Pünkösdre készülnek a csabai egyházak

2020. május 27. 15:55 | D. Nagy Bence

A pünkösdöt mint a keresztény egyházak egyik legfontosabb ünnepét a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn ünneplik a krisztushívők. A közelgő ünnepről azokat a békéscsabai lelkészeket kérdeztük meg, akik a 7.TV Támasz című műsorában hétről hétre hirdették az igét a televízió képernyőin keresztül is.

A Bibliában az Apostolok cselekedeteiről írott könyv elején olvasható a történet a tanítványokról, akik Krisztus mennybemenetele után Jeruzsálemben maradtak. Pünkösd napján, amikor mindannyian együtt voltak – Jézus korábbi ígérete alapján – leszállt közéjük a Szentlélek, amely lángnyelvek formájában jelent meg. A Szentlélek személyéről és munkájáról kérdeztük a békécsabai lelkészeket.

– Maga az Úr Jézus Krisztus emelte ki ennek az ünnepnek a jelentőségét, amikor apostolaitól búcsúzott és azt mondta, hogy "elmegyek és majd elküldöm nektek a Szentlelket, aki megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttat mindenkit – foglalta össze Szigeti Antal, a Békéscsabai Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia plébánosa.

A koronavírus járvány miatti személyes találkozást nélkülöző hónapok a református gyülekezetben sem múltak el nyom nélkül. A pünkösdre való készülődés így a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kapott.

– Megtapasztalhattuk azt, hogy az Isten Lelke akkor is működik, amikor nem vagyunk fizikailag együtt, hanem az online térben kell találkoznunk. Csodálatos megtapasztalás volt az, hogy Istennek ebben a helyzetben is van üzenet és mondanivalója – emelte ki Marti Miklós, a Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze.

A Biblia a Szentlelket több névvel is illeti, így például pártfogóként, vigasztalóként, tanácsadóként és emlékeztetőként is bemutatja. Péterné Benedek Ágnes, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze az emlékeztetést ragadta ki a példák közül.

– Az emberek számára nem csupán a földi élet küzdelmei és nehézségei valóságosak, de a mindenható Istennek is van egy terve, amelyet a Megváltón keresztül hozott közel hozzánk. Erre kell emlékeznünk és erre kell emlékeztetünk másokat is – hangsúlyozta a lelkésznő. Hozzátette, hogy az egyház elmúlt évszázadai során hibák és bűnök is felütötték a fejüket, mert az egyházat emberek alkotják.

– A Szentlélek jelenlétének fénye bizonyítékát mutatja, hogy az egyház fennmaradt és ma is újabb és újabb emberek jutnak hitre – zárta gondolatait Péterné Benedek Ágnes.

Az emlékezés, emlékeztetés a Békéscsabai Baptista Gyülekezet számára is fontos a közelgő ünnep kapcsán.

– Talán így sokkal erősebben fogjuk megélni annak a közösségnek az értékét, áldását, amelyet egyébként a pünkösd és a Lélek jelenléte adott meg a Krisztust követőknek. Így az, ami probléma vagy rossz volt az életünkben, a javunkra fordulhat – mondta el Takács Zoltán lelkipásztor.

A megkérdezett lelkészek, egyházuk liturgiáitól függetlenül mindannyian kiemelték a Szentlélek szerepének fontosságát. A 7.tv Támasz című műsorában mind a négy egyház pünkösdi istentiszteletét közvetíti az ünnepi hétvégén.

FEL