Pro Natura díjak 2018

2018. április 24. 12:35 | Tószögi György

Természetvédő szakemberek életműveikért kapták meg a legrangosabb hazai természetvédelmi elismerést. A Pro Natura díjak mellett Pro Natura emlékplaketteket, miniszteri elismerő okleveleket, és a Herman Ottó Szellemisége Díjakat is átadták a Föld napján.

A Földművelésügyi Minisztérium Föld napi rendezvényét a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a NAIK közösen szervezte meg, ahol 19 kiállító – köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Magyar Nemzeti Parkok, a Magyar Természettudományi Múzeum – természetvédelmi foglalkoztatókkal, környezetvédelmi játékokkal várta az érdeklődőket. A Föld napja központi rendezvényén adták át a Pro Natura díjakat, valamint a Herman Ottó Szellemisége Díjat is.

1970 óta ünnepli a világ a Föld napját minden évben április 22-én; immár 175 országban, köztük 28 éve Magyarországon is- fogalmazott dr. Rácz András a Föld Napja idei budapesti rendezvényén. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért felelős helyettes államtitkára hozzátette: „Cselekvő ünnep ez, melyen földünk védelméért tehetünk”. A magyar nyelv nagyon kifejező, hiszen a föld egyszerre jelenti a bolygót, ahol élünk, a megélhetés forrásául szolgáló termőföldet, valamint szülőhazánkat. A mai ünnepségnek otthont adó Herman Ottó intézet névadójának sokat emlegetett gondolata: "Értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez.

 

Dr. Fazekas Sándor  a 2018. évi Föld Napja alkalmából  PRO NATURA DÍJAT adományozott:

 

 1. Dr. Dévai György, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar professor emeritusa kitüntetésben részesült a vizes élőhelyek védelme és a természetvédelmi szakpolitika érvényesítésében tett több évtizedes munkásságáért, az egyetemi oktatásban végzett több mint 50 éves kimagasló teljesítményéért, a tudomány és a természet iránti elkötelezettségéért, életútja elismeréseként,
 1. Dr. Gyulai Iván Jenő, az Ökológiai Intézet igazgatója, a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke kitüntetésben részesült a biológiai sokféleség védelmét szolgáló átfogó társadalmi és gazdasági keretrendszer megteremtése érdekében végzett több évtizedes szakmai és társadalmi tevékenységeiért; környezet- és természetvédelmi szakemberek generációinak oktatásáért és a magyar társadalom széles rétegei szemléletformálásáért
 1. Dr. Harka Ákos, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott pedagógusa kitüntetésben részesült a hazai őshonos halfauna védelméért, megismeréséért és megismertetéséért végzett öt évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Tisza-tó élővilágának megóvása érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenységéért,
 1. Dr. Szalay István, a Haszonállat-génmegőrzési Központ megbízott igazgatója kitüntetésben részesült a hazai őshonos, régi magyar haszonállatok génmegőrzésében, valamint a XXI. századi kárpát-medencei fajtamentésben tett kiemelkedő tudományos és ismeretterjesztési, közel 40 éves munkája elismeréseként,
 1. Szilágyi Gábor Levente, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság világörökség gondnokság-vezetője kitüntetésben részesült a hazai és nemzetközi természetvédelem területén végzett három évtizedes munkásságáért, különösen a Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságok természeti értékek természet-védelmi kezelése, megóvása, fejlesztése és népszerűsítése terén elért kimagasló eredményeiért.

 

Dr. Fazekas Sándor  a 2018. évi Föld Napja alkalmából  PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományozott:

 1. Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete Madas László Erdészeti Erdei Iskolája, a Magyarországon 1988-ban elsőként alapított erdei iskola kitüntetésben részesült három évtizedes eredményes működése elismeréseként, melynek során generációk környezeti nevelését szolgálta és kínál jelenleg is különböző érdekes, magas színvonalú programot az iskolás korosztályok részére,
 1. Baktay Borbála, a Növényi Diverzitás Központ igazgatója kitüntetésben részesült a növényi genetikai erőforrások megőrzése, a pannon természeti és genetikai örökség védelme érdekében végzett kimagasló szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként,
 1. Kisné dr. Fodor Lívia, a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály ökológiai referense kitüntetésben részesült hazánk biológiai sokféleségének állapotát és változásait követő Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer működtetése, a gombavédelem, valamint a biodiverzitás népszerűsítése területén kifejtett magas színvonalú munkája elismeréseként,
 1. Dr. Kondorosy Előd István, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi docense kitüntetésben részesült a természetvédelmi mérnökképzésben végzett sikeres oktatói és nevelői munkájáért, a hazai védett területek őspoloska faunájának feltárásában elért kiemelkedő hazai és nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményeiért,
 1. Ludnai Erzsébet Tünde, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálat-vezetője kitüntetésben részesült a Nemzeti Park, különösen a Duna-Tisza köze természeti értékeinek megőrzésében kifejtett tevékenységéért, a természetvédelmi őrszolgálat szakmai és szervezeti fejlesztésében elért eredményeiért,
 1. Rónaki László, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Mecseki Karsztkutató Csoport volt vezetője, barlangász, nyugalmazott hidrogeológus kitüntetésben részesült a hidrológia, a karsztgeológia és a barlangkutatás területén végzett több mint öt évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Mecsek és a Villányi-hegység karszt- és barlangkataszterének elkészítése, a barlangok felmérése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
 1. Sallai Zoltán, a Magyar Haltani Társaság elnökségi tagja, a Hortobágyi Nemzeti Park a Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője kitüntetésben részesült a halfaunák föltárása, az őshonos populációk megóvása, a halainkkal kapcsolatos ismeretterjesztés, valamint a fiatalok halbaráttá nevelése terén kifejtett kiemelkedő munkájáért,
 1. Selmeczi Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője kitüntetésben részesült két évtizede a börzsönyi tájegység területén a kutatás, a gazdálkodás és a természetvédelmi kezelés összehangolásában végzett kiváló tevékenységéért, elhivatott őrszolgálati munkájáért,
 1. Selyem Anikó, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság építészeti és természetvédelmi szakreferense kitüntetésben részesült a Balaton-felvidék, a vulkáni tanúhegyek és az épített, lakott környezet arculatának megőrzéséért végzett két és fél évtizedes kiemelkedő tevékenységéért, a térségre jellemző tájkép megóvását célzó szakmai koncepciók, rendezési tervek, szabályzatok kidolgozásáért,
 2. Tóth Zsolt Marcell filmrendező, operatőr, vágó, a Tzsm Bt. ügyvezetője kitüntetésben részesült kiemelkedő természetfilmes operatőri és rendezői munkája elismeréseként, az általa létrehozott alkotóműhely segítségével a természeti ismeretterjesztés megújítása terén elért kiemelkedő eredményeiért. Fotó: Zachar Zita FB.

 

greenfo.hu

 

Dr. Fazekas Sándor  a 2018. évi Föld Napja alkalmából  MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott:

 

 1. Ezer Ádám, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai ügyintézője kitüntetésben részesült a Bihari Madárvárta működtetése, a kékvércse védelmi program koordinálása, a természetvédelmi jeles napok rendezvényeinek szervezése során végzett kiemelkedő munkájáért,
 1. Fekete Irén, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli osztályvezető kitüntetésben részesült a Nemzeti Park működését szolgáló kiemelkedő színvonalú pénzügyi és számviteli munkája elismeréseként,
 1. Hieberné Csapai Krisztina, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály ügykezelője kitüntetésben részesült több mint másfél évtizede a főosztályi adminisztratív és szervezési feladatok ellátása terén nyújtott kimagasló teljesítményéért, a szakterület országos rendezvényeinek szervezésében végzett munkájáért,
 1. Karnis Péter, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. osztályvezetője kitüntetésben részesült a Vidékfejlesztési és a Tanyafejlesztési Programok megvalósítása, pályázatok kezelése területén végzett munkája, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,
 1. Dr. Kecskés Mónika, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. jogi referens kitüntetésben részesült a környezetügy, a természetvédelem és az agrárszakképzéshez kapcsolódó magas színvonalú jogi munkájáért, a tanyafejlesztési és zártkerti programhoz kapcsolódó tevékenységéért,
 1. Koczka Krisztina, a Földművelésügyi minisztérium Természetmegőrzési Főosztály ökológiai referense kitüntetésben részesült a hazai bioszféra-rezervátumok feladatainak magas színvonalú koordinálásáért, az országos ökológiai hálózat kialakításában, a természetvédelmi ismeretterjesztésben, különösen a Vadonleső és az Év emlőse program megvalósításában végzett munkájáért,
 1. Korompai Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referens kitüntetésben részesült a gerinctelen-zoológiai értékek felmérése és megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, különös figyelemmel a lepkefajokra, továbbá erdőtervezések, Natura 2000-es erdőterületek meghatározása területén kifejtett tevékenységére,
 1. Körömi Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság látógató-központ-vezetője kitüntetésben részesült a Körösvölgyi Látógatóközpont és Állatpark ökoturisztikai és aktív turisztikai szolgáltatásainak biztosítását, a látogatóbarát fogadási feltételek megteremtését szolgáló kiemelkedő tevékenységéért, idegenforgalmi, oktatási, nevelési tárgyú pályázatok kidolgozása területén végzett munkájáért,
 1. Laurik József Pálné, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság iktatási felügyelője kitüntetésben részesült ügyiratkezelési, iktatási és irattározási területen több mint másfél évtizeden át végzett magas szintű munkája, az ügykezelési rendszer  fejlesztése és a Titkárság működését segítő szervező tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,
 1. Novák Adrián, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezető kitüntetésben részesült két évtizede a Pilisi tájegység területén folytatott elhivatott, az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi kezelés összehangolását szolgáló kiváló tevékenységéért, elhivatott őrszolgálati munkájáért,
 1. Nyemcsok Tamás, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetője kitüntetésben részesült a Belső- és Külső-Somogyi értékes természeti területek élőhely-fejlesztésében, az őshonos háziállat fajták tartásában, megőrzésében, a Boronka-melléki extenzív tógazdálkodás üzemeltetésében, nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításában, és a környezeti nevelés élményszerűvé tételében kreatív, kimagasló minőségű munkájáért,
 1. Schurk László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezető kitüntetésben részesült a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet gyepkezelési és állattartási munkáiban, a nagydorogi Szenes-legelő állattartó telepének működtetésében, valamint a Dél-tolnai erdők vagyonkezelése területén végzett kiemelkedő tevékenységéért,
 1. Szabó-Dalecker Ibolya, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság könyvelője kitüntetésben részesült az igazgatóság működését szolgáló kiemelkedő színvonalú, felelősségtudattal és szakszerűen végzett könyvelői munkája, nemzetközi pályázatok pénzügyi elszámolása területén végzett tevékenysége elismeréseként,
 1. Tamás Ádám, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője kitüntetésben részesült a Dél-Dunamente-Bácska Tájegység területén végzett kiemelkedő munkájáért, az igazgatóság és a természetvédelem érdekeinek képviseletéért, a helyi lakosokkal, gazdákkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel való együttműködés területén elért eredményeiért,
 1. Tóth József, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. nyugalmazott juhász-számadója kitüntetésben részesült a hortobágyi pásztorhagyományok ápolásában, megőrzésében és bemutatásában végzett elkötelezett munkájáért, a hortobágyi racka juh fajta országos szintű, magas színvonalú népszerűsítéséért,
 1. Ungvári Károly, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság állattenyésztési csoportvezetője kitüntetésben részesült a Nemzeti Park védett területei ökológiai egyensúlyának fenntartását szolgáló munkájáért, a régi magyar háziállatfajták génmegőrzésének biztosítását szolgáló kiemelkedő tevékenységéért.

greenfo.hu

A Föld napján adták át a Herman Ottó Szellemisége Díjakat

 

A Herman Ottó Szellemisége Díjat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. elődintézménye 2015-ben alapította, hogy elismerje azon személyek és közösségek munkáját, akik hazai, nemzetközi téren, akár több tudományágban is, a kutatás és tudományos ismeretterjesztés területén kiemelkedő eredményeket értek el, példaértékűt és maradandót alkottak, munkájukkal segítették a környezet- és természetvédelmet, illetve az agrárszakoktatást. A díjat Bárány Rita ügyvezető és Béres András szakmai ügyvezető helyettes adta át.

A Herman Ottó Szellemiség Díj „Környezetvédelem” kategóriában Páldy Anna vehette át, aki 1981 óta dolgozik az Országos Közegészségügyi Intézetben. 1998-tól osztályvezetőként, majd 2002 óta az intézet igazgatóhelyettesi, főigazgató-helyettesi feladatait is ellátta. Fő kutatási területe a környezet-egészségügyi járványtan. Részt vett a környezet-egészségügyi információs rendszer kialakításában, valamint kollégáival kidolgozta és bevezette 2005-ben a magyarországi hőségriasztást. Részt vett a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatában, az „Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” elnevezésű MTA Kutatócsoport munkájában, közreműködött a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. több projektjében, valamint a témában számos előadást tartott a Kft. rendezvényein. Jelenleg környezet-egészségügyi szaktanácsadóként tevékenykedik.

Példaértékű munkájának elismeréseként a Herman Ottó Szellemisége Díjat „Természetvédelem” kategóriában Orbán Zoltán vehette át, aki 1980 óta tagja, 2006 óta elnökségi tagja és alelnöke, 2013 óta szóvivője a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Dolgozott a Fővárosi Állat- és Növénykertben, valamint nagy sikerrel a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Munkájával hozzájárult a lakossági természetvédelem eszköz- és módszerkészletének megújításához, számos új eszközt és módszert dolgozott ki, ezzel növelve a társadalom madárvédelmi aktivitását. Több szakma- és tudományterülethez kapcsolódva – vidékfejlesztés, környezeti nevelés, természetvédelem, madárgyűrűzés, fotózás – hét önálló könyvet írt.

Rónai Ferenc vehette át a Herman Ottó Szellemisége Díjat „Agrárszakképzés” kategóriában, aki 1979 és 2015 között, közel négy évtizeden át dolgozott erdőmérnök-tanárként, majd intézményvezetőként a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiumban. Intézményvezetőként foglalkozott oktatási feladatok, vizsgák, versenyek, rendezvények szervezésével és lebonyolításával. Karizmatikus személyisége, vezetői tehetsége, tudományos és szakmai munkája meghatározó az intézmény történetében. Jelenleg is az ágazati szakmai érettségi tételkészítő bizottság elnöke. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és elődintézményei felkérésére számos szakmai tankönyv szerzője és lektora. Az erdészeti és vadgazdálkodási szakképesítések szóbeli és írásbeli tételeinek készítésében, lektorálásában hosszú évek óta részt vesz. Szakterületének szakképzési tartalomszabályozóinak kidolgozásában szintén aktív résztvevő.

Forrás: greenfo.hu

Herman Ottó Szellemiség Díj 2018 (balról jobbra): Páldy Anna, Orbán Zoltán, Rónai Ferenc, Béres András, Bárány Rita – Fotó: Herman Ottó Intézet

További programok »

FEL