Partnerség Békés megye foglalkoztatási helyzetének javításáért

2016. december 22. 18:21 | Mikóczy Erika

Békés megye munkaerő-piaci problémáinak orvoslására vállalkozott a Békés Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. A cél: a piaci kereslet és kínálat összehangolása a munkaerő-piacon.

Az előkészítő munka során már több ezer vállalkozást, álláskeresőket, képző intézményeket, önkormányzatokat keresett meg a konzorcium. Számítanak javaslataikra, hiszen a foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. A szakmai előkészítés eddigi tapasztalatai alapján alapvető probléma a szakképzett munkaerő hiánya.

A kapcsolatfelvétel és az igények felmérése volt a célja annak a 11 ágazati egyeztetésnek, melyeket a konzorciumi partnerek valósítottak meg az elmúlt hetekben Békéscsabán. A megyei vállalkozók, cégvezetők kaptak meghívást a kerekasztal beszélgetésekre, mint kiderült, közös problémájuk a szakképzett munkaerő hiánya. Kiemelték, segítséget kérnek a megoldáshoz.

Ezt a segítséget nyújtja a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum Békés megyében projekt: a hiányszakmák feltárását, képzési programok és támogatott munkavállalók biztosítását, az álláskeresők képzését, munkához juttatását, valamint a megyei vállalatok, cégek kapacitás- és humánerőforrás-bővítésének segítését. Ahhoz, hogy a szakmai alapokon nyugvó, foglalkoztatási program létrejöjjön, szükség van az igényfelmérésre nemcsak munkaadói, hanem munkavállalói és képző részéről is – ez zajlik jelenleg Békés megyében.

Összefogva a megye munkaerő-piaci szereplőit – munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képző intézmények, civilek, érdekképviseleti szervek – egy megyei partnerségi hálózatot alakít ki a konzorcium a gazdasági ágazatokat felölelő stratégiai dokumentum kidolgozása mellett több mint 1500 hátrányos helyzetű álláskeresőnek biztosítva munkaerő-piaci programokat a 2021-ig tartó időszakban. Fontos szempont, hogy a támogatásban részesülők a lehető legszélesebb társadalmi körből kerüljenek ki, ezzel is növelve a különböző csoportok felzárkózási esélyeit.

A kormányhatározat által megerősített támogatással megvalósuló foglalkoztatási program előkészítési tevékenysége során kutatásokra kerül sor a célcsoportok igényeinek felmérésével. Ebben számít partnerségre a konzorcium, hogy a 2021 februárjáig tartó projekt elérje célját: a munkaerő-piac bővítését, az egész megyét lefedő foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztést.

FEL