Pályázati felhívás: beruházási ügyintézőt keres a polgármesteri hivatal

2019. április 16. 10:37 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Önkormányzati közlekedési, útépítési, forgalomtechnikai, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési beruházások, felújítások, karbantartási munkák (útpálya, kerékpárút, járda, árok, padka, vízelvezető rendszerek, ivóvíz és szennyvíz rendszerek) előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása. Közbeszerzések, valamint egyszerű beszerzési eljárások műszaki dokumentációinak elkészítése, döntés-előkészítő feladatok. Szerződések elkészítése, munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzés. Kapcsolattartás az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló kivitelezőkkel, tervezőkkel. Testületi, vezetői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, statisztikák elkészítése, költség-keretgazdálkodás, továbbá egyéb adatszolgáltatások előkészítése. A folyamatban lévő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósuló beruházások nyomon követése, koordiánciós egyeztetéseken való részvétel, amely során az Építtető képviseletét látja el. Az Önkormányzat költségvetésének előkészítésében való szakmai részvétel.

 

Pályázati feltételek:

  • Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök (mélyépítő, közlekedés-építő, vízgazdálkodási mérnök) végzettség,
  • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Az út, járda és kerékpárút, és közműépítés terén szerzett beruházás lebonyolítói vagy kivitelezői, esetleg tervezői gyakorlat.
  • Uniós beruházások előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, a műszaki ellenőri (ME-KÉ, ME-VZ, ME-M,), illetve felelős műszaki vezetői (MV-KÉ, MV-VZ, MV-M) jogosultság.
  • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte.
  • Legalább B kategóriás jogosítvány megléte.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

 

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

 

További programok »

Munkaügy

Kerekasztal a fiatalok érdekében

A megyében egyedülálló módon, a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére létrejött a Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal. A Pályaválasztási Vásár kísérőrendezvényeként a CsabaPark Bormúzeumában ültek össze a kérdésben illetékes szakemberek.
2019. október 2. 07:19
FEL