Orbán Viktor Nemzetiségekért díj kitüntetést adományozott Ando Györgynek

2017. december 19. 14:12 | behir

 

Orbán  Viktor miniszterelnök Nemzetiségekért díj kitüntetést adományozott Ando György néprajzkutatónak, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának, az Országos Szlovák Önkormányzat Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. volt ügyvezető igazgatójának, a békési és a hazai szlovák népi építészet megőrzéséért, valamint az épített örökség keretében a tájházak és falumúzeumok bemutathatóságának fejlesztéséért. Ando György a kitüntetést Balog Zoltán minisztertől vehette át.

Ando György a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója – az általa vezetett intézményben megújult a múzeum kiállítási, kutatási, közművelődési, gyűjteménygyarapítási, kiadványozási stratégiája, előtérbe került a helyi értékeket országos kontextusba helyező szemlélet. 2003 és 2012 között a Legatum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője volt - a társaság a hazai szlovák nemzetiség nagyszámú, mintegy 60 tájházának, néprajzi gyűjteményének megóvása, közkinccsé tétele, fejlesztése érdekében tevékenykedett, a gyűjteményeket szakmailag, muzeológiailag a támogatás innovatív finanszírozási módszereivel segítette.

 

 

 

Néprajzkutatóként a Békés megyei és a hazai szlovákság népi kultúráját vizsgálta

 

Ando György a diplomája megszerzését követően folyamatosan a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, majd az intézmény jogutódja, a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos-muzeológusaként, néprajzkutatójaként tevékenykedett. Néprajzkutatóként fő kutatási területe Békés megye és a hazai szlovákság népi kultúrájának, hagyományainak vizsgálata. Számos hazai és külföldi néprajzi tematikai kiállítás kurátora volt Több könyv nagy számú tanulmány és publikáció szerzője, kötetek, tanulmánykötetek, szakmai publikációk, katalógusok szerkesztője (mintegy száz múzeumi, kutatóintézeti, alapítványi, egyesületi, önkormányzati kiadásban megjelenő kiadványt szerkesztett, melyek közül a legjelentősebb a Magyar Néprajzi Társaság tanulmánykötete (Národopis Slovákov v Maďarsku), melyet 1997 óta folyamatosan szerkeszt Gyivicsán Annával közösen). Néprajzkutatói, kiadványszerkesztési munkássága és nemzetközi néprajzi konferenciák szervezése elismeréseképpen a Magyar Néprajzi Társaság 2006-ban Pro ethnographia minoritatum kitüntetésben részesítette.

 

A Legatum Kft. működtetését üzleti alapokra helyezte

 

A megalakulásától, 2002-től napjainkig a magyarországi tájházak szakmai érdekképviseleti egyesületének, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja. Magyarország 11 megyéjében mintegy 60 szlovák néprajzi gyűjtemény, tájház található, ezért az Országos Szlovák Önkormányzat megalapította saját gazdasági társaságát a Legatum Nonprofit Közhasznú Kft.-t, melynek elsődleges feladata a Magyarországon található szlovák néprajzi gyűjtemények üzemeltetésének, működtetésének szakmai és anyagi támogatása volt. A gazdasági társaság első ügyvezető igazgatója 2003-tól 2012-ig Ando György volt, aki a tájházszövetségben szerzett tudását a gazdasági társaság működtetésében kamatoztatni tudta. A szakmai, érdekképviseleti, támogatási metódust továbbfejlesztette, kidolgozta a gazdasági társaság működtetésének, a néprajzi gyűjtemények szakmai, muzeológiai segítését, támogatásuk finanszírozási struktúráját.

A Legatum Kft. működtetését üzleti alapokra helyezte. Kidolgozta a tájházak, falumúzeumok, néprajzi gyűjtemények támogatásának szakmai, muzeológia és innovatív finanszírozási rendszerét. Éves rendszerességgel konferenciákat, szemináriumokat szervezett, melyeken a néprajzi gyűjtemények fenntartása és működtetése terén felmerülő eredmények ismertetése, valamint muzeológiai problémák megoldása, szakmai kérdésekre adott válaszok játszották a főszerepet. A társaság kiadói tevékenysége is jelentős volt. A színes leporellók és évente megjelenő periodikumok mellett a társaság kiadója volt az Országos Szlovák Önkormányzat kalendáriumának, a Náš kalendárnak. Az általa vezetett társaság 2010-től kiadója a magyarországi szlovákok hetilapjának, a Ľudové noviny-nek, melyet ügyvezetősége alatt a kiadó megújított a modern kor követelményének megfelelően: színes, magazinformátumot kapott az újság.

 

Útjára bocsátotta az „Ami csabai…”sorozatot

 

Ando György 2012 decemberéig volt a Legatum Kft. ügyvezető igazgatója, mely idő alatt a hozzá tartozó tájházak, falumúzeumok, néprajzi gyűjtemények szakmailag fejlődhettek, jelentős anyagi támogatásban részesülhettek. Ando György 2013. február 1-óta a békéscsabai megyei hatókörű városi múzeum, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója. Igazgatósága alatt az intézmény működése új alapokra került, megújult a múzeum kiállítási, kutatási, közművelődési, gyűjteménygyarapítási, kiadványozási stratégiája. A kiállítások terén a múzeum útjára bocsátotta az „Ami csabai…” múzeumi sorozatot, melynek célja az, hogy bemutassa az országnak azokat az értékeket, amelyeket Békéscsaba a régiónak, hazánknak, sőt, a világnak adott, kínált föl. Előtérbe került a helyi értékeket országos kontextusba helyező szemlélet.

 

Elismerések, kitüntetések

 

A múzeum fenntartója, Békéscsaba Megyei Jogú Város az Ando György által vezetett Munkácsy Mihály Múzeum szakmai munkájának elismeréseképpen Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetésben részesítette az intézményt, melyet a Magyar Kultúra Napján adott át Békéscsaba város polgármestere a múzeum vezetőjének 2015-ben.

Ando György muzeológiai, néprajzkutatói munkája mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megbízott néprajzi szakági szakfelügyelő, továbbá múzeumi munkájához kapcsolódóan több társadalmi szervezetben is tisztséget tölt be. 1998-tól 2014-ig folyamatosan Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatának elnöki tisztségét töltötte be, a helyi szlovákságért tett munkásságáért 2015-ben Békéscsaba Szlovákságáért, 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Móra Ferenc-díj szakmai kitüntetésben részesítette.

 

További programok »

FEL