Nem volt viharoktól mentes – ülésezett a közgyűlés

A nyári szünet előtti utolsó tanácskozását tartotta a békéscsabai közgyűlés.

15 képviselő van jelen, Takács Péter és Bíró János jelezte távolmaradását.

Módosul a napirend: bekerült a helyi akciócsoporttal kapcsolatos dokumentum aláírása 7.6.A jelzéssel, illetve 10.9-es napirendként tárgyalnak majd az illegálisan lerakott zöldhulladék elszállításáról.

 

Több évig is eltarthat a kórházak teljes összeolvadása

Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója a gyulai és a békéscsabai kórházak összevonásáról tart tájékoztatót. Az igazgató arra emlékeztetett: miniszteri döntés nyomán 2016 április 1-vel a két kórház összeolvadt. Ez azt jelenti, hogy a két intézmény egyenrangú intézményként működik. Évek óta készült erre a két intézmény, és még akár évekig is eltarthat a végleges összeolvadás – tette hozzá dr. Becsei László. Mint mondta, 2008-ban és 2012 is születtek tanulmányok, melyek ezt az összeolvadást vizsgálták. Az országban több példa is van erre,  a Békés Megyei Központi Kórház gyakorlatilag zökkenőmentesen jött létre. A zavartalan működés érdekében a korábbi ellátási rendben látja el betegeit a két intézmény. A főigazgató azt hangsúlyozta: a cél a minőségi betegellátás további biztosítása és a nehézségek javítása. A háttértevékenységek összehangolása folyik éppen, ez év végéig várhatóan befejeződik. Az intézmény menedzsmentjében változás, hogy az orvos igazgató dr. Kövesdi József, helyettese dr. Boros Zoltán. Dr. Kovács Mihály lett az összevont intézmény gazdasági igazgatója, Mészáros Magdolna az ápolási osztályt vezeti. A két intézményt optikai kábel köti össze, így a kommunikáció is megoldott. Továbbá döntés előkészítő osztály segíti a szakmai és gazdasági együttműködést. A főigazgató arra is emlékeztetett: az ország negyedik legnagyobb intézménye lett a kórház, 300 ezer lakos ellátását 3000 dolgozó végzi. A főigazgató hozzátette: idén szeptemberben megkezdődik a szakdolgozók bérrendezése, amely jelentős változást hozhat.

Miklós Attila képviselő azt nehezményezte, hogy nem kaptak írásbeli beszámolót és szakbizottság előtt sem járt a téma. Azt kérdezte a főigazgatótól, hogy a hiányzó orvosok, ápolók pótlására mit kívánnak lépni? Mi lesz az osztály átalakításokkal? Emlékeztetett: 2,5 milliárd forintos tartozása volt februárban a megye kórházainak, ami az összevonással újabb 200 millióval nőtt. Ezzel mi lesz? – tette fel kérdéseit a politikus.

Dr. Becsei László azt válaszolta, hogy 2012 óta a békéscsabai kórház állami kézben van, nem kötelező beszámolnia a közgyűlésnek. Most külön engedélyt kért arra, hogy tájékoztassa a közgyűlést. Hozzátette: az OEP honlapján megtalálhatóak a kórházakra vonatkozó számok. Az összeolvadással a kórházak tartozásai összeadódtak, ezért emelkedhetett az adósságállomány. A főigazgató kiemelte: hosszútávon a cél az, hogy csökkentsék az adósságállományt. Hozzátette: a létszámhiány létező, országos probléma, az orvosok nyugatra vándorolnak. Szeptembertől indul az egészségügyi életpályamodell, ezzel remélik, csökkenthető a hiány.

Kaposi László megköszönte az igazgatónak, hogy eljött a közgyűlésre. Továbbá megjegyezte, az ultrahangos vizsgálatok esetében többször felmerült, hogy 6000 forinttal kiváltható a több hónapos várakozás. Hogy lehetséges ez? Mit tegyenek azok, akik nem tudják ezt az összeget kifizetni? – kérdezte a képviselő.

Klasszikus hiányszakmai az orvosoké, az ultrahangos vizsgálatok esetében is vannak hiányosságok – jegyezte meg a főigazgató. A nagyobb városokban, így Budapesten, Debrecenben több a kolléga, de Békés megyében a szakemberpótlást nehezebb megoldani, a sürgős vizsgálatokat azonban bármikor el tudják végezni. Dr. Becsei László azt is elmondta: mivel sokan nem kapnak meg bizonyos vizsgálatokat, ezért a sürgősségi osztályon jelentkeznek, és terhelik le azokat. 

Dr. Ferenczi Attila arra emlékeztetett, hogy nyugaton is nagy az orvoshiány, ami Magyarországról szívja el a szakképzett munkaerőt, egyúttal megköszönte az itthon maradó szakdolgozók munkáját. Megjegyezte: a kórházban jól működik a sürgősségi osztály. Világprobléma, hogy az egészségügyi fejlesztéseket anyagilag nehezen tudják követni az egészségügyi intézmények. A tanácsnok szerint valóban van várakozási idő, de a sürgősségi eseteket mindig ellátták eddig. A tanácsnok megköszönte a kórházi dolgozók munkáját, egyúttal azt, hogy a telephelyek megőrizték neveiket, így például a békéscsabai tagkórház továbbra is dr. Réthy Pál nevét viseli.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes szerint az összevonás után elmondható, hogy a betegek semmit nem vettek észre az összevonásból, folyamatos volt az ellátás. A tanácsnok a dolgozók nevében is megköszönte az igazgató munkáját.

A főigazgató is megköszönte a dolgozók kitartó munkáját, és azt, hogy az átmenetet zökkenőmentesen tudták kezelni. És kérte a testület további támogatását a hátralévő munkában. 

Dr. Kerekes Attila ezúton gratulált az igazgatónak a kinevezéshez. – Büszkék vagyunk arra, hogy a csabai igazgató lett az egyesített intézmény vezetője – tette hozzá a képviselő. Egyúttal megköszönte, hogy beszámolt az egyesülés jelenlegi állásáról.

Miklós Attila arra kérte az igazgatót, hogy évente számoljon be a kórház működéséről, amit írásban előre küldjön meg a képviselőknek. Megemlítette a gyulai épületrekonstrukció kapcsán felmerült elszámolási problémákat.

A főigazgató szerint nincs elszámolási probléma, Békéscsabán az utóbbi években több mint 5,2 milliárd forint Európai uniós támogatást fordítottak fejlesztésre. Hozzátette: a gyulai sebészeti tömböt valóban nem sikerült felújítani, mert a kivitelező visszalépett, de a kórház megteszi a szükséges lépéseket, hogy mielőbb befejeződjön a tervezett felújítás.

A testület 14 igen szavazat mellett elfogadta azt a javaslatot, hogy az igazgató évente számoljon be a kórház helyzetéről.

 

13 milliárd a Mondinak, átadták a vasútállomást – napirend előtt

Szarvas Péter az első napirend előtt jelezte: megjelent a kormányrendelet a Modern Városok Program békéscsabai vonatkozásairól. Ebben lefektetik például, hogy a megvalósítandó programok melyik minisztériumhoz tartoznak majd, milyen határidővel kell elkészíteni a koncepciókat. A három alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, és a polgármester is kapnak majd egy-egy irányító feladatot a projektekben. A városvezető ugyanakkor jelezte, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi miniszter tegnap bejelentette, hogy a Mondi Kft. 13 milliárd forintos fejlesztési támogatást kap – erről itt olvashatnak részletesen.

Napirend előtt kapott szót dr. Ferenczi Attila tanácsnok. A Mondi Kft. támogatásához annyit fűzött, tényleg jó megérzés volt az északi ipartelepen fejleszteni, a fejlesztéssel 200 új munkahely jöhet létre. Hozzátette ugyanakkor, hogy nemrég átadták a felújított békéscsabai vasútállomást. Mint mondta, a beruházásnak gazdaságélénkítő szerepe van; sok fejlesztés valósult meg a beruházással, mint mondta, mindezt meg kell köszönni. Éppen ezért azt javasolja, a kiemelkedő munkát végzők kapjanak jutalmat.

Herczeg Tamás csatlakozva az előző felszólaláshoz azt mondta: közel 50 millió forintot fordított az önkormányzat tervezésre, amelyek közvetve a vasútfejlesztést szolgálták.

Miklós Attila szerint annyira komfortos az utazás, hogy megszűnnek az InterCity járatok, ezért kéri a polgármestert, hogy járjanak utána, miért Békéscsaba az egyetlen megyei jogú város, ahonnan nem indul Budapestre IC? Jelezte továbbá, hogy a NIF nem küldött a képviselőknek meghívót, ám eredménynek tartja, hogy a polgármester küldött egy egysoros tájékojtatást. 

Szarvas Péter azt válaszolta: a protokoll szerint tájékoztatott mindenkit. Az InterCity szerelvényekkel kapcsolatban elmondta, levelet küld a mai dátummal, amelyben kéri a szolgáltatás további biztosítását, a MÁV döntését ugyanis nem tartja helyénvalónak.

 

Egy helyett két kitüntetés adományoz a város

A helyi önkormányzat évente egy kitüntetést adományozott azoknak a magánszemélynek vagy közösségnek, akik legalább 10 éve, rendszeresen, az élet bármely területén kiemelkedő munkát végeztek, vagy egy jelentős cselekedettel a város hírnevét öregbítették. Az előterjesztés elfogadásával mostantól egy helyett évente legfeljebb egy magánszemély és egy közösség részére is odaítélhető az elismerés. 15 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

 

Visszaszorítanák a kisebb lopásokat a városban

A polgárőr szövetség által meghirdetett országos Bűnmegelőzési Program feltétele a város stratégiájának újbóli átdolgozása, amelyhez kell az önkormányzat és a rendőrség együttműködése. A beszámoló szerint a bűnözés hazánkban a rendszerváltást követően növekedett. A bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát érinti. A nemzetközi és hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bűnözéscsökkentés, a közbiztonság megteremtése nem csak és kizárólag az igazságszolgáltató intézmények munkájának köszönhető. Fontos, hogy a társadalom valamennyi tagja hozzájáruljon a közbiztonsághoz, együttműködjön a rendőrséggel. A bűnmegelőzési stratégia célkitűzései között szerepel a bűncselekményeket előidéző okok hatásának, a sértetté válás veszélyének és a bűnalkalmak számának csökkentése. Ehhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzat az állami szervekkel, egyházakkal, polgárőr-szervezetekkel és más a közbiztonság érdekében tevékenykedő szerveződésekkel is együttműködjön.

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke arról tájékoztatott: a bűnmegelőzési program célja, hogy a nagyvárosokban csökkenjen a bűncselekmények száma. Hozzáfűzte: Békés megye nem csak nevében békés. A kisebb értékek ellen elkövetett bűncselekmények számát szeretnénk visszaszorítani a megyében, a Szomszédok Egymásért Mozgalom is ezt hivatott előmozdítani. 

Zelenyánszkiné Fábián Ágnes szerint a stratégia rendkívül alapos, amely olyan sok feladattal jár, amennyit a város nem tudna egyedül elvégezni. A tanácsnok jelezte: a program részeként a szülőket is évente kétszer szülői értekezletre hívják.

Tímár Ella szerint az önkormányzat minden évben támogatja a polgárőrség kiváló munkáját.

Dr. Kerekes Attila megjegyezte: a bűncselekmények számát tekintve országos szinten Békéscsaba hátul áll, vagyis valóban egy békés város. Ez az eredmény a bűnmegelőzési szervek mellett,  a lakosságnak, a hittan és erkölcstan tanításának, valamint a sportolási lehetőségeknek is köszönhető.

Szarvas Péter szerint jól látható, hogy az önkormányzat részéről vannak direkt bűnmegelőzést segítő elemek, de vannak például a fiatalok hasznos időtöltését szolgáló tervek, és a hátrányos helyzetűeket is segítik. Az előterjesztést támogatták a képviselők.

 

Irodaszereket ad vissza a Járási Hivatal

A 2012-ben született megállapodás alapján a Járási Hivatal a polgármesteri hivatal Szabadság téri épületében 2013-ban kezdte meg működését. A mostani javaslat értelmében a már feleslegessé vált irodaszerek visszakerülnek a polgármesteri hivatal birtokába. 15 igennel támogatták az előterjesztést

 
Módosul az idei költségvetés

A módosításra azért van szükség, mert a korábban beterjesztett költségvetés a tervezetthez képest 1,7 milliárddal emelkedik. A többlet a tavalyi maradványból és az első féléves előirányzatok változtatásaiból adódik.  A többletbevételnek és az átcsoportosításnak köszönhetően idén a tervezettnél több pénzzel gazdálkodhat a város. A többletpénzből határozati javaslat alapján jutna önkormányzati szociális ágazati pótlékra, a prémium évek programban résztvevők és az idei év időarányos bérkompenzáció támogatására is, 44 millió forintot pedig a rendészeti iskola kollégiumának felújítására fordítanának.  Az önkormányzat 2016 márciusától a közfoglalkoztatás keretében összesen 300 fő foglalkoztatására nyert támogatást, amely szintén plusz bevételként szerepel az elfogadott költségvetéshez képest. A dokumentumból az is kiderül, hogy a költségvetési szervek közel 79 millió forint működési bevételt könyveltek el, amely elsősorban a jegyértékesítésből és rendezvényszervezésből származik, például a Munkácsy Mihály Múzeum régészeti tevékenységéből, vagy a Csabagyöngye Kulturális Központ jegyértékesítésből folyt be többlet. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fenntartója 2016. január elseje óta az önkormányzat, ezért a központ tavalyi maradványösszege is a költségvetés részét képezi.  A módosítás kitér a többletkiadásokra is. Megemlíti a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. már elfogadott tagi kölcsönét, az Öveges programhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséget és az ódások fejlesztését szolgáló digitális okos játékokra tervezett 4,5 millió forintos kiadást. Kitér még a Modern Városok Programra is, a már átutalt 2 milliárd forint egy részéből átmenetileg az önkormányzat kamatozó kincstárjegyet vett.

 12 igennel és két tartózkodással elfogadták az előterjesztést.

 
Drágul a diétás étkeztetés

A normál gyermekétkeztetés térítési díja 2013 óta nem emelkedett. A diétás étkeztetést az önkormányzat a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül  biztosítja, mintegy 50 fiatalnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete előírja, hogy az oktatási intézmények, minden szakorvos által igazolt diétás étrendet igénylő gyermek részére megfelelő étrendet biztosítson. A Gyermekélelmezés évente kér ajánlatot és folytat közbeszerzési eljárást a szolgáltatóktól. Idén a Junior vendéglátó Zrt.-vel kötött szerződés alapján a diétás ebéd díja 5 százalékkal emelkedik a tavalyi árhoz képest. 

14 igennel támogatták az előterjesztést.

Új székhelye lesz a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központnak

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2015 óta működik. A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi és gazdasági feladatait végzi. A módosítás elfogadásával a központ új székhelye a Békés Megyei Könyvtárban lesz.

Egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

Megszűnhet a Csaba utcai Idősek Otthona

A szociális ellátásokról szóló törvény értelmében az önkormányzat éjjeli menedékhelyet, hajléktalan szállást és idősek otthonát köteles fenntartani a városban. A Békéscsaba Kistérségi Egyesített Szociális Központ feladata, hogy az itt élő időskorú és szociálisan rászoruló személyekről gondoskodjon. A központ által nyújtott alapszolgáltatások jelenleg Békéscsabán és környékén 14 telephelyen vehetők igénybe. Ide tartozik az Ady Endre utcai és a Csaba utcai Idősek Otthona. A Csaba utcai intézmény 1928-as alapítása óta határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik, amelyet két évente hosszabbítanák meg. Tavaly engedély kapott az otthon az épület akadálymentesítésére, orvosi és betegszoba kialakítására. A tervek alapján a földszinten 10 szobában 16, az emeleti 6 szobában pedig 10 ellátottat tudnának elhelyezni.  Az otthon korszerű felújítása, nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer felújítása jelentős összegeket venne igénybe, azért a közgyűlés nem javasolja. Továbbá gazdaságtalan üzemeltetés miatt a telephely megszüntetése, az ellátottak elhelyezése szükséges.

Herczeg Tamás tanácsnok megjegyezte: nem tud gazdaságosan működni az intézmény, és problémás az ingatlan állapota is. Ezért azt kérik, hogy a város vizsgáljon meg egy Fövenyes utcai és egy Bartók Béla úti ingatlant – mekkora forrásból lehetne átalakítani idősek otthonának? Az előterjesztést 14 igennel támogatták a képviselők.

 

Három új automata defibrillátort helyeznek el a városban

Hazánkba évente 20-25 ezer ember hal meg hírtelen szívmegállásban, ez naponta 60-70 embert jelent.  Az újraélesztés sikerét a gyors felismerés, a korán megkezdett újraélesztés mellett a minél gyorsabban rendelkezésre álló defibrillátor segíti. Ezek a készülékek azonban ritkán vannak kéznél, ezért legtöbbször az utca emberén múlik az újraélesztés sikere. Az automata külső defibrillátor (AED) segítségével már bárki képes elektromos szívmasszázst alkalmazni. Az önkormányzat által korábban elfogadott Életmentő Program részeként idén három, az elkövetkező két évben pedig további négy készülék őrzi majd az életünket. A defibrillátorokat a Csabagyöngye Kulturális Központban, a polgármesteri hivatal Szabadság téri épületében és a piacnál helyezik majd el.

Fülöp Csaba képviselő jelezte: az Előre NKSE is csatlakozik a programhoz. A forrás már rendelkezésre áll, hogy a városi sportcsarnokban egy defibrillátort helyeznek el. 

Számos egészségügyi szakember ajánlotta már fel a térítésmentes segítségét a laikusok képzésére – fűzte hozzá Herczeg Tamás, aki azt is elmondta, a készülékek elhelyezéséről Kutyej Pál képviselővel közösen egyeztettek.

Dr. Ferenczi Attila arra hívta fel a figyelmet: ha egy ember rosszul lesz, nincs idő a pánikra, minél több olyan embernek kell lennie a városban, aki tudja használni a defibrillátort. A tanácsnok elmondta: egy félautomata készülékről van szó, nem kell hozzá külön szakképzés, de ismeret igen. Véleménye szerint szélesebb körű lakossági tájékoztatásra lenne szükség.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes úgy vélte: valóban fontos a lakosok tájékoztatása. Ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a készülékek éves üzemeltetési költsége 150 ezer forint.

Kutyej Pál úgy fogalmazott: szívügye, hogy növekedjen a biztonsági faktor a városban. Javasolták, hogy a Csabai Mérlegben, a város honlapján is tegyék közzé, hogyan lehet használni a készülékeket. Szerinte később a templomokban is lehetne ezekből az eszközökből.

15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület az előterjesztést.

 

AUT-PONT Alapítványt is támogatja az önkormányzat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság idén is dönt a segítő tevékenységet végző szervezetek támogatásáról. Az AUT-PONT Alapítvány is a pályázók között szerepel, akiknek a bizottság az autista fiatalok mikulás ünnepségére 40.000 forint hozzájárulást javasol. 

15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület az előterjesztést.

 

A Szigligeti és a Kazinczy óvodának továbbra is kinevezett vezetője van

A korábbi eredménytelen pályázati eljárásra való tekintettel újabb felhívást tett közzé az önkormányzat a két óvoda intézményvezetői beosztására. A benyújtás határideje április 12-én járt le, a felhívásra egy pályázat érkezett, amelyet a jelenlegi óvodavezető-helyettes adott be. Beghdadi Éva Judit azonban nem rendelkezik a pozíció betöltéséhez szükséges intézményvezetői szakképzettséggel, ezért a  jelentkezést nem tudja elfogadni az önkormányzat. Így továbbra is megbízott igazgatóként folytathatja eddigi munkáját.

Fülöp Csaba képviselő elmondta, megbízott helyettesként vette át az intézmény vezetését. Sok fejlesztés valósult meg a két intézményben, több külső forrást rendkívül eredményes munkát végzett az elmúlt évben. A szülők és a munkatársak is támogatták a jelentkezését. A képviselő ezen túl sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a testület nem szavazhatja meg igazgatóságát. Hozzátette: Beghdadi Éva Judit már elkezdte a szükséges képzést. 15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület az előterjesztést.

 

Újabb szakok az Artistaképző Szakiskolában

A Magyar Cirkusz Artistaképző Szakiskolában folyó képzést a fenntartó szeretné színész, színház technikus, stílustervező, táncos szakokkal bővíteni. Ezért a fővárosi iskola átvenné a Gyulai Harruckern Szakképző Iskola színházhoz kötődő képzéseit. A javaslat szerint ez év szeptemberétől a képzés, mint a fővárosi iskola kihelyezett képzése a békéscsabai Jókai színházban folytatódna tovább. A dokumentum kitér még arra, hogy a Hétpróbás Néptánciskola, az eddigi termeit újabb öt évre használatba veszi az önkormányzat hozzájárulásával.

15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület az előterjesztést.

 

Csabagyöngye Kulturális Központ régi-új igazgatóhelyettese

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettesének megbízatása ez év június 30-án lejár. Szente Béla, az intézmény vezetője a pozícióra továbbra is Herczeg Tamást javasolja. Az előterjesztés elfogadásával a régi-új igazgatóhelyettes megbízatása 2021 .júniusáig szól majd. 13 igen szavazattal – Herczeg Tamás tanácsnok tartózkodása mellett –  elfogadta a testület az előterjesztést.

 

Két év múlva elkészül a főtéri Szent István szobor

A Szent István-szobor tervpályázatra az ország minden tájáról 23 alkotó 27 makettel jelentkezett. Közülük a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői bizottsága 5 tervpályázatot emelt ki. Végül a képviselő-testület választotta ki a győztes alkotást. A nyertes Máté István kétalakos kompozíciója lett. A gránitlapokon álló bronzszobor várható költsége 17 millió forint lesz. A művésszel kötött szerződés alapján 2018 július 8-án kerül helyére a több méteres szoboregyüttes.

Kiss Tibor javasolta, az átadás időpontját másfél hónappal hozzák előrébb, tekintettel a korábban tapasztalat csúszásokra. Emlékeztetett, hogy a trianoni emlékművet és a most átadott Korzó téri órát is jelentős csúszással avatták fel.

Dr. Kerekes Attila megköszönte az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály munkáját. Hozzátette, örömmel látta, hogy a Bárka folyóirat is felkarolta ezt az ügyet, és legutóbbi számában valamennyi terv szerepel. Örült annak is, hogy a művész megfogadta a tanácsokat, a tervezett felhő légiesebb lesz, a drapéria pedig eltűnik a szoborról. Emellett ő is javasolta, hogy az alkotás 2018 május 31-án kerüljön a helyére.

Túriné Kovács Márta ígéretett tett arra, a bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri majd az alkotói munkát.

15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület, hogy az átadás új időpontja 2018 május 31. legyen.

13 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták a szerződést.

 

Beszámol a Települési Értéktár Bizottság

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozására alakult 2013-ban, a jelenleg hattagú Települési Értéktár Bizottság. A bizottság beszámolójából kiderül, hogy idén eddig 52 javaslat érkezett a Békéscsabai Település Értékhatár bővítésére, ebből 29 vált értékké. Ezzel a települési értéklistán 38 tétel szerepel.  További bővítéshez az érintett civil szervezetektől, intézményektől kért segítséget. Az értéktár tevékenysége a város honlapján is nyomon követhető. Békéscsabai értékeinek egy része június 17-19-e között a Szent István téren berendezett a Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállításon és Vásáron bárki számára megtekinthető, megkóstolható lesz.

15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület.

 

1956-os emlékév Békéscsabán

A város pályázatot nyújtott be az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpont” felhívására, melynek része volt a már meglévő Fekete Pál Gyűjtemény bővítése és egy új ’56-os Emlékhely létrehozása. Az emlékszoba elsősorban a 2006-ban a forradalom 50. évfordulójára kiállított anyagra épül, törzsanyagát Vánsza Pál gyűjteménye alkotja. A kiállított emléktárgyak között korabeli tablók, dokumentumok, eszközök és fegyverek is helyet kanak majd. A kiállítótér a tervek szerint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Fekete Pál gyűjtemény melletti, 50 négyzetméteres szobában lesz kialakítva. A város 3 millió forint támogatást nyert a megvalósításra, melyhez 400 ezer forint önrész szükséges. A saját forrás rendelkezésre áll, ezt erősítette meg a testület az előterjesztés elfogadásával, 15 igennel.

 

A piac felújítására pályázik a város

Elkészültek a városi piac felújításról szóló műszaki javaslatok. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a vásárcsarnok korszerűsítésére 740 millió forint értékben pályázhat a város. A fejlesztés tartalmazza többek között a mosdók felújítását, nyílászárók, hidegburkolatok cseréjét, homlokzat utólagos hőszigetelését és a meglévő pavilonsor újjáépítését is.

A polgármester kevésnek találta a fejlesztési tervben feltüntetett legalább 10 fokos hőmérsékletet a csarnokban. Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. vezetője erre válaszolva elmondta, minimum előírás a téli, legalább 10 fok, de előfordulhat, hogy ennél magasabb hőmérsékletet is tud majd biztosítani a felújított épület.

14 igen szavazat mellett elfogadta a testület az előterjesztést.

 

Útfelújítások a városközpontban

A gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás előmozdítását célozza az utak felújítására fordítható uniós pályázat. A fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítják. Békéscsaba 2016-ban erre a célra 250 millió forintot fordíthat. A pályázati pénzből a József Attila lakótelepen élők munkahelyükre való gyorsabb eljutása valósulhatna meg a Bánát-, a Vozárik- és a Szemere utca rehabilitációjával. A tervek szerint az útburkolat felújítása mellett külön kerékpár nyom és jelzőlámpa biztosítaná a biztonságos közlekedést. A pályázat benyújtási határideje július 29.

Dr. Ferenczi Attila úgy fogalmazott: a beruházás a lencsési lakótelepiek munkába jutását segítené. A tanácsnok jelezte továbbá, hogy a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat a Bánát utca és Corvin utca kereszteződésébe körforgalmat szeretett volna, ám ezt végül jelzőlámpás megoldásra módosítanák. A testület támogatta az előterjesztést.

 

Kerékpárutak kiépítésére pályáz a város

Az önkormányzat idén 813 millió forintot fordíthat kerékpárút építésére. A TOP pályázati összegből a város több pontján szeretnének új kerékpárutat kialakítani. Ennek alapján a Körte soron, a Gyulai úton, a Berényi út egy szakaszán, valamint a Pataky László és a Franklin utcában is biztonságossá válna a kerékpáros közlekedés. A támogatási kérelmet szeptember 1-ig lehet benyújtani.

Herczeg Tamás elmondta, mindhárom kerékpárút fontos a lakosság számára, ugyanakkor a Szarvasi út és az Andrássy út közötti szakaszon továbbra sincs kerékpárút. Ezért érdemes később ezt a szakaszt is kiépíteni.

– A Körte soron fontos kérdés, hogy hol lesz átvezetve a kerékpárút – jegyezte meg dr. Ferenczi Attila. Hozzátette: az utóbbi időben a Kenderföldeken sok probléma volt a kerékpáros közlekedéssel, ezt is érdemes lenne a későbbiekben megoldani.

14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület.

 

Energetikai korszerűsítés az iskolákban

Egy Európai uniós pályázat lehetőséget biztosít iskolák felújítására.  A javaslat alapján a tervezett 677 millió forintból az Andrássy Gyula kollégiuma, az Erzsébethelyi-, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű- és a Petőfi Utcai Általános iskola is megújulna. A munkálatok része lenne többek között a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés és korszerű fűtésrendszer bevezetése. A támogatás önrészt nem igényel, benyújtási határidő június 30.

14 igennel egyhangúlag elfogadták.

 

Szeptemberben megkezdődhetnek az útfelújítások

Hatvanhét utcában, úton, útszakaszon lesz útfelújítás Békéscsabán, hetvennégy utcát érintően engedélyes és kiviteli tervek, további harminchét belterületi és tizennégy külterületi utcára pedig engedélyes tervek készültek el abból a bruttó kétmilliárd forintos keretből, amelyet kormányzati támogatási előlegként, a Modern Városok Programban kapott az önkormányzat.

Első körben 1 milliárd 778 millió forintból 67 utca felújítását lehet megoldani. Itt minden adott ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás után elinduljon a munka, és akár már idén szeptember végére be is fejeződjön. Ennek kivitelezésére három ajánlat érkezett, ezek közül kettőt tudott elfogadni az önkormányzat, a Colas Út Zrt. valamint a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. közös ajánlata is érvényes. A két pályázó közül a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ezért a bizottság őket javasolja kivitelezőnek.

Dr. Ferenczi Attila azt kérte, tájékoztassák a lakosságot arról, milyen munkák és hol várhatóak.

14 igennel elfogadták

 

Egyeztető fórumot szervez a Békéscsabai Helyi Közösség

Kulturális és közösségi terek fejlesztését célzó stratégiát dolgoz ki a májusban alakult helyi akciócsoport. A helyi igényeket figyelembe véve készíti el a TOP program elnyeréséhez szükséges tervet. A  létrejött Békéscsabai Helyi Közösséget a civil, a vállalkozói és a közszféra szereplői alkotják, melynek az önkormányzat is tagja. A helyi közösség tagjai elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén terveznek fejlesztéseket. A 11 tagú akciócsoport képviseletét a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. végzi. A közösség a pályázathoz szükséges regisztrációját időben benyújtotta, így jogosult az elnyerhető támogatás igénylésére. A támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, az első június 30-ig, a második október 31-ig küldhető be, az elnyerhető támogatási összeg 800 millió forint. A benyújtásig a csoport négy találkozót is szervez, ahol a lakosság is elmondhatja majd véleményét, javaslatait.

Herczeg Tamás tanácsnok arra emlékeztetett: a regisztráció után megkezdődtek a munkamegbeszélések. Kialakult egy olyan egyeztető kör, amely 400 meghívót küldött ki az érintetteknek, az egyeztetésen megjelentek közül 11 konzorciumi partner kötött megállapodást. A pályázattal nyerhető 800 millió forintból nagy része építési célra, kisebb hányada pedig rendezvényekre fordítható. 

– Arról értesültünk hogy a Békéscsaba Helyi Közösség mellett megalakult a Békéscsabáért Helyi Közösség, melynek tagjai a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel, a polgármesteri hivatallal és a Kistérségi Társulási Tanáccsal. Azonban két akciócsoportot nem fogad el a program. Mi késztette a résztvevőket, hogy egy másik akciócsoportot létrehozzanak? – tette fel a kérdést a tanácsnok

Dr. Bacsa Vendel erre úgy reagált: a polgármesteri hivatal önálló jogi személy, a hivatalt a polgármester irányítja, a polgármester kezdeményezésére lépett be az akciócsoportba. A hivatal nem kíván szembe menni az önkormányzattal – jegyezte meg a jegyző, hozzáfűzve: a hivatal a kért szakmai támogatást ugyanúgy megadja az első akciócsoportnak is.

Herczeg Tamás jelezte: a polgármester is kapott meghívást a találkozóra, a Natúrpark Egyesület pedig meg is jelent. A tanácsnok szerint ezzel azt kockáztatja, hogy Békéscsaba eleshet egy 800 millió forintos támogatástól. A képviselőtestület kérése az volt, hogy a békéscsabai akcióterülettel részt kíván venni a programban, ezzel szemben a polgármester utasítására egy másik akciócsoport jön létre. “A társulási tanács erről nem adott tájékoztatást, és nem értem a mögöttes motívációkat” – fogalmazott a tanácsnok. Az első akciócsoport esetében minden a nyilvánosság előtt zajlik, fórumokon várják a lakosság véleményét. Ezzel szemben a másik csoportról nem lehet tudni, hogy hol tart éppen – zárta sorait.

Miklós Attila az akciócsoporttal kapcsolatban több kérdést is intézett a polgármesterhez, szerinte több veszélyt is rejt ez a helyzet.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes is aggályosnak tartotta a kialakult helyzetet, mint mondta, a két akciócsoport kiolthatja egymást és ebben a lakosság is egyetért.

Nagy Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig csak regisztráció történt, ezután fognak dönteni arról, hogy melyik stratégiát tartják előnyösebbnek. Nehezményezte, hogy nem kapott meghívót a találkozóra.

Fülöp Csaba három kérdést tett fel: van-e átfedés az akcióterületek között? A kistérségi társulás miért nem az első akciócsoportnak lett a tagja? A második akciócsoport résztvevőinek tulajdonosai hozzájárulása nem lett volna szükséges a megalakuláshoz?

Hanó Miklós alpolgármester szerint bárki csatlakozhatott volna az első csoporthoz, hiszen a nyilvánosság előtt alakult. “Egyek vagyunk, hivatal és az önkormányzat” – fogalmazta meg véleményét.

Szarvas Péter úgy vélte, a jogszabályi rendelkezés nem zárja ki a több akciócsoport megalakulását. Két akciócsoport egymást erősítheti, programjaikat összevethetik. Minél többen vesznek részt ebben a programban, annál inkább szolgálja a lakosok érdekét, erősíti a lakosság demokráciába vetett hitét. A polgármester emellett azt mondta: szerinte nincs semmi veszélyeztetve, ő kezdeményezte a másik akciócsoport megalakulását, mert szerinte jó, ha a szociális terület is képviseltetve van a programban.A polgármester szerint a két akciócsoport konzultálhatna egymással, az egyeztetésnek lehet eredménye.

Miklós Attila azt mondta: ellenzéki politikusként zavarja, ha valami veszélyeztet uniós forrásokat, mint mondta, kicsinyes hatalmi harc folyik a békéscsabai lakosság feje fölött úgy, hogy nem lehet tudni, mi lesz a dolog vége.

Herczeg Tamás megjegyezte: a polgármester is kapott meghívót. A nyilvánosság hol értesült a második akciócsoportról? Több mint 50 szervezet dolgozik az elsőben. A tanácsnok hozzátette: ugyanarra az akcióterületre nem fogadnak be két pályázatot: a teljes területet magába kell foglalnia az akciócsoportnak ahhoz, hogy a támogatási összeget megnyerje a város.

Szarvas Péter továbbra is azt hangsúlyozta: adjunk esélyt mindkét akciócsoportnak. Dr. Csicsely Ilona is beszállt a vitába: mint mondta, valami hiba van a gondolkodásban. Békéscsaba lakossága Szarvas Pétert választotta polgármesternek. Mint mondta, úgy tűnik, hogy egyéb tisztségeit használja, egy olyan szervezet létrehozására, ami az önkormányzat ellen működik. Miért nem az elsőben akartak együtt közösen részt venni? – tette fel a kérdést a képviselő. Úgy fogalmazott: a másik akciócsoport úgy jött létre, hogy nem tudtak róla, ezt nem érti senki.

Szarvas Péter továbbra is azon az állásponton volt: a két HACS dolgozhat együtt. Minél több szervezet dolgozik a programon, az csak jó lehet a városnak vélte a polgármester. Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes szerint félreértés van, a megalakuláskor lehetett volna több szervezet is tag, de most már nincs lehetőség az újabb bevonásra.

Dr. Ferenczi Attila mélyen megdöbbent azon, hogy a város polgármestere nem a városi HACS-ot támogatja, hanem egy másikat hoz létre. A közgyűlés a város egészére terjedő akciócsoportot szavazott meg, alulról építkezve kezdett neki a munkának. A lakosság, a civilek a közszféra véleményét kikérte. A 400 meghívó is bizonyítja, hogy bárki részt vehetett volna az együttműködésben. Ki kell dolgozni egy helyi fejlesztési stratégiát, erre megjelenik egy másik akciócsoport, amihez csatlakozik a polgármesteri hivatal, a polgármester. Miért veszélyes ez? tette fel a kérdést a tanácsnok. A város kidolgoz egy egész területre kiterjedő tervet, majd jön egy másik helyi akciócsoport és felét elviszi, bukott több száz milliót. Ha a lakosok felét is elveszi, akkor a város megint bukott 400 milliót. Véleménye szerint, ha a város polgármestere nem a város által megválasztott helyi akciócsoportban van, ez nonszensz, különösen úgy, hogy ő is megszavazta az első HACS létrehozását – tette hozzá a tanácsnok.

Szarvas Péter továbbra is azt hangsúlyozta: a kiírás lehetővé teszi, hogy egy településen több akciócsoport alakuljon. “Polgármesterként egyiknek sem vagyok tagja. Miért baj az, hogy többen gondolkodnak, hogy verseny is kialakuhat? Örülök annak, hogy erősebb és színesebb a civil szféra” – fogalmazott a polgármester.

Tímár Ella azt kérdezte: mikor döntöttek a második HACS-ról? Kérte, hogy 15 napon belül kapjon erről tájékoztatást. Arra is a választ kereste: melyik hivatalhoz forduljanak a civil szervezetek vezetői?

Békéscsabáról szól mindkét akciócsoport, nem zárkózhat el egyik munkatárs sem tőlük – vélte a polgármester.

Nagy Ferenc arról tájékoztatott: az önkormányzat 49%-os részvétele mellett alakulhat Hely Akció Csoport azaz HACS. A HACS kettőnek más elképzelése van a program megvalósításáról, az elsővel ellentétben a második csoportnak egyházi szervezet és kistérség is tagja. Hozzátette, semmilyen formában nem vett részt a HACS kettő szervezésében.

Hanó Miklós szerint a hajóskapitány leszállt a hajóról és átszállt egy másikra, azt kezdi kormányozni. Ferenczi Attila úgy fogalmazott: a polgármester a nép hangja, az érdekeiket kell képviselnie. Kérte, hogy nyilatkozzon arról, melyik akciócsoportot támogatja, mert kettő nem indulhat a pályázaton. Az elképzelések sem egyeznek, azaz a második csoport elképzelése nem egyezik a város elképzelésével – vonta le a konzekvenciát. Ezért a tanácsnok arra kérte a jegyzőt, hogy csatlakozzon be az első akciócsoportba, hiszen egy a cél.

Szarvas Péter azt mondta: sem az egyik, sem a másik akciócsoport pártján nem áll, annak örül, hogy versenyeznek más szervek, hogy a lehető legjobb terv nyerjen. Lehet két akciócsoport, a lakosok számára is előnyösebb, ha többen gondolkoznak – vélte.

Miklós Attila azt kérdezte: mi szerepel a kiírásban, mit lehet tenni és rejt-e kockázatot a két akciócsoport? Mint mondta, úgy látja, hogy itt olyan pénzek vannak veszélyben, olyan források, amik Békéscsaba fejlődését szolgálnák.
Nem nyerhet minden pályázat, most a felkészülés, a tervkészítés, a javaslatok kidolgozása van folyamatban. Ezt a munkát jelenleg két akciócsoport végzi, ez a polgármester szerint jó.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. vezetője a pályázat részleteit ismertetve azt mondta: az első szakaszban a formai követelményeknek kellett megfelelni. A regisztrációs pályázati felhívás szerint, a helyi közösségfejlesztési stratégiában lehatárolt akcióterület nem lehet átfedésben, más helyi akciócsoport helyi fejlesztési stratégiájában meghatározott akcióterülettel. Az önkormányzat részvételével létrejött HACS akcióterülete Békéscsaba teljes közigazgatási területe, ezért, más akciócsoport, ugyanezen területre létrehozott stratégiája végeredményben, valamennyi pályázat elutasítását eredményezheti, így Békéscsaba lakossága egyáltalán nem jutna forráshoz.

Herczeg  Tamás is megerősítette, ugyanazon az akcióterületen kettő pályázat nem nyerhet. A közgyűlés által elfogadott akciócsoport akcióterületnek Békéscsaba egész területét jelölte meg, így forrásoktól eshet el a város a másik közösség miatt. A kistérségi társulás települései hogyan tehetnek Békéscsaba javára, ráadásul a polgármesterek nem is tudnak a társulásról tette fel a kérdést a tanácsnok.

dr. Kerekes Attila úgy gondolja, hogy jó döntés volt a pályázaton indulni és akciócsoportot létrehozni, amit a közgyűlés egyhangúlag el is fogadott. Ezért számra is érthetetlen ez a második csoport létrehozása. “Évtizedek óta itt dolgozunk, mi tudjuk a legjobban a stratégiát kidolgozni” –  fogalmazott a képviselő, ezért arra kérte a polgármestert, hogy támogassa az önkormányzatot ebben a kérdésben.

Kaposi László választ keresett arra, hogy valóban kizárja-e a pályázat két akciócsoport indulását. Tímár Ella a Körösök Völgye Natúrpark oldalán megjelent felhívásból idézett. Ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a másik HACS egy budapesti céget bízott meg a stratégia összeállításával és a műhelyek vezetésével, az vajon mennyire ismeri és képviseli a csabai szervezetek, polgárok érdekeit.

Kiss Tibor Kaposi Lászlónak magyarázta el még egyszer a pályázat alapjait és a két HACS közti különbséget. Kaposi László továbbra sem értette, miért regisztrálhatott egyszerre két akciócsoport? Szerinte azt kellene megnézni, ki regisztrált előbb, és az elsőt kell támogatni – zárta le a témát a képviselő.

Arról, hogy újra napirendre vegyék a napirendi pontot, 15 igennel elfogadta ezt a javaslatot a testület.

A határozatot egyhangúlag elfogadták. A határozatot végül  11 igen, Szarvas Péter és Kocziha Tünde nem és Miklós Attila tartózkodása mellett megszavazta a közgyűlés

dr. Ferenczi Attila: Az önkormányzat hivatala csatlakozzon a város akciócsoportjához.

A javaslatot 14 igen egy tartózkodás mellett elfogadta a városvezetés.

 

Új utat építene az önkormányzat a CsabaParkhoz

Több irányból szeretné megközelíthetővé tenni az önkormányzat a Csabai Tanya- és Gabona-történeti Kiállítóhelyet és a CsabaParkot. Az útépítéshez ki is néztek egy területet, ám február óta hiába keresték a tulajdonost, az nem nyilatkozott arról, szándékában áll-e eladni az ingatlant. Az előterjesztő azt javasolja, egyezzenek meg a tulajdonossal az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről.

15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

 

Új hálótartóval két pálya a röplabdásoknak

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület azzal a megkereséssel fordult az önkormányzathoz, hogy pályázott a Nemzeti Sportközpontoknál (NSK) a Városi Sportcsarnokban megvalósítandó korszerűsítésre. Új hálótartó oszlopok helyét alakítanák ki (ehhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges), amivel újabb pálya jöhet létre – azaz edzéskor két pályán párhuzamosan tudnának gyakorolni a játékosok. A beruházás 500 ezer forintba kerül, ehhez a forrást az NSK biztosítja.

15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

 

 

Megvizsgálták, hogyan és mennyiből lehet felújítani a Szigligeti utcai tanuszodát

Fülöp Csaba képviselő javaslatára készült komplex beszámoló arról, mennyibe kerülne a tanuszoda felújítása. A számítások szerint, ha az eredeti állapotra állítanák vissza a tanuszodát, az 113,6 millió forintba kerülne. Az is lehetséges, hogy a munkálatokat két ütemre osztják, de az uszoda csak a kivitelezés elkészültével lesz teljesen használható. A felújításhoz a Békéscsabai Előre Úszó Klub 10 millió forinttal járulna hozzá, amelyet a Magyar Úszószövetség támogatásából finanszíroznák. Egyelőre még keresik a további forrásokat.

Fülöp Csaba hangsúlyozta, sokan állnak az uszodafejlesztés mellett. Emlékeztetett a korábbi jótékony rendezvényekre, amelyek szintén ezt a célt szolgálták. Hozzátette, többen is vásároltak támogató jegyeket, és számos közéleti személyiség az ügy mellé állt. Most is folynak tárgyalások arról, hogy a Modern Városok Program része legyen a felújítás. A képviselők közül is sokan álltak a kezdeményezés mellé, többen vettek támogató jegyeket.

Szarvas Péter lát arra lehetőséget, hogy különböző forrásokból erre a célra is átcsoportosítson a város. Bíró Csaba elmondta a város második évben tudja biztosítani a nagycsoportosoknak a 10 alkalmas vízhez szoktatást. Három programot is bevezettek az utóbbi időben, amely a fiatalok sportolási szokását hivatott elősegíteni, ilyen a vízhez szoktatás, a labdajátékhoz szoktatás és az “Aki nem lép egyszerre” néptánc oktató program. Hangsúlyozta, mindenkinek az a célja, hogy a városban vízfelületet tudjunk növelni. Miklós Attila szerint a mostani 50 méteres uszodára, a belvárosi iskola és a Lencsési tanmedencéjére is rá férne a fejlesztés. A tervezett új tanuszodával és a szigligeti tanmedence felújításával együtt már 5 vízfelület válna elérhetővé. Kutyej Pál hangsúlyozta, az a 10 millió forint amit az úszószövetségtől hívnának le erre a célra, annak a sorsa az úszóklub felöl még kérdéses. Minél hamarabb szeretnék tudni, hogy szükség van-e erre az összegre, mert ha nincs, akkor ezt az összeget a nagymedence klórtalanítására fordítaná a klub. A képviselő kéri, hogy az heteken belül kiderüljön, mert máskülönben elveszítheti a pénzt a klub. Kiss Tibor elmondta, örömmel hallja, hogy a sport ilyen fontos szerephez jutott. Hozzátette, a munka folyik, két egyeztetésen is túl vannak az illetékesekkel.

15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

 

Újabb fitneszparkok a városban

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 13 millió forintot különített el az önkormányzat fitneszparkok fejlesztésére. A közterületi sporteszközök a város különböző pontjain bárkinek lehetővé teszi a minőségi testmozgást. A korábbi határozat értelmében a nyertes kivitelező október 31-ig Fényesen, Mezőmegyeren és a Csabaparkban állít fel fitneszparkot. A korábban már megszavazott sportkoncepció alapján a második ütemben a József Attila-lakótelepen, az Árpádfejedelem téren és Jaminában lennének újabb sporteszközök.

Tímár Ella elmondta: örül, hogy a Lencsési lakótelepen is lesz egy újabb fitneszpark. Továbbá javasolta, hogy pár méterrel arrébb kerüljön a park, biztonsági okokra hivatkozva.

Bíró Csaba kérte, hogy az Árpádfejedelem téren a játszótér másik oldalán legyen kialakítva a park. Kutyej Pál a jaminai játszótérre tervezett park miatt, a terület jogállása felől érdeklődött. dr. Bacsa Vendel válaszában elmondta, az eredeti állapot fog maradni, vagyis az önkormányzat tulajdona marad a jaminai terület.

Bíró Csaba szeretné, hogy  mindenhol ugyanakkora összeg álljon rendelkezésre, az 500 ezer forintos különbséget a parkok között soknak tartja. Ezért kérte a javaslatot módosítsák, hogy az összegek egyenlően legyenek elosztva.

A döntés alapján a József Attila Lakótelepen 4,33,  az Árpádfejedelem téren 4,33 és Jaminában 4,34 millió forintból építi ki a parkokat, azok helyszíneiről a KIOS bizottság a következő ülésén dönt.

15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

 

Nyílászárókat cserélnek a városházán

A Nemzeti Kulturális Alap még 2013-ban pályázatot hirdetett a műemléképületek állagmegóvására, helyreállítására. A rendelkezésre álló 200 millió forintos keretösszegből maximum 13 millió forintot igényelhetett a város, 50 százalékos önrész mellett. Három éve sikerült az elnyert támogatásból a Városháza nyílászáróinak egy részét kicserélni. Idén újra pályázott a város. A támogatásból az épület több részén, négy ütemben festést és nyílászárócserét terveztek be. A fejlesztés várható költsége valamivel több mint 25 millió forint. Az NKA végül 2 millió forintot ítélt meg a városnak.

A közgyűlés a B verziót fogadta el, azaz a nagyobb műszaki fejlesztést tartalmazó opciót támogatta.

 

Módosul a stadionfejlesztési program szerződése

A közgyűlés már határozott arról korábban, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Programon belül a Kórház utcai stadion északnyugati és délkeleti lelátóinak, valamint a kiszolgáló létesítmények kivitelezési munkáinak közbeszerzését hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás útján folytatják le. Ám az eljárás megindítása előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) kötött szerződést módosítani kell. Az önkormányzatnak a projekt megvalósítására 1 124 millió forint áll rendelkezésre, 2014-ben 560 millió forintot erre már biztosítottak a város költségvetésében. Az NFM 2015-2016-ra 230 millió forintot, a támogatási szerződés módosításának aláírását követő 15. napon, illetve az építési napló megnyitásával további 325 millió forintot, azaz összesen 564 millió forintos forrást biztosít.

14 igen, egy tartózkodás mellett elfogadta a testület.

 

 

Modern Város kártyává alakítanák a Csaba kártyát

Idén év elején vezették be a Csaba kártyát: egyszerű regisztrációval, széleskörű felhasználással. A rendszert elektronikus úton, folyamatosan menedzselni és ellenőrizni lehet, aminek alapját egy egyedi QR kódra építő technológia adja. Így a kártya gyártási költsége alacsony, egyszerű az azonosítás, egy applikáció segítségével könnyen érvényesíteni lehet a kedvezményeket.

Az előterjesztés azonban rávilágít, hogy további megoldásokkal bővülhetne a kártya. A koncepció kidolgozására külső szakértőt kértek fel (Chrome-Soft Kft.), aki többféle fejlesztési lehetőségre világított rá. A javaslat szerint sokkal személyre szólóbb lehetne a kártya, amely a kártyabirtokos adatait, fényképét is hordozná, ami csak a beolvasáskor lenne látható. A fejlesztés összköltsége 2 millió forintba kerülne.

A kártyarendszer a jelenlegi kedvezményeken túl a város kulturális és más rendezvényeinek jegyértékesítését is elősegítheti online felületen. Ez a bővítés akár 7,1 millió forintba is kerülhet.

Kialakíthatóak lennének még egyéni felhasználói profilok is, vagyis a rendszerben az egyedi QR kódok leolvasásával egy egyedi, személyre szabott felületet lehetne elérni, ahol nyomon követheti a kártyabirtokos a saját kártyatörténetét és a kártyával kapcsolatos egyéb adatokat. A fejlesztés hozzávetőleges költsége 1 és 4 millió forint között mozog.

Ha már vannak egyedi profilok, azokon keresztül a felhasználók értékelhetik is az igénybe vett szolgáltatásokat. Az előterjesztés szerint ennek az a gyakorlati haszna, hogy más felhasználók hasznos visszajelzéseket kapnak a szolgáltatókról. A megoldás további előnyeként jegyzik, hogy a felhasználók csak azt a helyet értékelhetik, és csak annyiszor, amelyet és ahányszor meglátogattak. Erre hozzávetőlegesen 1-2 millió forintot kellene rászánni.

Törzsvásárlói kártyarendszert is kialakítanának bónuszpontokkal, magasabb kedvezményekkel, elektronikus hírlevéllel. Ezzel elsősorban a szolgáltatóknak kedveznének, hiszen a kisebbek kevesebb lehetőséggel rendelkeznek arra, hogy elérjék a fogyasztókat. A fejlesztés költsége 6 millió forint.

A tömegközlekedést is bevonnák a rendszerbe: külföldi példákból kiderül, hogy a fejlett városkártyák jegyként is funkcionálnak. Ám ehhez elektronikus jegyértékesítési rendszer is kell, ami Magyarországon még nem működik. Békéscsaba esetében bérletként használhatnák a lakosok a Csaba kártyát, a vásárlást interneten keresztül is intézni lehetne. A rendszer beindításához 20 millió forint szükséges.

Még az is előfordulhat, hogy nem lesz szükség külön plasztikkártyára, ugyanis azt ki lehetne váltani mobiltelefonon futó virtuális kártyával. Ezt a tulajdonos egy aplikláció által generált QR kód bemutatásával használhatná. Ennek kialakítási költsége 4 millió forint lenne.

Ha a virtuális kártyából indulunk ki, akkor a rendszer elektromos ügyintézésre is alkalmas lehet. Így foglalhatnánk időpontot a hivatalba, személyre szabott információk, menetrendek jelennének meg. A fejlesztési költség 6 millió forint.

A jelenleg használt kártyarendszer továbbfejlesztése lehetőséget ad egy párhuzamosan működő turisztikai kártyarendszer kialakítására is. A rendszer támogatja a különböző kártyatípusok és akár üzleti modellek kezelését is, így a turisztikai kártyarendszer teljesen eltérő kedvezménystruktúrával és szolgáltatáscsomaggal, de nagyrészt azonos parterekkel működhet. A fejlesztés térségi szinten is könnyen megvalósítható, mivel Gyula is ilyen turisztikai kártyarendszert használ.

Szántó Zsolt kabinetvezető arról tájékoztatott: a Csaba kártya bevezetése óta 7675-en igényelték a plasztiklapot, a programhoz 121 elfogadóhely csatlakozott. Azt is hozzátette: a sörfesztiválra kedvezményesen 341 napijegyet, illetve 20 bérletet vásároltak a kártyával.

Dr. Ferenczi Attila azt kérdezte: milyen hozadéka van a kártyának? A cél az volt, hogy felpörgessék a vállalkozások forgalmát, növekedett-e a forgalom vagy az adóerőképesség? Eléri-e a célját? – sorolta kérdéseit a tanácsnok, hozzátéve: indokolt a turisztikai továbbfejlesztés, de a fejlesztési tervezetben óriási összegekről van szó, kérdéses, van-e haszna a kártyának?

Miklós Attila jelezte, ha lesz további beszámoló, kérik a Csaba kártyával kapcsolatos számokat. Mint mondta, többször hangsúlyozta már, hogy akkor tud nagyobb kedvezményeket adni a rendszer, ha az önkormányzat erről határoz, de szerinte a szolgáltatásokat is fejleszteni kellene – utalt a Csabagyöngye kávézó nyújtotta – szerinte szórakoztató – kedvezményekre.

Bíró Csaba védelmébe vette a kávézót, mint mondta: minden igyekezetük benne van a kínálatukban, ezekkel a kedvezményekkel tudtak csatlakozni a programhoz.

A képviselők végül arról határoztak, hogy megismerték a fejlesztési terveket.

 

Két külön megállapodás helyett egy

A közgyűlés januárban határozott arról, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Békéscsaba önkormányzata között a két külön vagyonkezelési jogra vonatkozó megállapodást egy egységes szerkezetű szerződésben foglalja össze. Ezt a társulás tanácsának is el kell fogadnia, hogy hatályba lépjen. A tanács most pontosítást kér a szerződéssel kapcsolatban, a térítési díj arányában kell ráfordítani.

Elfogadták az előterjesztést.

 

Több ezer ember ellátásáról gondoskodnak a kistérség szociális elllátói

Három intézmény: a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona számol be tavalyi tevékenységéről. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál az ingyenes jogi tanácsadást 2015-ben is heti rendszerességgel vehették igénybe a kliensek, amivel 120 alkalommal éltek. Az ingyenes pszichologiai tanacsadást 136 alkalommal vették igénybe. De tartottak álláskeresési treninget is, 9 fő részvételével.

Tavaly 223 alkalommal 120 egyénnek, családnak nyújtottak azonnali anyagi segítséget. Magánszemélyek és cégek felajánlásaival többször adtak adományt rászorulóknak. Míg a családsegítő szolgáltatást tavaly 1872-en vették igénybe, addig a gyermekjóléti központ gondozási tevékenysége 715 gyermeket, 408 családot érintett.

A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2015-ben összesen 8 család 10 gyermekének biztosítottak átmeneti gondozást. A Családok Átmeneti Otthonában 11 család, 37 fő, ebből 16 felnőtt és 21 gyermek kapott lakhatási lehetőséget tavaly.

A családsegítő szolgálathoz tartozik az utcai szociális munka ellátása is, így például a tisztasági csomagok osztása, a téli teajárat, takarók, hálózsákok, élelmiszercsomagok, vitaminok, kórházi csomagok osztása, a különböző ellátórendszerekbe (krízisszoba, átmeneti szálló, idősek otthona) való bejutás segítése. A beszámoló szerint kiemelkedő jelentőségű, hogy mióta létezik az utcai szolgálat Békéscsabán, azóta közterületen nem hűlt ki senki a kliensek közül.

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán tavaly 65-en vették igénybe a szolgáltatásokat, a bentlakók száma átlagosan naponta 20 fő volt. A nappali melegedő 20 ember befogadására alkalmas, naponta 8 órán át tart nyitva. Mivel a betérők többsége nem tartózkodott ott folyamatosan, ezért a tavalyi átlagforgalom 31 fő volt naponta. Egész évben összesen 101-en fordultak meg a melegedőben.

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 9 telephelyen, három telephelyen (Csabaszabadiban, Kétsopronyban és Telekgerendáson) működött. Hozzájuk tartozik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a támogatói szolgáltatás, a nappali ellátás (idősek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek) és a tanyagondnoki szolgálat biztosítása.

Szociális étkeztetést tavaly 303 fő számára biztosítottak. A házi segítségnyújtásba 350 főt vontak be. A központ ezen túl pályázott roma emberek foglalkoztatásának támogatására, melynek segítségével 3 szociális gondozót tudtak felvenni.

A központ fogyatékos személyek ellátásával is foglalkozik, illetve segíti őket abban, hogy többek között lakóhelyükön kívül is elérjék a közszolgáltatásokat. Tavaly összesen 58 főt láttak el.

Az idősek nappali ellátásában tavaly 184 főt láttak el. 9 telephelyen működött demens-ellátás, 73 klienssel. A fogyatékos személyek ellátása 2011-ben kezdődött, tavaly 17 személyről gondoskodtak. A Szenvedélybetegek Nappali Intézményében napi szinten 30-an vették igénybe a szolgáltatásokat. A Kétsopronyban működő tanyagondoki szolgálat tavaly új autót vásárolt, szolgáltatásukat egyébként összesen 38-an vették igénybe. A Békéscsaba Nagyrét területén működő szolgálatnál 55 főt láttak el, 387 alkalommal működtek közre házi segítségnyújtásban.

A Csaba Utcai Idősek Otthona felújításra szorul, a határozott idejű működési engedély meghosszabítására vonatkozó kérelem kapcsán az ellenőrzésnél hiányosságokat talált az engedélyező hatóság, a felújítást ütemezetten kérte végrehajtani. Külső liftet is kellene építeni, a műemléképület jellegből fakadóan a teljes felújítás mintegy 121 millió forintba kerülhet. Itt jelenleg 26 ellátottról gondoskodnak.

Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona a jogszabályokban előírtaknak megfelelő, a működési engedélye határozatlan idejű. Itt összesen 133 ellátottról gondoskodnak. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonában 98 ellátottról gondoskodnak, az átlag életkor 80 év felett van. Herczeg Tamás arra emlékeztetett: tavaly sokat vitatkoztak arról, milyen szakmai munka folyik az egyes intézményekben. A tanácsnok szerint a korábbi években alig-alig jelentkeztek a bentlakásos intézményekbe, ez tavaly változott, és növekedett a lakossági igény. Mint mondta, jó munka folyik mindhárom intézményekben, ezért köszönetet mondott az ott dolgozóknak.

Részletes mind a szakmai, mind a pénzügyi elszámolás – fogalmazott Szarvasi Péter. Mint mondta, az intézmények nyitott könyvek a grémium előtt, ezért elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Dr. Kerekes Attila nehezményezte, felújításokra keveset költöttek a kistérségek. Kitért a Baukó András  utcai épületre, nem szabad hagyni az önkormányzat birtokában lévő épületek állagának romlását. Hozzátette, hogy egyértelműen támogatja az előterjesztést.

Szakmai részét elfogadta a közgyűlés 12 szavazattal, de a pénzügyi, gazdasági részét a bizottság javaslatára nem fogadták el az előterjesztésnek.

 

Beszámoltak az önkormányzati társulások

A beszámolókat elfogadták a képviselők.

 

Tájékoztató a DAREH taggyűlésen elhangzott döntéshozatal feladatellátásáról

A polgármester szerint mivel a mostani változások miatt sok a bizonytalanság a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, éppen ezért azt javasolta: a közgyűlés nem kössön szerződést a DAREH társulással, a szerződést ne hagyja jóvá. Hanó Miklós ezzel egy gond van, hogy mi a társulás tagjai vagyunk. Ezzel veszélyeztetnék a megvalósulást. Szándékunk hogy a működését pályázatnak való megfelelését ne veszélyeztessük. Miklós Attila szerint “amiben nincs logika az az állam működése, szemétszállítás terén sok a bizonytalanság”.

A tájékoztatóban a B. javaslatot fogadta el a testület.

 

Nem az önkormányzat, hanem az állam szedi a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjakat.

Két előterjesztés is foglalkozik a változik a hulladékról szóló törvénnyel. Az önkormányzatoknak június 30-ig kell módosítaniuk a közszolgáltatási szerződéseiket. Eszerint már nem az önkormányzat szedi a közszolgáltatási díjat és a kintlévőségkezelést sem végzi, ezzel szemben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokért közszolgáltatási díjat fizet a koordináló szervnek.

Ezután tehát az állam lesz az, amely beszedi a közszolgáltatási díjat, fizeti a szolgáltatónak a szolgáltatási díjat és kezeli a keletkező kintlévőségeket. A koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.. A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a koordináló szervnek fizetendő éves szolgáltatási díj 390 millió forint. Vágásiné Zimonyi Ilona azt is jelezte: ez az összeg nem fedezi a szolgáltató közvetlen és közvetett költségeit, mert például a békéscsabai szolgáltatónál erre 509,2 millió forintot kalkuláltak közvetlen, míg 15,9 millió forintot számoltak ki közvetett költségként az üzleti tervben. Előbbiben benne van a TAPPE-nak fizetendő szolgáltatási díj és a Városüzemeltetési Kft-nek fizetendő hulladékártalmatlanítási díj is. Erre jön még a bevételek alapján fizetendő helyi iparűzési adó. Az előterjesztés azt is megjegyzi: attól kezdve, ahogy a DAREH tulajdonában lévő hulladékválogató működni kezd, előfordulhat, hogy a Békéscsabán keletkező kommunális hulladék nem közvetlenül a lerakóba kerül, hanem a válogató műbe. Ebben az esetben a Városüzemeltetési Kft.-nek fizetendő hulladékártalmatlanítási díj összege kevesebb lehet, a koordináló állami szerv pedig többet fizet a rendszer működtetőjének.

Elfogadta a testület a napirendi pontot.

 

Egyirányú lesz a Czuczor utca Lenkey utca és Gugonics utca közötti szakasza

Szilárd burkolatú út épül a Czuczor utca Lenkey utca és a Dugonics utca közötti szakaszán, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Az útépítő társulás a tervezési munka megkezése előtt azt kérte, hogy az érintett szakasz költséghatékonyság és balesetvédelmi szempontok miatt legyen egyirányú. Ehhez a Czuczor utcai ingatlantulajdonosok aláírásukkal is hozzájárultak.

Egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

M44

A közgyűlés többször tárgyalta már az M44-es gyorsforgalmi út nyomvonalának ügyét. Ám a terv-zsűri által jóváhagyott, és az önkormányzatnak megküldött helyszínrajz nem tartalmazta a fürjesi elkerülőt. Orbán Viktor békéscsabai látogatásakor azonban bejelentette: a Modern Városok Program tartalmazza a város kívánságát és mégis megépül a 44-es főutat az M44-essel összekötő elkerülő. Ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, az M44-es és a kapcsolódó építmények módosított engedélyezési tervéhez szükséges a tulajdonosi hozzájárulás, valamint a földutak ütemeltetsbe történő átvételére vonatkozó nyilatkozat megadása.

Egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

Saját parkolókat kap a Csabagyöngye

A Csabagyöngye Kulturális Központ vezetője azzal a problémával kereste meg a az önkormányzatot, hogy a rendezvényekre érkező berendezések, technikai eszközök szállítását végző teherautók parkolását sokszor akadályozzák a teherportánál parkoló járművek. Ezért azt szeretnék elérni, hogy ezt az 5 parkolóhelyet külön megállapodással, kizárolagosan csak az intémény használhassa, átalánydíj fizetése fejében.

Herczeg Tamás elmondta, erre a parkoló területre az intézmény zavartalan működése miatt van szükség. Egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

Kevesebb támogatást utal az önkormányzat a DAKK-nak

Június 22-ig kell beadni a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázatot. A feladatot jelenleg a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. látja el. Tavaly az önkormányzat 157 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a vállalatnak. A közgyűlés arról határozott, hogy a június végéig esedékes támogatási összegből kevesebbet fizet ki: annyival kevesebbet fizet, mint amennyit pályázati úton, állami normatív támogatásból kap majd a vállalat. Amennyiben a ténylegesen megítélt összeg kevesebb lesz, az önkormányzat kifizeti a különbözetet.

Kilenc igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a testület a javaslatot.

 

Továbbra is a főtéren lesz a karácsonyi vásár

Az önkormányzat 2013-ban kötött megállapodást a Frankó Produkciós Iroda Kft-vel, utóbbi bonyolítja le a karácsonyi vásárt. A megállapodás 3 évre szólt, ezt hosszabítják meg további két évre, azonos feltételekkel. Eszerint a rendezvény lebonyolítására a város támogatást nem ad, ám a teret térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre. A cég kötelessége, hogy felállítsa és feldíszítse a faházakat és a karácsonyfát, a standokat, a mini vidámparkot, szervezzen óévbúcsúztatót és legyen szilveszterkor tűzijáték; ők biztosítják a térzenét, a takarítást, illetve a vásárral kapcsolatos tájékoztatásról is gondoskodniuk kell.

Miklós Attila szerint ahhoz, hogy Békéscsabán színvonalas vásár legyen, hosszútávon kell megállapodni a rendezővel. Korábban pályáztatták már a karácsonyi vásár megszervezését is. A képviselő úgy vélte, érdemes lenne egy hosszabbtávú szerződére meghirdetni a pályázatot, ez lehet például öt év.

Kiss Tibor alpolgármester kéri, hogy a vásár faházait tegyék egységessé, hogy az ünnephez méltó legyen ezek megjelenése.

Dr. Ferenczi Attila egyetértett azzal, hogy egységes hangulatú legyen a vásár, ne legyenek különböző sátrak, ne legyen többféle zene és a karácsonyi árusok is változatosak legyenek, ne legyen túl hangos a zene. A tanácsnok szerint sokan örültek annak, hogy a gyerekek ingyenesen vidámparkozhattak, a gyerekek műsorai is nagyon jól sikerültek. Korábban milliókat fizetett a város sátrakra, jelenleg nem kell plusz összegeket erre fordítani. Mint mondta: legyen mérsékeltebb a hangerő, legyenek egységesek a faházak, változatos árusok. Ezeket az elvárásokat megfogalmazták a városvezetők és továbbították a vállalkozónak, aki szeptemberben hozza majd be a látványtervet.

Kiss Tibor szerint a mini-vidámpark sok gyereknek okoz örömöt, ha a gyerekek jönnek, a szülők is és megtelik élettel a vásár.

Szarvas Péter egyetértett a 12 év alatti gyermekeket kiszolgáló vidámparki eszközökkel, ezeket szerinte mindenképpen érdemes megtartani. Az űrhajó szimulátor viszont nem feltétlenül illik a karácsonyi vásárhoz,vélte a polgármester. Az előterjesztés megkapta a szükséges többséget.

 

Az illegálisan lerakott zöldhulladék elszállításáról szavazott a testület

dr. Ferenczi Attila elmondta, 5000 tonna zöldhulladék képződik, a jelenlegi szabályozás szerint mintegy harmincszor szállítják el a szemetet.

12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot a testület.

 

Beszámolnak a közalapítványok

Az önkormányzat alapította közalapítványoknak minden évben be kell számolniuk az előző évi tevékenységükről.

A Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány feladata a Jankay-kiállítás létrehozása, máködtetése, a művész alkotásainak bemutatása, a hagyaték gondozása, az életmű további kutatása, feldolgozása, illetve más művészeti és közművelődési feladatok ellátása. 2015-ben két új grafikával gyarapodott a gyűjtemény, könyvtárközi kölcsönzés révén pedig egy alkalommal kértek kutatási lehetőséget tudományos feldolgozás, publikációs tevékenységre. Tavaly nyáron megrendezték a IX. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep tárlatot a Munkácsy Mihály Múzeumban, illetve 59 alkotást kölcsönöztek egy kiállítás erejéig a Szlovák Kultúra Házába. Hozzájuk kapcsolódik a “Komolyan lazulós” elnevezésű rendezvénysorozat szervezése a Munkácsy múzeummal együttműködve. A program vendége volt például Lenkefi Zoltán, a Napsugár Bábszínház igazgatója, a Rokodál és a Tudósok zenekar, Zámbó István képzőművész, vagy épp a Happy Dead Band.

Az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány könyvelője arról adott tájékoztatást, hogy a kuratóriumi ülést még nem sikerült összehívnia, ezért a beszámolót sem tudták elfogadni. A Balassi Közalapítvány beszámolóját a közgyűlés már korábban elfogadta.

Tímár Ella kérte, hogy a Natúrpark Egyesület is küldje el részletes beszámolóját. Szarvas Péter ígéretet tett arra, hogy megkéri az egyesületet, számoljon be tevékenységéről, továbbá rákérdezett a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány költségeire.

Tímár Ella, mint az egyesület elnöke úgy válaszolt: rendszeresen szervezik a Komolyan lazulós esteket, ennek a rendezvénysorozatnak költsége olvasható a beszámolóban.

Herczeg Tamás hozzátette, az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány működése okafogyottá vált, mert már nincsenek a korábban rendelkezésre álló források. A közalapítvány kuratóriuma ezért úgy gondolja, hogy beszüntetné a működést.

 

Képviselői kérdések, bejelentések

Szarvas Péter jelezte: az önkormányzatnál vezetői testület működik, amely arról hozott döntést, hogy mától a városháza főhomlokzatára kiteszik az '56-os forradalom szimbólumát, a lyukas magyar zászlót.  

Zelenyánszkiné Fábián Ágnes arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Madách utca 4 szám alatti lakatlan ingatlan területén jelenleg növénytermesztésre tanítják a gyerekeket. Azonban csak 3 éves szerződésük van a tulajjal. Ezért javasolja, hogy jövőre vegye meg az ingatlant az önkormányzat.

Hatalmas eső zúdult ránk, voltak-e és ha igen, hol voltak nagyobb problémák, kapható-e erről információ? – erről kért tájékoztatást Miklós Attila képviselő. Illetve megkérdezte, tervez-e a város vízosztást a közelgő kánikulában.

Kaposi László a 6.3-as napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, szerinte összeférhetetlen a tanácsnok kinevezése.

Herczeg Tamás, az akciócsoport meghívóira visszatérve elmondta, megtalálta az e-mailt, amelyben meghívta a polgármestert. Hozzátette, június 20-án lesz egy megbeszélés a városháza dísztermében, ahová várja a lakoskat az akciócsoport, illetve az CLLD folyamatáról és a helyi fejlesztési stratégiáról az érdeklődők, érintettek a www.clldbekescsaba.hu oldalon tájékozódhatnak. 

A tanácskozást 19:32-kor berekesztettea polgármester, a közgyűlés legközelebb szeptemberben ülésezik.

Megosztás:

Címke: