Közgyűlés: A nyári szünet előtt utoljára üléseznek a csabai képviselők

2024. június 27. 09:58 | Varga Diána

A nyári szünet előtti utolsó, valamint a jelenlegi felállással az utolsó előtti soros ülését tartja a békéscsabai képviselő-testület. Élőben a közgyűlésről!


Tudósításunkat az alábbiakban időrendi sorrendben tesszük közzé, vagyis a régebbi bejegyzések a cikk legvégén, a legfrissebbek pedig a legelején találhatók. Ha kíváncsi az előterjesztésekre teljes terjedelmükben, kattintson ide!

Az ülést élőben követhetik YouTube csatornánkon is: 

 

Galéria

 

11:25 - Még várat magára a dűlők elnevezése, de a József Attila és a Deák utcát összekötő hidat elkeresztelik

A Közgyűlés 2023. február 23-i határozatában kinyilvánította szándékát a város közigazgatási területén található dűlőutak elnevezésére, a cél a könnyebb beazonosíthatóság és tájékozódás.

A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint minden közterületet el kell nevezni, amely épülethez vezet. Az elnevezés a központi címregiszterben szereplő címeket és a lakcímeket is érinti. A dűlőutak elnevezése esetén az ingatlanok címének megváltoztatása szükséges, ami minden nyilvántartásban átvezetést igényel. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának állásfoglalása még nem érkezett meg, így addig nem is születik további döntés.

A Kiss Emő utca és a Kórház utca közötti híd elnevezését a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja kezdeményezte Sztraka Ernő építész, városrendező, városi mérnök tiszteletére, ezt a  Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság is támogatta.

Csicsely Ilona (Fidesz-KDNP) azt kérdezte, hogy az átadási ünnepségre nem lehetne-e az új hídnak is nevet adni? 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) úgy tudja, hogy csak elkészült létesítményt lehet elnevezni. Hozzátette: ő azt javasolta, hogy a Kórház utcai híd inkább Réthy Pál nevét viselje, és az új híd kapja a Sztraka Ernő nevet, de a cserének sincs ellenére.

Lukácsi László városi főépítész megerősítette, hogy csak létező létesítményt lehet elnevezni, persze azt nem tartja kizártnak, hogy az elnevezésről hamarabb megegyezzenek. 

Szente Béla (Fidesz-KDNP) szerint újabb mérföldkőhöz értek a dűlők elnevezése kapcsán, hiszen a Belügyminisztérium állásfoglalása szerint minden olyan utat el kell nevezni, amely lakóingatlanhoz vezet. Mint mondta, jó úton jártak akkor, amikor a dűlőutak elnevezését kezdeményezték, azok a megoldások, amelyeket az értéktár és földrajzi név bizottság előkészített, kerek és jól előkészített anyag, amely a következő közgyűlésen előnybe kerül. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) szintén a dűlőutak elnevéséről beszélt, amely érdekében több szervezet végzett jelentős erőfeszítéseket. Egyúttal megköszönte, hogy a testület támogatta a Sztraka Ernő elnevezést a Kórház utcai híd kapcsán.

 

10:53 - 220 millió forint önerővel befejeződhet az iparterületek fejlesztése

A Modem Városok Programban egy iparterületek kiszolgálását célzó projekt kezdődött, a támogatói okiratot még 2018-ban írták alá, akkor 2,8 milliárd forint támogatás állt rendelkezésre, azonban a tervezési időszakot követő áremelkedések miatt a források nem voltak elégségesek. Az önkormányzat kérte a befejezés határidejének módosítását, valamint 900 millió forint többletforrás biztosítását. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) polgármester leszögezte, hogy a Modern Városok Programban elindított projekthez forráskiegészítést kér a város a kormánytól, most egy olyan együttműködési javaslat érkezett, hogy amennyiben az önkormányzat az 1,1 milliárdos forráshiányból 20 százalékos, 220 millió forintos önerőt biztosítana, akkor a kormány a többi 880 milliós forrást biztosítana. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint ez egy olyan projekt, ami nagyon fontos a békéscsabaiak számára, már régóta áll ez a beruházás, még a jelentős önerő vállalásával is támogatható ez az előterjesztés.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) hozzátette, hogy többek között kerékpárút-fejlesztés szerepel a projektben, így többek között az Északi Iparterület összekötése Gerlával és Mezőmegyerrel.

Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba) szintén támogatja az előterjesztés elfogadását, véleménye szerint nagyon fontos ez a projekt a kerékpárutak befejezése szempontjából, Gerlán is, de csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése is szerepel a projektben

Szente Béla (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy közel öt éve ígérjük a lakosságnak ezeket a beruházásokat, joggal kérdezik, hogy miért nem sikerült ezt megoldani, később múlva sem lesz ideálisabb a helyzet, most biztosítani kell a békéscsabaiakat arról, hogy befejezzük ezeket a projekteket.

A testület egyhangúlag, 16 igennel elfogadta a javaslatot.

 

10:34 - Ilyen az egészségügyi alapellátás helyzete a városban

Békéscsaba közigazgatási területén 25 háziorvosi, 11 házi gyermekorvosi, 15 fogorvosi, 15 területi védőnői, 13 iskolavédőnői és 13 iskolaorvosi és 9 iskolafogorvosi (iskola-egészségügyi) körzet működik. Békéscsaba önkormányzata - a legtöbb körzet esetében - a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi egészségügyi alapellátási kötelezettségét egészségügyi szolgáltatóval kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 10 háziorvos töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt: a fogorvosok közül 4 fő, a felnőtt háziorvosok közül pedig 6 fő. Emellett letelepedést ösztönző támogatási rendszer indult a városban. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint nagyon jó a helyzet a háziorvosok száma szempontjából más nagyvárosokhoz képest.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) csatlakozva a gondolathoz arról beszélt, hogy Békéscsaba élen jár a háziorvosoknak nyújtott támogatásban, az önként vállalt finanszírozásnak 75 millió forinttal tettek eleget eddig, emellett van egy folyamatos partnerség, szakpolitikai kontroll.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) arra emlékeztettek, hogy  több helyen újítottak fel rendelőket, nemrég fejeződött be a Lencsésin az akadálymentesítés. 

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) jaminai nyugdíjasokkal beszélgetve arról értesült, hogy más városokban nem jól megközelíthető, nem megfelelő színvonalú a háziorvosi ellátás, ezért pozitívnak nevezte, hogy Jaminában ilyen gond sosincs. 

Dancsó Tibor (DK) szerint hatalmas fegyvertény, hogy Békéscsabán valamennyi háziorvosi praxis betöltött, minden elismerést megérdemel, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy 10 háziorvos töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. “Ezzel még lesz dolgunk, de a helyzet szívderítő, mert legalább van háziorvosunk” - fogalmazott a képviselő.

 

10:12 - A Garabonciás, a Dr. Baly Hermina Alapítvány, a népművészeti és a turisztikai egyesület is támogatást kap

Több szervezet kért támogatást az elmúlt időszakban a csabai grémiumtól. 

Az elsők a sorban a Csabai Garabonciás Napok szervezői. A rendezvényt az  önkormányzat eddig is támogatta, ám annak szervezője azt kérte, hogy az infláció miatt a közgyűlés egészítse ki ezt a forrást további kétmillió forinttal. A rendezvénysorozat idén szeptember 30-án veszi kezdetét és egészen október 4-éig tart, a fáklyás felvonulás a tervek szerint szeptember 29-én este lesz. A grémium hárommillió forintot biztosít a Garán induló iskolák kampánycsapatai és a megválasztott diákvezetők által megvalósítani tervezett, városi érdekeket szolgáló elképzelések támogatására, ehhez jön még a kétmilliós, kiegészítő támogatás. A következő fesztivál szervezése egyébként már májusban elkezdődött a diákpolgármester-jelöltek, a kampánystábok bevonásával, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány és az ifjúsági referens támogatásával.

Dancsó Tibor (DK) arról kérdezett, hogy volt régebben a pénzfelosztás, forrásbiztosítás? Hasonló módon két szervezet felé fizettek? 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) erre úgy felelt: új elem, hogy a Táliber alapítvány kapja a támogatás egyik felét, de a Garabonciás alapítványnak eddig is adtak támogatást.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Garabonciás Alapítvány jelezte, hogy 2018 óta nem volt módosítás a támogatás mértékét illetően, a mostani emelés nélkül nehezen valósítható meg a korábban megszokott színvonalú rendezvény. Hozzátette: a szervezők 2 milliót a rendezvényszervezésre fordítanak, 3 milliót pedig a kampánystábok által megvalósítható programokra: az induló csapatok számától függően elkészülnek a kampánycélok, a megválasztott új diákpolgármester és a városi ifjúsági parlament döntése nyomán lehet ezt a forrást felhasználni. 

 

A Dr. Balyi Hermina Mentálhigiénés Alapítvány szintén a grémiumhoz fordult, méghozzá azért, mert szeptember 27-én és 28-án Békéscsabán szervezik meg a PsychArt Művészeti Maratont. Ennek technikai feltételeinek megteremtéséhez kérnek 500 ezer forintot. A 2010 óta létező programon a résztvevő mentális betegséggel élők és mentálisan egészségesek 24 órán keresztül együtt alkotnak, ezzel lehetőséget biztosítva a személyes tapasztaláson, élményen alapuló szemléletváltozásra. Az előzetes kalkulációk szerint közel 100 fő aktív részvételére számítanak.

Ádám Pál azt javasolta, hogy tekintettel a szűkös keretre, csak 200 ezer forinttal támogassák a rendezvényt – a grémium ezt 17 igen, a teljes előterjesztést 16 igennel fogadták el.

 

A közgyűlés egy éve hagyta jóvá, hogy a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által készített kapuk átkerülhessenek a gabonamúzeum területére. A kapumúzeum további felújítását és áttelepítését szeretnék folytatni, erre az egyesület nyári, népművészeti táborának fafaragó szekciójában lehetőség is lenne, ugyanakkor azok a kapuk, amelyeket idén áttelepítenének és felújítanának, a korábbiakhoz képest nagyobbak, így a költségek is magasabbak. Emellett a népművészeti egyesület leterheltsége miatt nem tud foglalkozni mind a néggyel, csak a soron következő Watteraui kaput tudják elvállalni, melynek áthelyezése és felújítása nagyjából 1,3 millió forintba kerül. 

 

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület a TourInform iroda nyári, meghosszabbított nyitva tartása miatt kéri, hogy egy plusz fő foglalkoztatását támogassa az önkormányzat a június 1-től szeptember 30-ig 678 ezer forinttal, a további részt a munkaügyi központ állja az ifjúsági garancia programból. 

 

10:04 - Régi és új vezetője is lesz két csabai ovinak

A Lencsési Óvoda vezetőjének, Erdeiné Gergely Emőkének augusztusban lejár a vezetői megbízása, ezért a közgyűlés pályázatot írt ki a pozíció betöltésére. Határidőre csupán egy pályázat érkezett be, méghozzá az óvodában dolgozó Futaki Krisztiántól, akit a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, illetve a szülői szervezet is támogat. Ha a közgyűlés is jóváhagyja, a pályázó 2029 júliusának végéig lehet a Lencsési Óvoda vezetője. 

Szintén lejárt a Mackó-Kuckó Óvodát igazgató Orczifalvi Éva megbízatása. Ebben az esetben is pályázatot írtak ki, melyre egy jelentkező volt, a jelenlegi igazgató, aki szintén élvezi a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, illetve a szülői szervezet támogatását. 

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) arra emlékeztetett, hogy Erdeiné Gergely Emőke 13 évig vezette az intézményt, amit ezúton is köszönnek. Hozzátette: Futaki Krisztián komoly élsportolói karrier után lépett a nevelői pályára, komoly pályázatot nyújtott be, amelyben javaslatot tett a három telephelyet, széles kört bevonva. 

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) a közgyűlés támogatását kérte abban, hogy szavazzák meg Orczifalvi Éva kinevezését, hiszen mint mondta, Jaminában jó környezetben, jó vezetés mellett járhatnak a gyerekek óvodába.

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) hozzáfűzte: az elmúlt 10 évben jó volt látni azt a fejlődést, amelyet Orczifalvi Éva vezetőként elért, hiszen nagy hagyományokkal rendelkező intézményt vett át. Számos kihívással találkozott, előbb a felőjítás, majd a Covid-19 járvány okozott nehézséget, amelyet sikerrel megoldott, ezt jelzi az is, hogy az alkalmazotti közösség 100%-os arányban támogatja a pályázatot, amelyben vannak újítások, fejlesztési törekvések is.

Mindkét előterjesztést egyhangú igennel fogadták el a képviselők.

 

9:23 - Drágább lesz a parkolás Békéscsabán 

Ha a grémium is jóváhagyja, ismét emelkednek a parkolási díjak a városban. Táblázatba rendszerezve így néz ki a változás: 

Parkolószelvény díja

         
 

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

 

Jelenlegi

Javasolt

Jelenlegi

Javasolt

Személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár,

3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár

450 Ft/óra

5 10 Ft/óra

400 Ft/óra

460 Ft/óra

Autóbusz, vontató, tehergépkocsi,

mezőgazdasági vontató,

lassú jármű és pótkocsi

1.000 Ft/óra

1.200 Ft/óra

860 Ft/óra

1.000 Ft/óra

Napijegy

A mindenkori óradíj 5 órára eső értéke.

         

 

 

Díjövezetben lakók lakossági bérlete

 

A

 

B

 
 

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

 

Jelenlegi

Javasolt

Jelenlegi

Javasolt

Első személygépkocsi

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

A második személygépkocsi

10.000 Ft/év

12.000 Ft/év

10.000 Ft/év

12.000 Ft/év

Ingyenes használatot biztosító bérletjegy

2.000 Ft/alkalom

2.500 Ft/alkalom

2.000 Ft/alkalom

2.500 Ft/alkalom

         

 

 

Bérletek díja (személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár, 3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár):

 

A

 

B

 
 

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

 

Jelenlegi

Javasolt

Jelenlegi

Javasolt

Teljes árú lakossági

14.200 Ft/hó

15 .200 Ft/hó

13.000 Ft/hó

14.000 Ft/hó

Kombinált bérlet

19.000 Ft/hó

20.000 Ft/hó

19.000 Ft/hó

20.000 Ft/hó

Teljes árú közületi

22.000 Ft/hó

24.000 Ft/hó

22.000 Ft/hó

24.000 Ft/hó

         

 

 

Kezelési költség

 

A

 

B

 
 

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

 

Jelenlegi

Javasolt

Jelenlegi

Javasolt

Bérletcsere

2.500 Ft/alkalom

3.000 Ft/alkalom

2.500 Ft/alkalom

3.000 Ft/alkalom

 

Dancsó Tibor (DK) megemlítette, hogy javaslatára valaki a Tolnai utcai parkolókban a vonalakat felfestette. A képviselő úgy számolta, hogy szerda este 8-kor 11 parkolóhely volt ott, ahol eddig nem fértek el az autók. A város sok pontján van parkolóövezet, sok helyen kaotikus a helyzet, ha ez rendezve lenne, szerinte több autó is elférne a parkolókban. 

Szente Béla (Fidesz-KDNP) elfogadja a díjemelést, de mint mondta, sok anomáliával találkozik a parkolással kapcsolatban, ezekre a problémákra megoldást kell találni. A képviselő ezek közé sorolta a vasútállomás, piac, kórház, iskolák környékét, ahol bizonyos időszakokban áldatlan állapotok vannak, fontosnak tartaná a forgalmi rend felülvizsgálatát ilyen szempontból is.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) a város közigazgatási területén a forgalmi rend felülvizsgálata folyamatban van, szakemberek tesznek majd javaslatot vizsgálatokat követően. 

Csiaki Tamás városüzemeltetési osztályvezető tájékoztatása szerint június 15-ig kellett elkészíteni ezt a beszámolót, ennek értékelése már zajlik, ezt szeptemberben tárják a grémium elé.

Gregor László (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy a 7-es számú választókerületben történt már kezdeményezés arra, hogy felfessenek parkolót, ahol a lakosság kérte és volt rá keret, ott ezt megoldották.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) elengedhetetlen, hogy a város hozzányúljon a parkolóhelyekhez, van, ahol jelezték, hogy a minimális díjon felül is hajlandóak pluszban fizetni a parkolásért, csak hogy meg tudjanak állni rendezett körülmények között. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint az övezet kiszélesítése több feladatot is jelent: beruházni kell, ami forrást igényel, az automaták ürítésével kapcsolatos szervezést is meg kell oldani, az övezet kiszélesítése az autósok parkolási szándékát is módosítja. A polgármester szerint van még más hatása is, de majd a szakemberek tanulmánya nyomán lehet döntést hozni.

Nagy Sándor (Fidesz-KDNP) javasolja, hogy vizsgálják felül a parkolóórákat,amelyek eléggé elhanyagoltak, kérdés, hogy szoftveresen ezt meg lehetne-e oldani. a mávnak pedig azt javasolja, hogy qr kóddal, sorompóval védje az ingyenes parkolóját. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint a parkolóórák valóban régiek, több, mint 20 évesek, ezek lecseréléséről lehet szó, ha ennél a megoldásnál maradnak. Megjegyezte: a MÁV parkoló esetén intézkedési jogköre az önkormányzatnak nincs, státuszjelentést kértek arról, hogyan tudnának rendelkezni a terület fölött. Az alapvető problémának azt nevezte, hogy a pályaudvarra érkezők és utazók nem találnak parkolóhelyet, mert a környékbeliek ott parkolnak, de ha ez megszűnik, máshová fognak állni. Azt ígérte, hogy megvizsgálják, milyen intézkedési lehetőségeik vannak. 

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) azt vetette fel, hogy régen a rendőrség mellett található salakos, murvás parkolóval kapcsolatban volt egy olyan javaslat, hogy ott épüljön egy több szintű parkolóház. A tanácsnok szerint ha tárgyalások folynának akár a Belügyminisztériummal, akár a rendőrséggel, egy ilyen közös projekttel csökkenteni lehetne a belvárosi terheltséget.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) jelezte, hogy az a terület nem az önkormányzaté, próbálnak a Belügyminisztérium felé egy olyan tervet bemutatni, amely egy modern létesítményt tartalmaz, történt már egyeztetés, főkapitány nyitott az együttműködésre, de forrás kell hozzá.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) kérdésében arra volt kíváncsi, hogy most mennyibe kerülhet egy automata telepítése.

Horváth László (Fidesz-KDNP) felidézte, több közgyűléssel ezelőtt is beszéltek a szálkás parkolásról, például a Dobozi úton ez ugyan veszélyesebb, de ezt a belvárosban nem tartom annak, nem mutatna csúnyán esztétikai szempontból sem, megkönnyítené a közlekedést.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) szerint van példa a városban ferde, szálkás parkolásra, például az Andrássy úton a Csaba Centernél, ott nem balesetveszélyes, de meg kell vizsgálni, hogy máshol erre van-e lehetőség.

Horváth László (Fidesz-KDNP) hozzátette, hogy a ferde parkolás előre sokkal könnyebb, kevesebb helyet igényel, mint a párhuzamos parklolás, ez a gyakorlat is mutatja, amióta ezt oktatjuk a tanulóknak.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) a Derkovits soron is meg lehet vizsgálni, hogy van-e lehetőség a szálkás parkolás kialakítására, ahol sokakat bosszanthat a reggeli és a délutáni csúcsidőben, amikor a párhuzamos parkolást gyakorolják az oktatók a tanulóvezetőkkel.

Juhász István (Hajrá Békéscsaba) arra világított rá, hogy a parkolóhelyek számának növekedése nem követte a gépjárművek számának növekedését, pedig a bevételek növekedését a helyek száma és a díjak emelkedése hozhatja. Véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni, hogy indokolt-e ma minden háztartásban ingyenes bérletet biztosítani. A vezérigazgatótól arról érdeklődött, hogy hány ingyenes parkolókártyát bocsájtanak ki egy évben. 

Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója válaszában elmondta, hogy 1231 parkolókártyát bocsájtanak ki, ami csak egy 2500 forintos regisztrációs díjat jelent, 202 olyan autó van, ami második autóként van bejelentve, ez 10 ezer forintba kerül évente. Hangsúlyozta, mindenképp meg kell vizsgálni a kihasználtságot a parkoló övezet bővítése előtt, jelenleg is zajlik a munka azzal kapcsolatban, hogy egy automatát átalakítunk, ami bankkártyás fizetésre is alkalmas lesz, ha ez beválik, akkor lehet arról szó, hogy a jövőben modernizáljuk az automatákat. 

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) kérdésében arról érdeklődött, hogy hány automata van, illetve a korábban elindított az ellenőrzést növelő változtatások mennyire váltak be.

Kozma János elmondta, hogy 70 automata van. Hangsúlyozta, hogy majdnem kétszeresére emelkedett a pótdíjakból befolyó összeg, már idén is jól látszik az, hogy hatékony az ellenőrzés.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért)érdeklődött arról, hogy a tavasz folyamán tárgyaltak parkolók bővítéséről, ebben volt egy olyan tanulmány, a választókörzetében két helyszínen van-e lehetőség a parkolási helyzet optimalizására.

Wittman László osztályvezető válaszában elmondta, hogy az idei költségvetésben van egy előirányzat, a meglévő engedélyes tervvel rendelkező parkolók kialakítására. A Dedinszky utcában, a Szigligeti óvodánál és az evangélikus gimnázium előtti téren a kivitelezés előkészítése zajlik. Született döntés engedélyes tervek megrendeléséről, a Dózsa és a Munkácsy utcában, emellett több helyszínen zajlik  vizsgálat, hogy adott tömbök környékén hány parkolót lehet kialakítani, ősz elején megtörténhet ez a felmérés és tájékoztatjuk a közgyűlést.

Dancsó Tibor (DK) szerint lehet optimalizálni a bevételt, nagy kérdés, hogy mennyire kérjük számon a lakosságot, ezen lehet-e kísérletezni, hogy mennyit érdemes ellenőrizni.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) Kozma János vezérigazgató válaszát idézte vissza, mely szerint a tavalyi ellenőrzés után nemcsak a pótdíjak, hanem a jegybevételek nőttek.

A határozati javaslatot 16 igennel egyhangúlag elfogadta a testület.

 

9:08 – Napirend előtt - Mi a helyzet a kórház gyermekosztályával?

Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáér) ismét azt firtatta, hogy a gyermekosztály hétvégente továbbra sem működik, korábbi kérdésére pedig nem kapott kielégítő választ.

Az ülésen jelen lévő Herczeg Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) - a kérdésről tájékoztatta dr. Becsei László kórházi főigazgatót, aki a napokban megküldte a választ. Ebből kiderült: tavaly 5 fő gyermekgyógyász rezidens alkalmazását kezdték meg, velük az ősztől újra lehet működtetni hétvégente a gyermekosztályt.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba) megjegyezte: a telefonos ügyelet működik, mely nyomán a szakemberek eldöntik, hogy milyen kezelést kell alkalmazni. 

Miklós Attilának (Szövetség Békéscsabáért) az elmondottakkal ellentétes a tapasztalata, ezért azt kérte, hogy a kórház tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekosztály ismét el tudja látni a gyerekeket hétvégén is.

 

A tudósítást készítette: Varga Diána, Kovács Dávid

További programok »

FEL