Kevés vita, sok beszámoló - ez történt a májusi közgyűlésen

2016. május 26. 07:58 | Varga Diána

A pályázatoké és a beszámolóké volt a főszerep az idei ötödik közgyűlésen.

Három képviselő jelezte előzetesen távolmaradását: Bíró Csaba (Fidesz), Zelenyánszkiné Fábián Ágnes (Fidesz), Takács Péter (LMP).

 

Csökkent a tűzesetek száma tavaly

A Békéscsabai Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ös beszámolója szerint a megelőző munkának köszönhetően csökkent a bekövetkezett események száma, és lényegesen rövidült a kivonulási idő.  Ugyanakkor tavaly sikerült visszaszorítani a téves jelzések számát, például csak egy szándékosan megtévesztő jelzés (vaklárma) volt 2015-ben. A tűzoltó egységek 510 esetben vonultak ki káreseményhez, ez a szám megegyezik az előző két év adataival, de továbbra is alacsonyabb az azt megelőző évek átlagához képest. A tűzesetek jelentős része lakóingatlanban történt, de a szabad területeken keletkezett tűzkárok is gyakrabban előfordultak. Legtöbbször mégis a szélsőséges időjárás miatti műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat.

A beszámolóból az is kiderül, hogy a parancsnokság az elmúlt évben is lehetőséget adott a középiskolásoknak a közösségi szolgálat teljesítésére, így közel 100 diák ismerkedhetett meg közelebbről az itt folyó munkával. A tűzoltóság ezen felül  tavaly is kiemelt figyelmet fordított a szervezeti kultúra fejlesztésére, több alkalommal is rendeztek találkozókat, családi nyílt napokat a lakóknak, olvasható a dokumentumban.

Viczián György tű. alezredes, a békéscsabai tűzoltóság vezetője szerint nyugodt volt a tavalyi év. A számok ismertetésén túl hozzátette: 15 település tartozik a parancsnoksághoz.

Miklós Attila képviselő köszönetet mondott a tűzoltóknak. Emellett azt is megkérdezte: a kéményseprő ipari szolgáltatás átvételére hogyan készülnek? Kevesebb kéményseprő lesz az országban, mennyit vesznek fel jövőre? Jelent-e kockázatot az alacsony létszám?

Viczián György szerint ebben nem lesz kockázat, folyik a toborzás, az aktív tűzoltók között is. Beindultak a képzések, tehát biztosított lesz a szolgáltatás zavartalansága. 14 igen szavazat mellett, egyhangúan elfogadta a közgyűlés a beszámolót.

 

 

Helyi akciócsoport segíti a TOP pályázat sikerét

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok részeként meghirdetett helyi fejlesztések megvalósítását segítő akciócsoport megalakulását kezdeményezi a város. A felhívás célja, hogy a partnerségen alapuló helyi akciócsoport ösztönözze a helyi szereplők együttműködését és hozzájáruljon a társadalom megújulásához. Az így létrejött helyi közösségek elsősorban a kultúra-, és közösségépítésben játszhatnak fontos szerepet. A Csabagyöngye Kulturális Központ Csaba Civilek Irodája május 9-én munkamegbeszélést szervezett, amelyre több mint négyszáz civil szervezet, vállalkozó kapott meghívót. A Helyi Akciócsoport (HACS) végül május 17-én megalakult. A HACS ezzel egyidejűleg vállalta, hogy elkészíti a területi kulturális és közösségfejlesztését célzó stratégiát. Ezt tárgyalja meg most a közgyűlés, illetve dönt az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködési megállapodásának elfogadásáról. A megállapodással létrejött Békéscsabai Helyi Közösség célja a partnerek jogainak, kötelezettségeinek szabályozása.

13 igen és egy tartózkodásával elfogadták az előterjesztést.

 

 

Sajátos nevelési igényű gyerekeket is ellátnak majd a Jankay iskolában

Tirjákné Prisztavok Ágnes, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ az iskola átszervezését javasolja. Ennek nyomán az intézmény alapfeladatai a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával bővülne. 12 igen, kettő tartózkodással a javaslatot elfogadták a képviselők.

 

 

Változások az óvodákban

Névváltozási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Kertvárosi Óvoda. A módosítás értelmében, az intézmény új neve Békéscsabai Tündérkert Óvoda lesz. Ugyanakkor a Kölcsey Utcai és Ligeti sori Óvoda vezetője kéri az intézmény alapító okiratában meghatározott maximálisan felvehető 50 fős gyermeklétszámot 60 főre módosítani, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt túljelentkezésre. Ezzel egyidejűleg a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda pedig a férőhelyeinek számát szeretné, ha 170 helyett 150 főre csökkentené a városvezetés.

14 igennel, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az előterjesztést.

 

 

Közművelődési és ifjúsági alapítványok támogatásáról született döntés

A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság 4,5 millió forint keretösszeget különített el a közművelődési és művészeti pályázatok támogatására. A meghirdetett felhívásra összesen 135 pályázat érkezett, ebből 14 alapítvány igényelt támogatást. Az ifjúsági feladatokra 1,2 millió forint áll a bizottság rendelkezésére, amelyre összesen 10 alapítvány pályázott.

14 igennel, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az előterjesztést.

 

 

’56-os emlékszoba épülhet

A város pályázatot nyújtott be az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpont” felhívására, melynek része volt a már meglévő Fekete Pál Gyűjtemény bővítése és egy új ’56-os Emlékhely létrehozása. Az emlékszoba elsősorban a 2006-ban a forradalom 50. évfordulójára kiállított anyagra épül, törzsanyagát Vánsza Pál gyűjteménye alkotja. A kiállított emléktárgyak között korabeli tablók, dokumentumok, eszközök és fegyverek is helyet kanak majd. A kiállítótér a tervek szerint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Fekete Pál gyűjtemény melletti, 50 négyzetméteres szobában lesz kialakítva. A város 3 millió forint támogatást nyert a megvalósításra, melyhez 500 ezer forint önrész szükséges.

Dr. Ferenczi Attila tanácsnok köszönetet mondott Vánsza Pál gyűjtőnek, hogy ilyen gazdag eszköztárral rendelkezik ebből a korszakból.

 

 

Nemzetiségi civil alapítványok támogatásáról is döntöttek

A Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság határozatában egy millió forinttal támogatja a nemzetiségi szervezeteket, amelyre összesen két alapítvány küldött be pályázatot. A civil szervezetek támogatására pedig 2,75 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére, ezt az összeget 11 alapítvány között oszthatják szét.

14 igennel egyhangúlag elfogadták.

 

 

Óvoda és úthálózat fejlesztését kezdeményezi a város

Ismét pályázhat a város az önkormányzati feladatellátás fejlesztését célzó támogatásra. Idén bölcsődék és óvodák korszerűsítésére, belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet pályázni. Így a város egyrészt a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére küld be támogatási igényt, melynek tervezett költsége 43.33 millió forint, 30 millió támogatottság mellett. Másrészt több útszakasz felújítását is szeretné részben a pályázati összegből megvalósítani. Ennek tervezett összköltsége közel 78 millió forint, melyből 50 millió forint lenne a támogatás. A pályázat benyújtási határideje június 2.

Szintén támogatták az előterjesztést a képviselők. 

 

 

Biztonságosabb, korszerűbb konyhában készülhet ezentúl az óvodások ebédje

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett az önkormányzati étkeztetések fejlesztésére, melynek célja az önkormányzati fenntartású óvodák konyhájának fejlesztése. Vagyis konyha kapacitásbővítése, korszerűsítése, és új konyha építése. A maximális támogatás 40 millió forint lehet, 75 százalékos támogatottság mellett. A város kezdeményezi az Orosházi út 32. szám alatti óvodai napközi otthonos konyhájának fejlesztését, amely naponta mintegy 3000 adag étel elkészítését végzi. Az előzetes felmérés alapján a tervezett 54 millió forintos összköltségből a konyha szellőző rendszerét, elektromos vezetékek cseréjét, világítástechnika és a konyhagépek korszerűsítését végzik el. A benyújtási határidő 2016. június 29-e.

14 igennel egyhangúlag elfogadták.

 

 

Több pénz kell a Csaba Belvárosi Parkolóház működéséhez

A Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Kft. további működéséhez törzstőke emelésre és tagi kölcsönre van szükség. Az elkészült pénzügyi terv alapján a társaság 22 millió forint hozzájárulást kér az önkormányzattól.  A felajánlott tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2021. szeptember 30-a. 

Szarvas Péter arról tájékoztatott, hogy a kihasználtság és a bevétel is nőtt 2014-hez képest, ezt támasztják alá a beszámolóban olvasható kimutatások.

11 igen, 3 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés.

 

 

Teljesítette a kitűzött célokat a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t 1995-ben a vagyongazdálkodási feladatok ellátására alapította az önkormányzat. Mára a társaság alá tartozik az Árpád fürdő, a Békéscsabai Városfejlesztés Kft., a Békés Megyei Temetkezési Kft., a „Békéscsaba 1912 Előre” Sportszolgáltató Kft., a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a lakosság egységes, átfogó tájékoztatását végző Békéscsabai Médiacentrum Kft. A beszámoló szerint jelenleg a cég közel 400 millió törzstőkével rendelkezik. A VAK fő tevékenysége továbbra is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése és bérbeadása. Emellett működteti a fizetőparkolási rendszert, és végzi a város által megrendelt lakás felújítási, bontási munkákat. Feladatai közé tartozik még az önkormányzati tulajdonú garázsok értékesítése, és a folyamatosan bővülő CsabaPark üzemeltetése is. A beszámoló szerint a társaság az üzleti terveknek megfelelően teljesítette a tavalyi évet, a rábízott vagyont gazdaságosan üzemeltette, a díjakkal maradéktalanul elszámolt az önkormányzat felé.

18 millió nyereséget produkált a cég, majdnem minden leányvállalat nyereséges lett, emelte ki az előterjesztés kapcsán dr. Ferenczi Attila tanácsnok.

Nagy Ferenc megjegyezte: nagyobb odafigyeléssel kell kezelni a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. pénzügyeit, bizonyos sporthoz köthető tevékenységeknél pedig még mindig veszteséges a cég. Az alpolgármester szerint szintén nagy veszteség-forrás volt korábban a hulladékkezelés, ez most leginkább a sportlétesítmények fenntartásánál hangsúlyos. Hozzátette: ennek ellenére jó eredményeket ért el a társaság, de sosem lehetnek teljesen elégedettek a számokkal. 

Gurul, gurul a kisgömböc, és mindent felfal maga előtt - fogalmazott Miklós Attila. A képviselő elmondta, nem látja, hogy a sportlétesítmények üzemeltetését hogyan tudja biztosítani a cég, és a hulladékkezelés esetében is számos kérdés vár megválaszolásra, éppen ezért nem tudja elfogadni a beszámolót.

Dr. Ferenczi Attila arra emlékeztetett: nem szednek a sportegyesületektől bérleti díjat, ez azt jelzi, a város igenis odafigyel a sportra. A tanácsnok példaként hozta fel a piacot és az Árpád fürdőt, ahol később kompenzálni tudták a bevételkiesést. Hozzátette: tavaly a szemétszállítás és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. okozott negatív mérleget, de utóbbi jóval túlszárnyalta az elvárásokat.

Hanó Miklós az előző gondolatot folytatva úgy fogalmazott: pályázati úton próbál fejleszteni a társaság, az pedig hogy a sporthoz plusz támogatásokat biztosít az önkormányzat, az önkormányzat döntésén múlik. Éppen ezért a jelenlegi működés szerinte megfelelő. 

Fülöp Csaba arról beszélt: habár az egyesületek nem fizettek bérleti díjat, tavaly 100 millió forintnyi fejlesztést hajtottak végre. 

Nagy Ferenc alpolgármester szerint hosszú távon össze kell hangolni a számokat, hogy később ne legyen probléma. A sportnál is súlyosak a számok, a 200 millió forintos veszteség nagyon komolynak számít.

Hanó Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy amint megvalósul a Modern Városok programban az új sportcsarnok, az uszoda, ezek a fenntartási költségek csak nőni fognak. 

Kiss Tibor alpolgármester Bohus Richárd úszó eredményeit hangsúlyozta ki, szerinte a sportturizmus beindulásával csökkenteni lehetne majd a kiesést, és ezt segítené elő az új működtetési rendszer kialakítása is.

Szarvas Péter hozzátette: 15 millió forintos eredményt mutat a beszámoló, ez 30 millióval több mint az azt megelőző évben. 

2015-ben 1 milliárd 468 millió forint volt a társaság bevétele - tájékoztatott Kozma János vezérigazgató. A tervhez képest 7 millió forint pozitív eltéréssel teljesítettek, saját erőből is növelték a törzsház szintű eredményt. A Hulladékgazdálkodási Kft. 40 millió forintos vesztesége azonban nagyban befolyásolta a mérleget. A sportegyesületek részéről eddig semmilyen befizetés nem volt, míg az üzemeltetés a fejlesztéseknek köszönhetően évről évre növekszik. A piac kettes üteméről a vezető azt mondta: az igénybe vett szolgáltatások között szerepel a 12 milliós bérleti, és a 46 milliós ingatlanhasznosítási díj is, így 58 millió forint bevétel.

Nagy Ferenc bocsánatot kért, amiért közbeszólt Kozma János tájékoztatójába, ugyanakkor fenntartja korábbi álláspontját.

Dr. Ferenczi Attila elmondta, a bizottság és könyvvizsgáló is egyhangúlag elfogadta a beszámolót, ezért kizártnak tartja, hogy a számviteli elszámolás hibás lenne. Hozzátette, a sportlétesítmények bérleti díjából származhatna ugyan bevétel, de ezt nem teheti meg a város.

Szarvas Péter megvédve Nagy Ferenc álláspontját, úgy fogalmazott: az alpolgármester nem vonta kétségbe a beszámoló helyességét, de azok alapján vont le következtetést, és ennek tükrében tett javaslatot. 

Két tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést a képviselő-testület. 

 

Száz százalék prémium a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezetőjének

A közgyűlés korábbi határozatával megfogalmazta a munkaszervezet vezető prémiumfeladatait. Ez alapján értékelte a felügyelőbizottság a vezető munkáját. A felülvizsgálat során megállapították, hogy valamennyi kitűzött cél teljesült, így a bizottság, négy igen szavazat mellett javasolja a munkaszervezet-vezetőjének 2015-ös évre meghatározott prémium összeg 100 százalékának kifizetését.

14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadta a testület.

 

Több könyvvizsgálóról döntöttek

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának szerződése ebben a hónapban jár le, ezért azt a közgyűlés további egy évre meghosszabbítja. A döntés alapján a könyvvizsgáló továbbra is Krizsán és Társa Könyvvizsgáló Kft. lehet. 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadta a testület.

Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának megbízatása május 31-én lejár. Ezért a jelenlegi könyvvizsgáló szerződésének egy éves meghosszabbítását kéri az üzemeltető. A döntés értelmében Vascán Anikó Mária 2017. május 31-ig láthat el könyvvizsgálói feladatot a társaságnak.b14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadta a testület.

A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgáló személyét érintő határozati javaslat értelmében a feladatot továbbra is a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló Kft. végezné. A megbízás 2016. június 1-jétől 2017. május 31-éig él majd. 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadta el a testület.

A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása május 31-én lejár. Ezért a jelenlegi könyvvizsgáló szerződésének egy éves meghosszabbítását kéri az üzemeltető. Így Vascán Anikó Mária 2017. május 31-ig láthat el könyvvizsgálói feladatot a társaságnak. 14 igennel, egyhangúlag elfogadta a testület.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. választott könyvvizsgálójának megbízatása 2016. május 31-én lejár, a határozati javaslat értelmében a feladatot továbbra is a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló Kft. végezné. A megbízás 2016. június 1-jétől 2017. május 31-éig fog élni, amennyiben megszavazza a közgyűlés. 14 igennel, egyhangúlag elfogadta a testület.

Békés Megyei Temetkezési Kft. választott könyvvizsgálójának a megbízatása 2016. május 31-ével lejár. A jelenlegi könyvvizsgáló, Vascán Anikó Mária megválasztása esetén, továbbra is vállalja a feladatkör ellátását. Éppen ezért a Vagyonkezelő Zrt. Vascán Anikó Mária szerződésének meghosszabbítását javasolja. 14 igennel, egyhangúlag elfogadta a testület.

A „Békéscsaba 1912 Előre” Kft. könyvvizsgálójának szerződése ebben a hónapban jár le, ezért a közgyűlés további egy évre meghosszabbítja Krizsán Miklós, a Krizsán és Társa Könyvvizsgáló Kft. munkatársának szerződését. 14 igennel, egyhangúlag elfogadta a testület.

Kozma János, a „Békéscsaba 1912 Előre” Kft. vezérigazgatója elmondta: a kézilabda és a labdarúgás  is kivált már a társaságból, így az már csak  néhány maradék tevékenységet végez, amit ha sikerül lezárni, elindítható a végelszámolás.

Fülöp Csaba, hozzátette: a labdarúgás és a kézilabda is kivált már azóta a Kft.-ből, folyamatos profil-tisztítás ment végre, így már csak néhány maradványszerződés van, ezért év végén valóban érdemes lenne a végelszámolást kezdeményezni.

 

Kézilabda munkacsarnok épül

Fülöp Csaba szerint fontos, hogy újabb csarnokkal (jelenleg négy van a városban, ez a képviselő szerint kevés) bővüljön a sportinfrastruktúra. Mint mondta, 60 helyszínes munkacsarnok-program állomása lehet Békéscsaba, óriási előrelépés lehet a fejlesztés. A Lencsési általános iskola adhat otthont a létesítménynek. 

Hanó Miklós is támogatásának adott hangot, emellett megköszönte a kézilabda szövetségnek, hogy biztosítja a lehetőséget.

Dr. Ferenczi Attila szerint nem csak a versenysportról szól az előterjesztés, hiszen sok a sportoló gyerek, és a lakosság is igénybe veheti majd a létesítményt.

Kiss Tibor már úgy vélekedett: a mindennapi testnevelés infrastrukturális hiányait is pótolja majd a beruházás.

Egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot. 

 

Nem csak nyáron kapnak a gyerekek meleg ételt

Az önkormányzat minden évben pályázott a nehéz helyzetben lévő családok gyermekinek szünidei étkeztetésére. 2013-ban 4 és fél millió forint, 2014-ben közel 8 millió forint, tavaly pedig majdnem 10 millió forint állami támogatást tudott erre a célra fordítani. Idén az új gyermekek védelméről szóló határozat értelmében, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyen ebédet biztosít a város. Az ingyenes étkeztetés nem csak a nyári, hanem az őszi, a téli és a tavaszi szünetben is jár a rászoruló fiataloknak. Azokat a gyerekeket pedig, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, egyszeri meleg ebéddel támogatná az önkormányzat. Az erre a célra elkülönített 3 millió forintból összesen 6818 adag egyszeri meleg étel készülhet idén a békéscsabai fiataloknak.

Dr. Kerekes Attila szerint az utóbbi időben az egyik legtöbbször port kavaró téma a gyermekétkeztetés témája volt országos szinten. A képviselő arról beszélt: Békéscsaba "legendásan" jó a szociális ellátások terén, ezúttal azoknak a gyerekeknek is biztosítják az egyszeri, ingyenes meleg étkezést, akik kevésbé rászorulók. Elsősorban a családok fő felelőssége az étkezés biztosítása - fogalmazott, de ha valamilyen okból ezt nem tudják megtenni, az állam és az önkormányzat is besegít. 

A parlament előtt már többször járt a gyermekétkeztetés támogatása, és biztos, hogy Békéscsaba “legendásan” élen jár az ügyben, de a város országgyűlési képviselője nemmel szavazott akkor, mikor a javaslat támogatásáról lett volna szó - jegyezte meg Miklós Attila.

Herczeg Tamás úgy vélekedett: évről évre növekszik az állami támogatás a szektorban, tavaly ez az összeg 400 millió volt. A jogszabály előnye, hogy nem csak a nyári szünetben, hanem valamennyi tanítási szünetben biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egyszeri meleg étkeztetését.

Kaposi László örömmel vette azt, hogy egyre több pénzt fordítanak a gyermekétkeztetésre, hiszen egyre több a hátrányos helyzetű gyermek. Mint mondta, azt kellene elérni, hogy minden gyermeknek biztosítsák ezt a fajta támogatást. Ennek ellenére a képviselő úgy fogalmazott: “nem tapsol a kormánynak”. 

13 igen szavazat mellett elfogadták a képviselők

 

Tavaly közel 500 baba született a városban

A gyermekvédelem célja a fiatalok családban történő nevelkedésének elősegítése és azok védelme, akik kikerültek a vér szerinti családjukból. A helyi önkormányzat, a gyámhivatal, a bíróság, a rendőrség és az ügyészség mindenkori feladata a fiatalok érdekeinek, jogainak érvényesítése. Ezt támogatásokkal, gyermekjóléti alapellátásokkal, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekkel biztosítják. A gyermekek száma Békéscsabán a lakosság mintegy 30 százalékát teszi ki, 2008 óta folyamatosan csökken a korosztályhoz tartozók száma, olvasható az éves beszámolóban. A dokumentumból egyúttal az is kiderül, hogy 2015-ben összesen 1372 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az önkormányzat összesen 26 millió forintot fordított erre a célra.

Dr. Kerekes Attila kiemelte: a statisztikai adatok a beszámolóban sok mindent elárulnak, így azt is, hogy évről évre egyre kevesebb gyermek született Békéscsabán. 2011 után ismét növekedésnek indultak a számok, tavaly pedig már 482 csecsemő jött világra a városban. 

Egyre kevesebbet fordít a kormány támogatásokra, a munkaerő piaci problémák megoldására, a lehetőségek megteremtésére - vélte Miklós Attila. A képviselő hozzátette: Békéscsaba mindent megtesz a helyzet javítása érdekében, ezért köszönet jár.

Dr. Kerekes Attila szerint Miklós Attila hozzászólása “egy kicsit demagóg”. A képviselő szerint a családokat kell előnybe hozni - a polgári kormány őket igyekszik segíteni. “Ha ez nem lenne…mintha nem is egy országban élnénk” - zárta sorait a képviselő. 

Herczeg Tamás sem értette, mire hivatkozik az MSZP-s képviselő, mivel azt a tendenciát, amit Miklós Attila érzékelt, azzal a tanácsnok nem találkozott Békéscsabán - utalt az ellenzéki kormánykritikára.

Kaposi László a családi adókedvezmény után érdeklődött. Szerinte ez a kormány azokat próbálja segíteni, akik erre már nem szorulnának rá. 

2014-ben 123 ezer szegény gyermek volt az országban az EuroStat adatai alapján - reagált Miklós Attila. A képviselő szerint emellett nem mehetne el szó nélkül a kormány, hozzátéve: békéscsabai statisztikákat nem is említett.

Herczeg Tamás szerint azonban Békéscsabán mégis javulás észlelhető a támogatások tekintetében.

Egyhangúlag elfogadta a határozatot a képviselő-testület.

 

 

Megújul a közfoglalkoztatási program telephelye

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a békéscsabai álláskeresők közfoglalkoztatásának biztosítását. Az így dolgozók elsősorban városüzemeltetési feladatokban és járdalapok gyártásában, lerakásában vehetik ki részüket. A feladatellátáshoz szükséges eszközök, gépek elhelyezésére a Mazán utca 18. szám alatti ingatlan tűnt a legalkalmasabbnak, már csak azért is, mert a telephely egy része hosszú évek óta üresen állt. Ezért 2012-ben úgy döntött a városvezetés, hogy az ingatlan a továbbiakban a közmunkaprogram telephelye. Azóta nem csak a járólapok gyártása folyik az ipari területen, hanem az egynyári virágpalánták nevelését is itt végzik a közmunkások. Az önkormányzat idén a közfoglalkoztatásra összesen 95 millió forint értékben nyert támogatást többek között a telephely korszerűsítésére. Ehhez azonban vállalnia kell a telephely biztosítását és az üzemeltetési költségek megfizetését.

13 igennel egyhangúlag elfogadta a határozatot a képviselő-testület.

 

Tizenegy év a helyi buszok átlagéletkora - beszámol a DAKK

Az önkormányzat 2012-ben írt ki pályázatot a helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására, amit a DAKK Zrt. jogelőd társasága (a Körös Volán Zrt.) nyert el. Az ekkor kötött szerződés 2017. december 31-ig érvényes. Ennek egyik pontja kötelezi a szolgáltatót, hogy évente tájékoztassa a városvezetést a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A 2015. évi beszámolóból kiderül, hogy a közgyűlés által elfogadott menetrend szerint közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, amelyek átlagéletkora 11 év.  A társaság a szerződésnek megfelelően biztosította a jegyek, bérletek árusítását és ügyfélszolgálati irodát tartott fenn. Továbbá audió és vizuális utas tájékoztató rendszert és saját honlapot üzemeltetett. Az évet végül közel 33 millió forintos veszteséggel zárta, melyet a minimálisan csökkenő bevételek mellett a költségnövekmények okoztak. 

Miklós Attila hiányolta a DAKK képviselőit az ülésről, ezért javasolta, a napirendi pontot halasztásszák későbbre.

A város évente 175 millió forinttal támogatja a Zrt-t - hívta fel a figyelmet dr. Ferenczi Attila. 38 millió forint komoly összeg, ezért is kell választ kapnia az önkormányzatnak, mennyire indokolt ez a plusz támogatás - vélekedett a tanácsnok.

A kiszervezések miatt nőttek a kiadások, valami nincs rendben a gazdálkodással Miklós Attila szerint. Mint mondta, nem látták eddig a DAKK vezetőjét a közgyűlésen. Anno arról volt szó, hogy Békéscsaba központja lesz a cégnek, ehelyett elviszik Kecskemétre, Szegedre a részlegeket, a meglévő szolgáltatásokért véleménye szerint a polgármesternek harcolnia kellene.

Szarvas Péter úgy reagált: növekedtek bizonyos költségek, ebből jó néhányat indokolt költségként sem lehet elfogadni. Ettől függetlenül azt mondta, fogadják el a beszámolót.

11 igen, két tartózkodás mellett elfogadták a határozatot. 

 

 

Beszámol az Alföldviz Zrt. is

 Az önkormányzat 32 százalék tulajdonrésszel rendelkezik, ezért is fontos, hogy a cég jól zárja az évet. A beszámolóból azonban 243 millió forintos veszteség olvasható ki.  

243 millió forintos veszteséggel hogyan lehet hosszútávon üzemeltetni a céget? - tette fel a kérdést Miklós Attila. A képviselő szerint a csőd elkerülése lesz a jövő feladata, amihez jó futást kíván a képviselő.

Dr. Csák Gyula vezérigazgatóé a szó: a pozitív eredmény, ami megközelítette a 200 millió forintos összeget, annak köszönhető, hogy Békésen kívül Csongrádban és Bács-Kiskunban is számos településen voltak kivitelezési munkáik. Most nincsenek ilyenek - tavaly dömping volt, ez az uniós források  ciklikusságnak is betudható - tájékoztatott a cégvezető, hozzátéve: a tavalyi pozitív mérleggel szemben áll az idei, eddigi negatív eredmény. A lakosság számára jó hír, hogy nem nőttek a vízdíjak, de egyre szigorúbbak a társasággal szemben támasztott követelmények, ezek közül kiemelte az ivóvízminőség javítására vonatkozó feladatokat. A vezérigazgató szerint ehhez nincs semmilyen támogatás, és még a közműadót is állniuk kell. Egy milliárdos ez a nagyságrend, a 12 milliárdos árbevételhez kell ezt viszonyítani - fogalmazott. Hozzátette: hosszútávú karbantartási munkákra csak néhány tízmillió forintot tudnak költeni, ez arányaiban véve nagyon kevés. Perelnék az államot a támogatásért, több tucat településen kell megoldani a szolgáltatást, támogatás nélkül, önköltségen. Csák Gyula hozzátette: nehéz úgy költségvetést tervezni, hogy folyamatosan likviditási problémákkal küzdenek. 

Szarvas Péter úgy fogalmazott: ha az éves összárbevételhez viszonyítjuk, akkor 1,6 százalék körüli a veszteség e tekintetben nem tekinthető magasnak. A feltüntetett veszteség oka pedig a korábban megjelent közműadókban rejlik.

A polgármester egyúttal felkérte Hanó Miklós alpolgármestert, hogy képviselje az önkormányzatot a Zrt. soron következő ülésén, ahol a város az igazgatóság és a felügyeletei bizottság személyére is javaslatot kíván tenni.

13 igen, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot a közgyűlés.

 

 

Veszteség nélkül zárta a tavalyi évet a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t  2013-ban alapította a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. A társaság azóta végzi a Békéscsabán keletkezett lakossági kommunális hulladék összegyűjtését, elszállítását. 2015. január 1-től pedig alvállalkozó bevonásával kezdte meg tevékenységét a társaság. Így a kommunális hulladék összegyűjtését, ártalmatlanítóba történő lerakását, a szelektív hulladék begyűjtését, előválogatását, hasznosítását, a lomtalanítást és a zöldhulladék gyűjtését is a megbízott alvállalkozó végezte. A szemétszállítási díjakat kiszámlázta, kintlévőségeket sikeresen behajtotta a cég, ennek és az önkormányzat által biztosított 133 millió forintnak köszönhetően végül veszteségmentes évet zárt a társaság

Tímár Ella képviselő kiemelte: tavaly 140 millióval támogatta az önkormányzat a Kft.-t, ennek ellenére 30 millió hiány látható, amit elsősorben a lakosok tartozása generált. Az előterjesztésből is jól látszik hogy az egyéni befizetőkkel van probléma. 

13 igen, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés.

 

16 kamera őrzi a vasútállomást

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a vasútállomás átépítésének egyik állomásaként 16 térfigyelőkamerát kíván elhelyezni a vasútállomásra és környékére. A megállapodás értelmében ezek tulajdonosa a NIF Zrt., míg üzemeltetője és karbantartója az önkormányzat lesz.

13 igen, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés a határozati javaslatot.

 

Jogszerű-e vagy sem a fakitermelés az Élővíz-csatorna mentén?

Dr. Ferenczi Attila szerint, mivel a közgyűlés korábban nem fogadta el az előterjesztést, így  indokolt a kérdés ismételt megtárgyalása. Békéscsabán 62 ezer fa van, a fakivágások óta már a Lencsési Lakótelepen is találtak négy fát, melyek veszélyt jelenthetnek a lakókra. A vegetációs időszakban mégsem indokolt fát kivágni, hangsúlyozta a tanácsnok.

Herczeg Tamás tanácsnok azokat a valótlan állításokat nehezményezte, melyek a javaslatban szerepelnek. Szerinte ugyanis az olvasható a tájékoztatóban, hogy kérte az emberi életre veszélyes fák kivágásának megszüntetését, pedig ő ilyet soha nem mondott.

Csiaki Tamás, a városüzemeltetési osztály vezetője ismertette a részleteket: korábban is voltak terepbejárások, a hivatal munkatársaival, civil szakértők bevonásával, akik megállapították, hogy ezek a fák balesetveszéyesek, és ki kell vágni őket. Az üzemeltetési szerződések is lejártak, ezért több közbeszerzési eljárást indítottak. Mikor decemberben ez lezárult, kiderült, hogy senki nem adott be pályázatot - így üzemeltetni sem tudott senki. Ezért meghívásos közbeszerzést hirdettek, márciusban kötöttek szerződést a vállalkozóval. Hozzátette:mivel természetvédelmi területről van szó, ezért speciális módszerrel kellett kitermelni a fákat. Januárban lehetett volna ezt hatékonyan végezni, de a csapadékos idő miatt le kellett állnia a kivitelezőnek. Mára 10 fa kivételével, a kitermelt fákat elszálították. A megmaradt 10 fa sorsa még kérdéses.

Az előző közgyűlésen tette fel a polgármester a jogi bizottságnak azt a kérdést, jogszerű volt-e a határozat a fakivágásról? - emlékeztetett Miklós Attila. A bizottsági elnök azt mondta, jogszerű volt a határozat, de személyes véleménye szerint barbár munkáról van szó.

Herczeg Tamás szerint elbeszéltek egymás mellett: korábban olyan felvetések érkeztek, miszerint olyan fákat is kivágtak, amik a környezetbe nem illenek. De itt arról van szó, hogy olyan fákat kell kivágni, amik baleset- és életveszélyesek. Nincs olyan dokumentáció a tanácsnok szerint, amiben amellett kardoskodik, hogy utóbbiaknak maradniuk kell. Figyelmeztető táblára szükség lenne, felelőtlenségről viszont szó sincs.

Csiaki Tamás válaszában kifejtette: a decemberi bejáráson megjelölték azok a fákat, melyek balesetveszély miatt kivágásra javasoltak.

Tímár Ella szintén örülne a figyelmeztető tábláknak. A 10 fa továbbra is megmaradt, és mi lesz a járhatatlanná vált járdákkal? Forrás nincs rá, ezért kérdezi a képviselő, hogyan tovább? Mennyibe került a műszeres vizsgálat?

A helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli, a szakértő költsége 300 ezer forint lesz - válaszolt Csiaki Tamás.

Dr. Bacsa Vendel jegyző kiemelte: az 1940-es években ültették ezeket a fákat, így a javasolt 40 éves kort már régen meghaladták. A harmadik bejáráson elhangzott, hogy a túltartás miatt balesetveszélyes az érintett szakasz faállománya.

Herczeg Tamás szerint senki nem állítja, hogy nem kell kivágni a túltartott fákat. A baj az, hogy a vegetációs időszakban történt mindez. 

Szarvas Péter úgy vélte: mindegyik fáról kimondták, hogy balesetveszélyes, a bizottság áttekintette az ügyet, és jogszerűnek, kivitelezhetőnek tekintette a munkát. 

Kaposi László szerint műszakilag szakszerű volt a fák kivágása. Kicsit utánaszámolva, ez a fa kitermelés eddig 4,2 millió forint volt, ami nem kevés. Hány rászoruló kapott ebből? - tette fel a kérdést a politikus.

Dr. Tőgye Ildikó arról tájékoztatott: 110 család kapott ebből a fából, családonként 5 mázsát.

Dr. Ferenczi Attila azt kérdezte: mi lett a műszaki vizsgálat eredménye, marad-e a 10 fa, vagy nem? Nem fogadja el a tanácsnok az előterjesztést, mert az véleménye szerint valótlanságot állít. Ugyanakkor javasolja a város más pontjain is a kivizsgálást. El kell távolítani a veszélyes gallyakat, vagy akár fákat, tette hozzá a politikus.

Tímár Ella szerint nem csak a fa kivágása a kérdés, hanem az, hogy a hivatalnokoknak mekkora a felelőssége ebben.

Miklós Attila arról tájékoztatott: a jogi bizottság csak azt tudja ellenőrizni, hogy a jogszabályoknak, a törvénynek megfelelően történt-e a fakivágás? 

Bacsa Vendel dr. Ferenczi Attila kérdéseire reagálva azt mondta: az igazságügyi szakértő jövő héten érkezik, és várhatóan június második felére készíti el a szakértői véleményt.

 

Módosítások a településrendezésben

Lukácsi László Kornél, a város főépítésze javasolja, hogy a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, a Kétegyházi út megújult szakasza és a Kereki út által határolt terület, zavaró hatású iparterület, egyéb iparterület besorolásba essen. Emellett a LINAMAR Hungary Zrt. telephelyének területét Gipe-5 építési övezetté változtatná a közgyűlés hozájárulásával.

13 igen szavazattal elfogadta a testület.

 

 

Településfejlesztési stratégiák

A város fejlődése folyamatosan igényli a településrendezési szabályok fejlesztések miatti módosítását. Egy-egy pályázat feltételként szabja meg a településrendezési eszközök összhangját. Így ezeket folyamatosan az adott fejlesztési elképzelésekhez kell igazítani. Jelen esetben az M 44-es gyorsforgalmi út nyomvonala nincs összhangban az előírtakkal. A sikeres pályázathoz ezért az M44-es út nyomvonalát a Településrendezési Eszközökben is szerepeltetni kell. Ennek költségeit állami forrásból fedezi a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. Az előterjesztés kitér még az Orosházi út külterületi szakaszán található köztemetőként megjelölt területre is, amely egyéb iparterület besorolást kaphat. Tekintettel arra, hogy köztemetői célra soha nem használták a 14 hektáros ingatlant.

13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés a határozatot.

 

 

„Startra” kész a Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri hivatal hatásköre folyamatosan változik, az ellátott feladatok száma egyre nő – olvasható a hivatal beszámolójában. A folyamatosan rövidülő eljárási határidők, az ügyfelek által támasztott egyre magasabb elvárások, feszített munkatempót követelnek az itt dolgozóktól. A közigazgatás struktúrájának változása, és az állami szervek átszervezése szintén hatással volt a hivatal működésére. Ezek a változások 2015-ben elsősorban a szociális igazgatásban, a szakképző intézmények fenntartó változásában voltak tetten érhetők. Ugyanakkor az öt nemzetiségi és három településrészi önkormányzat létrejöttével tovább nőtt az adminisztratív munka a hivatalban. A rengeteg feladat ellenére az osztályok gazdálkodása kiegyensúlyozott, a központi jogszabályok által előírt és a közgyűlés által önként vállalt feladatokat a 211 tagú apparátus magas színvonalon, eredményesen látta el.

Dr. Kerekes Attila képviselőnek hiányzott egy melléklet a személyi változásokról, amiről nem tett említést a beszámoló, amit a mai nappal megkapott.

Tímár Ella hiányolta a beszámolóból a kabinet munkáját. Hozzátette: a város honlapjára is érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni.

Herczeg Tamás szintén a honlap hiányosságaira hívta fel a figyelmet, amely amortizált, használhatatlan és régi információkkal terhelt. A gazdaság menüpont alatt 2013-as a második legfrissebb feltöltés, nincs fönt a város adószáma, a turizmus oldalon pedig nem szerepel a megújult főtér. A város hivatalos felülete a város honlapja, ezért a tanácsnok szerint elengedhetetlen, hogy informatív, naprakész legyen.

Szarvas Péter ígéretet tett, hogy átnézi a kabinettel a honlapot, és megoldja a felmerült problémákat.

13 igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

Alpolgármester tiszteletdíjáról szavaz a közgyűlés

Nagy Ferenc alpolgármester kezdeményezésére szavaznak a képviselők arról, hogy a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester részönkormányzati tagságáért ezentúl tiszteletdíjban, egyéb juttatásban ne részesüljön.

13 igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

Civileket támogat az önkormányzat

A Jaminai Településrészi Önkormányzat idén három civil szervezetet kíván támogatni. A javaslat szerint a Zenebarát Felebarátok Közhasznú Alapítványt 95 ezer forinttal, az Életfa Kulturális Alapítvány előadásait és a Dogland Terápiás Kutya Alapítványt 50-50 ezer forinttal támogatná az önkormányzat.

13 igen szavazat mellett egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

Újabb fejlesztési hitelt vesz fel a város

A költségvetés értelmében idén a város újabb, 450 millió forint fejlesztési hitelt vesz fel. Az igényelt összeget műfüves focipályákra, fitnesz parkok építésére, valamint ingatlanok beszerzésére és felújítására, pályázatok előkészítési költségeire, az önerő biztosítására fordítanák. A hitelösszegre az UniCredit, az OTP, a Raiffeisen és az Erste Bank küldött be érvényes ajánlatot. Ezek közül az értékelés során az OTP Bank hitelkonstrukciója bizonyult a legjobbnak, ezért a pénzügyi osztály ennek elfogadását javasolja az előterjesztésben.  A hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, így szerződéskötésre csak a kormányzati döntést követően kerülhet sor.

12 igen, egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot.

 

 

Képviselői kérdések

Herczeg Tamás tett fel képviselői kérdést az előző közgyűlésen a Tudás-Park projekttel kapcsolatban. Reagálva a kapott válaszra azt mondta: 387 millió forint uniós támogatást kapott a Szent István Egyetem, de senki nem láthatja az elkészült tanulmányokat, mert az az egyetem szellemi tulajdonát képezi. Kérte, hogy a bizottság levélben jelezze az egyetemnek, hogy hozzák nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat, amelyre nemleges választ kaptak. Ezért nem fogadja el a tanácsnok a kérdésére kapott választ.

Miklós Attila elfogadta a választ arra a kérdésére, hogy a Tappe Kft. a kitett zöldhulladék zsákokból miért csak egyet vitt el. 

Fülöp Csaba két kérdéssel készült: mi az oka annak, hogy a Modern Városok programban megvalósítandó közel 20 milliárd forintos élelmiszerfeldolgozó projektnek csak a töredékére igényelt forrást a város? Ezen kívül arról is tájékoztatott a képviselő, hogy a Szigliget Utcai Óvoda uszodájának felújítása kapcsán egy szakértő felmérte a létesítményt, és 113 millióra becsülte a teljes beruházást. Ez nagy összeg - hangsúlyozta a képviselő, és mint mondta, nagy összeg hiányzik a felújításhoz is. Ezért azt kérdezte, hogy a Modern Városokban szereplő tanmedencére szánt forrásból nem lehetne-e erre is pénzt szánni?

Szarvas Péter úgy felelt: előbbire 30 napon belül válaszol, utóbbi pedig neki is szívügye, nem véletlenül szerepeltették ezt a lehetőséget a Modern Városok Programban. Ezért igyekeznek mindent megtenni, hogy felújítsák az uszodát. 

Dr. Ferenczi Attila arra emlékeztetett, korábban is keresték a megoldást, pályázatot is kiírtak rá. Az úszó szövetség pedig korábban 10 millió forintot ajánlott fel a felújításra, de ez csak a medencére lett volna elég, másra nem. Ugyanakkor szerinte sem szabad veszni hagyni az ügyet. A tanácsnok a zöld hulladék elszállítás kapcsán jelezte, hogy kevés a zöld zsák,érdeklődött, lehet-e pótbeszerzés. Egyúttal aggodalmát fejezte ki az illegális lerakók számának emelkedése miatt. Szerinte erre is mihamarabb megoldást kell találni.

Ezután Herczeg Tamás kapott szót, aki ismét megemlítette a város honlapját, amire Szarvas Péter gyorsan reagált: mint mondta, írásban válaszol. A tanácsnok következő kérdése az illegális hulladéklerakókra vonatkozott, szerinte táblákkal, térfigyelő kamerákkal, kerítéssel kellene elrettenteni az embereket. Több helyen jelent ez problémát a városban, ami több szempontból is elkeserítő - mondta el véleményét a tanácsnok.

Kocziha Tünde vetette fel a következő témát: 4 rovásírásos táblát állított fel a Jobbik saját költségén, melyek közül az elmúlt öt évben hármat is elmozdítottak, és a mai napig nem kerültek vissza. A képviselő azt kérdezte, visszakerülhetnek-e a táblák. 

Szarvas Péter ígéretet tett arra, hogy 30 napon belül válaszol a feltett kérdésre. A polgármester végül azt jelezte, hogy dr. Becsey László, a Békés Megyei Központi Kórház vezetője részt vett volna a mai ülésen, ám államtitkári egyeztetésre volt hivatalos, így beszámolóját a kórházi összevonásról a következő közgyűlésen tartja meg. 

Az ülést 15:40-kor rekesztették be.

 

Vágvölgyi Nóra, Varga Diána

FEL