Képezné magát? Kattintson!

2016. május 29. 04:49 | Laczkó Viktória

A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2016. évben is indítanak munkaerőpiaci-képzéseket. A képzések az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14-2015-00001 és a GINOP - 5.1.1-15/2015-00001 vagy VEKOP - 8.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű munkaerő-piaci programokból kerülnek támogatásra.

Információ az induló képzésekről:

1. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke:

Képzési támogatásként nyújtható:

- keresetpótló juttatás

- és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:

- képzési költség és a vizsga díja,

- továbbá a képzéshez kapcsolódó

o   helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése

o   étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)

o   szállásköltség térítése

o   gyermekfelügyelet költségtérítése

o   hozzátartozó gondozásának költségtérítése

 A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

2. Utazási költségtérítés:

A képzésben résztvevő utazási költségei 100%-os mértékben téríthetők.

3. Támogatható képzések:

Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1–2. §-ában felsorolt képzések:

a)      a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés,

b)      szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,

c)      pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,

d)      a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,

e)      közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,

f)       vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés,

g)      a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felsorolt képzés részeként valósul meg.

 

A 2016. évi képzési jegyzék letölthető az alábbi linken:

pdf_icon Képzési jegyzék 2016

Az Európai Unió által támogatott képzéseken való részvételi lehetőségekről részletes felvilágosításért kérjük, forduljon az eljáró illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályainak munkatársaihoz!

Forrás: bekesijarasok

FEL