Jól haladnak a sarkadi kerékpárút-fejlesztések

2021. május 24. 16:39 | Hidvégi Dávid

Múlt hétfőn megkapta az aszfaltburkolatot Sarkad legújabb külterületi kerékpárútszakasza, ami az Anti úti kerékpárút folytatásaként épült meg 1 360 méter hosszan, az ökörörményi bejáróig. Ott található a város egyetlen szabadstrandja a Fekete-Körösön – írja a település közösségi oldala.

A városvezetés elsőrendű célja a meglévő belterületi, majd azt követően a meglévő külterületi kerékpárutak felújítása. Másodlagos célkitűzésként fogalmazódott meg az új kerékpárutak létesítési szükséglete is, bel- és külterületen egyaránt, illetve legalább ilyen hangsúlyos az önkormányzati kezelésű úthálózat folyamatos fejlesztése is. Napjainkban azonban ezen célkitűzéseket a hazai települési önkormányzatok többsége nem képes saját forrásból megvalósítani, tekintettel arra, hogy a már aszfaltburkolattal rendelkező kerékpárutak új aszfaltréteggel való ellátása is többszáz millió forintba kerülne, míg egy új kerékpárút építése önmagában is meghaladja a százmillió forintos nagyságrendet. A megvalósításra kizárólag pályázati források bevonásával van lehetőség, de nagyon kevés ilyen pályázati felhívás jelent meg az elmúlt esztendők során. 

Sarkad nagy várakozással tekintett a Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program felhívására, amelyre Nagyszalontával, a testvértelepülésével közösen nyújtott be pályázatot kerékpárút-hálózat fejlesztésére. Az eredeti tervek megvalósítását, a Sarkad belterületén meglévő kerékpárutak felújítását és új aszfaltburkolattal történő ellátását szigorúan megtiltotta ez a pályázati program, így két lehetősége maradt a városvezetésnek, vagy visszaad az Európai Uniónak több, mint 350 ezer euró megnyert forrást, amivel a nagyszalontai projektrész is elvész, vagy teljesen új kerékpárút szakaszok megépítésébe kezd. Mivel már meglévő szakaszként a fenti program a Gyula irányába vezető, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett és fenntartott külterületi kerékpárút felújítását sem tette lehetővé, ezért olyan bel-és külterületi szakaszokon való építésre tettek javaslatot, ahol még nem volt korábban kerékpárút.

A benyújtott pályázat alapján 95 %-os támogatással 357 796,64 eurót nyert el önkormányzat, amelyhez további 18 835,36 eurót biztosít, mint 5 %-os saját forrás. A projektben 1.360 méter hosszban és 2,25 méter szélességben megépült a kerékpárút az Anti úton a jelenlegi folytatásaként, mindkét oldalán 0,5 méteres padkaszélességgel. Ennek az aszfaltozási munkálatai fejeződtek be május 17-én. A szakemberek hamarosan hozzákezdenek a Hargita sétányon egy 505 méter hosszú, három méter széles vegyes forgalmú út építésének is, melyen a kerékpárosok mellett személygépjárművek is közlekedhetnek majd maximum 30 km/h sebességgel. Ezzel komfortosabbá, tisztábbá, csendesebbé és biztonságosabbá válik az Éden-tavak és az Éden Camp megközelítése. Szintén a program részeként – a vonatkozó útügyi műszaki előírásnak megfelelő paraméterekkel – összesen 1.255 méter hosszban kerékpáros nyom felfestése is megtörténik az útburkolat két oldalán a Bihar utcában, a Veress Ferenc utcában és a Hargita sétányon. A projektben szerepel a Körös utca Kossuth utca és „Kispalló” híd közötti, Gyepes-csatornával párhuzamos, 220 méter hosszúságú szakaszán történő, 2 méter szélességű, kétoldali 5 cm széles kerti szegéllyel és 0,5 méteres padkaszélességgel ellátott aszfaltburkolatú kerékpárút megépítése is.

További programok »

FEL