Javaslatokat várnak arra, ki kapjon Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést

2023. március 4. 07:30 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III.22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott kitüntetés adományozásának módját, feltételeit. Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

A kitüntetés annak a magánszemélynek adományozható, aki Békéscsabán legalább tíz éve az oktatás, nevelés terén magas színvonalú szakmai munkát végez.

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: a polgármester, az alpolgármesterek, Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, a jegyző, a közgyűlés köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottságának nem képviselő tagjai, a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok, a városban működő köznevelési intézmények: vezetői, fenntartói, munkahelyi kollektívái, nevelőtestületei, diákönkormányzatai, szülői közösségei, Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bírósági nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

A javaslat tartalmazza:

  • az ajánlott személy pontos adatait,
  • az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

A javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 1. melléklete szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely elektronikusan elérhető a www. bekescsaba.hu/aktualitások weboldalon.

A javaslatokat 2023. március 31-ig  papíralapon a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus formában is az orodan@bekescsaba.hu e-mail címre kell megküldeni. A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

További programok »

FEL