Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapja a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést

2024. május 7. 15:15 | behir.hu

Felhívás a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által adományozható „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatón, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek vagy közösségnek adományozható.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés ünnepélyes átadására idén tizenhatodik alkalommal szeptember vagy október hónapban – lehetőség szerint a Csabai Garabonciás Napok rendezvénysorozat keretében – kerül sor.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

 • a polgármester,
 • az alpolgármesterek,
 • az önkormányzati képviselők,
 • a jegyző,
 • a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok,
 • a Közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságának nem képviselő tagjai,
 • a városban működő köznevelési intézmények vezetői, fenntartói, munkahelyi kollektívái, nevelőtestületei, diákönkormányzatai, szülői munkaközösségei,
 • a diákpolgármester,
 • a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság által nyilvántartásba vett – civil szervezetek,
 • a Békéscsabán működő öntevékeny ifjúsági vagy kortárs segítő csoportok.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait.
 • Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

Természetes személy esetén az adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 1. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatotAmennyiben a nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a javaslat nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai élet / Ifjúság menüpontjában.

A kitüntetési javaslatokat 2024. május 31. (péntek) 15.00 óráig papíralapon lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

További információ kérhető Tokár János ifjúsági referenstől a 66/886-761-es telefonszámon vagy a tokar@bekescsaba.hu e-mail címen.

További programok »

Önkormányzati hírek

Közel egymilliárd forintból fejlesztik az Árpád fürdőt

Sikeres pályázatot nyújtott be a békéscsabai önkormányzat az Árpád fürdő, a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztésére. A beruházások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz részeként 950 millió forint európai uniós támogatásból jönnek létre. A munkálatok várhatóan jövőre kezdődnek és 2026. első felében fejeződnek majd be.
17:36
FEL