Javaslatokat várnak a kitüntetettek személyére

2022. október 31. 13:10 | behir.hu

Békéscsaba önkormányzata javaslatokat vár arra, hogy ki kapja a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetést, a Békéscsabáért kitüntetést és a Békéscsabai Életműdíj kitüntetést.

 

Felhívás a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre

 

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés annak a természetes személynek adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező –  bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy nevét; a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

Csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt). Amennyiben a nyilatkozat nem kerül benyújtásra a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Posztumusz kitüntetés esetén a nyilatkozat mellőzendő.

Az elismerés odaítéléséről a közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön, e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés átadására március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett városi ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2022. november 30-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a tothb@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-621-es telefonszámon.

 

Felhívás a Békéscsabáért kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre

 

A Békéscsabáért kitüntetés annak adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Az elismerés nem adható annak, akit korábban a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetéssel már elismertek. Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség nevét, megnevezését; a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

Természetes személy esetén csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött, és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt). Amennyiben a nyilatkozatot nem nyújtják be, a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Posztumusz kitüntetés esetén a nyilatkozat mellőzendő.

Az elismerés odaítéléséről a közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön, e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A Békéscsabáért kitüntetés átadására március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett városi ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2022. november 30-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a tothb@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-621-es telefonszámon.

 

Felhívás a Békéscsabai Életműdíj kitüntetés adományozására vonatkozó javaslattételre

 

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés annak a magánszemélynek adományozható, aki az egészségügy, oktatás, sport, kultúra, közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez vagy tevékenységével kivívta a békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét. Az elismerés nem adható annak, akit korábban a Békéscsaba Díszpolgára vagy Békéscsabáért kitüntetéssel már elismertek.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező –  bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek; a kitüntetésre javasolt személy felett a javaslattétel időpontjában vagy korábban munkáltatói jogkört gyakorló személy; a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének vagy korábbi munkahelyének kollektívája; az érintett szakterületen működő szakszervezet; az érintett szakterületen működő gazdasági és szakmai kamara.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy nevét; a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

Csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött, és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt). Amennyiben a nyilatkozatot nem nyújtják be, a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Posztumusz kitüntetés esetén a nyilatkozat mellőzendő.

Az elismerés odaítéléséről a közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön, e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés átadására a március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett városi ünnepségen kerül sor, azonban a közgyűlés erre vonatkozó döntése esetén más időpontban és alkalomból (különösen nyugdíjazás, évforduló, születésnap) megrendezett ünnepség keretében is átadható.

A javaslatokat 2022. november 30-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a tothb@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-621-es telefonszámon.

További programok »

FEL