Békéscsaba önkormányzata javaslatokat vár a kitüntetettek személyére

2023. október 30. 15:14 | behir.hu

Békéscsaba önkormányzata november 30-áig javaslatokat vár arra, hogy ki kapja a Békéscsaba Díszpolgára, a Békéscsabáért, valamint a Békéscsabai Életműdíj kitüntetéseket.

 
Békéscsaba Díszpolgára

 

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés – mint a legmagasabb rangú helyi elismerési forma – annak a természetes személynek adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező –  bíróság által nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

 

Békéscsabáért kitüntetés

 

A Békéscsabáért kitüntetés – mint a második legmagasabb rangú helyi elismerési forma – annak adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Az elismeréssel természetes személy és közösség is elismerhető. A kitüntetés nem adható annak, akit korábban a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetéssel már elismertek. Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek.

 

Békéscsabai Életműdíj

 

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés annak a természetes személynek adományozható, aki az egészségügy, köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, sport, kultúra, közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez vagy tevékenységével kivívta a békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét. A kitüntetés nem adományozható annak, akit korábban a Békéscsaba Díszpolgára vagy Békéscsabáért kitüntetéssel már elismertek. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a polgármester; az alpolgármesterek; az önkormányzati képviselők; a jegyző; a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok; a közgyűlés valamennyi bizottságának és településrészi önkormányzatának nem képviselő tagja; a városban működő egyházak; a városban működő pártok; az önkormányzati intézmények vezetői; a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező –  bíróság nyilvántartásba vett – civil szervezetek; a kitüntetésre javasolt személy felett a javaslattétel időpontjában vagy korábban munkáltatói jogkört gyakorló személy; a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének vagy korábbi munkahelyének kollektívája; az érintett szakterületen működő szakszervezet; az érintett szakterületen működő gazdasági vagy szakmai kamara.

 

A kitüntetésekre vonatkozó javaslattétel közös szabályai

 

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy, illetve közösség nevét; a kitüntetés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását. Csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. iroda) kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (az Aktualitások menüpont alatt). Amennyiben a nyilatkozatot nem nyújtják be, a javaslatot érdemben vizsgálni nem lehet, az nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Posztumusz kitüntetés, illetőleg közösségre vonatkozó javaslat esetén a nyilatkozat mellőzendő.

Az elismerés odaítéléséről a közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A kitüntetések átadására március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán szervezett városi ünnepségen kerül sor.

A javaslatokat 2023. november 30-ig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. iroda). Bővebb információ kérhető a laszloj@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-620-as telefonszámon.

További programok »

FEL