Ismét változtak a gáthasználat szabályai

Az év elején történő változások után 2017. október 30. napi hatállyal ismét módosultak a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés szabályai. Az új Igazgatói Utasítás több ponton is eltér a korábbi szabályozástól az alábbiak szerint:

1. A töltésen történő közlekedéshez az Igazgatóság a továbbiakban nem engedélyt, hanem hozzájárulást ad ki.

2. A hozzájárulás a korábbi gyakorlattól eltérően nem személynek, hanem a közlekedő járműre kerül kiadásra. A hozzájárulás kizárólag írásbeli formanyomtatványon előterjesztett, hiánytalanul kitöltött kérelem alapján és az azon a kérelmező által megadott adatkezelési hozzájárulás mellett adható ki. Hiányosan kitöltött kérelem esetén a hozzájárulás nem adható ki. A kérelem csakis az Igazgatói Utasítás 9. sz. mellékletének alkalmazásával nyújtható be. A kitöltéskor a kérelmezőnek be kell mutatnia

  • a személyi igazolványát,
  • kedvezményes közlekedés esetén a kedvezményre jogosító okiratot, valamint
  • a kérelmen és hozzájáruláson szereplő jármű forgalmi engedélyét.

A kérelmet az alapul fekvő okiratoknak, a forgalmi engedélynek és a közúti közlekedés szabályairól szőlő 1/1975.KPM-BM sz. együttes rendelet szerinti megnevezésének alkalmazásával (Pl.: L6e,L7e….) kell kitölteni, meghatározva pontosan a közlekedő jármű típusát, kategóriáját, a kedvezményre alapot adó igazolvány jogosultját és a kedvezményre alapul szolgáló okirat számát is feltüntetve. A bizományosokhoz leadott hiánytalanul kitöltött kérelmet – a hozzájárulás bizományosok által történt kiadását követően – a hozzájárulás tőpéldányával együtt az Igazgatóság részére megküldeni szükséges.

 

 

Fotó: Tószögi György

 

 

Fotó: Tószögi György

 

 

3. A fenntartási költség-hozzájárulás/díj megfizetése továbbiakban is lehetséges a bizományosoknál és az egyéb árusító helyeken készpénzben és készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken), továbbá közvetlenül a bankban kezdeményezett átutalási megbízással is. A díj megfizetése azonban nem lehetséges online banki felület igénybevételével. A befizetés igazolásához szükséges a postai feladóvevény, banki átutalás esetén pedig a bank által kiadott eredeti átutalási bizonylat csatolása. (Az utaláskor alkalmazandó bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10026005-01712113-00000000. Közleménybe írandó: Hozzájárulás, rendszám ill. annak hiányában jármű azonosító szám).

4. A hozzájárulást kiállító személynek kötelessége a kérelemre felírt adatok bemutatott okiratokkal való összevetése, az adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a kiállításra kerülő hozzájárulás adattartalma  az okiratok szerinti legyen.

5. A magasabb járműkategóriára megváltott hozzájárulás a korábbiaktól eltérően a jövőben már nem használható alacsonyabb járműkategóriájú járművel való közlekedésre.

6. Az adott járműre kiadott hozzájárulás a jármű tulajdonosváltozása esetén az új tulajdonos által a hozzájárulás érvényességi ideje alatt tovább használható, tekintettel arra,hogy a hozzájárulás adott járműre kerül kiadásra.

7. A kedvezményes árú hozzáárulás esetében az adott jármű tulajdonosváltozása csak akkor ad lehetőséget az új tulajdonosnak kedvezményes közlekedésre a járművel, amennyiben az új tulajdonos személyére vonatkozó azonos kedvezményre alapot biztosító jogosultsággal rendelkezik és azt szükség szerint igazolta.

 

 

Fotó: Tószögi György

 

 

Fotó: Tószögi György

 

 

Az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) megtekinthető az igazgatósági vagyonkezelésben lévő árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról szóló 15/2017. számú Igazgatói Utasítás, mely tartalmazza az Igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken való közlekedés valamennyi részletes szabályát. A 8. számú melléklet rögzíti az Igazgatói Utasítás hatálya alól kivett töltésszakaszokat, ahol a közlekedéshez nem szükséges hozzájárulás.

Minden, a jelen Igazgatói Utasítás hatálya alá tartozó hozzájárulást értékesítő köteles az utasítást betartani és betartatni. A kérelem formanyomtatványokat és a hozzájárulás tőpéldányát az értékesítők a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kötelesek beküldeni elszámolásukkal az Igazgatóság részére.

Megosztás:

Címke: , , ,