Indul a szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója

2018. november 22. 06:56 | behir

A Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója Szeghalom és Füzesgyarmat bel- és külterületi, Körösladány, Darvas és Kertészsziget külterületi részeit érinti, több mint 20 000 lakos belvízi biztonságát javítja. Ez a térség természeti adottságainál fogva mélyártér, így fokozottan belvízveszélyes.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a belvizes években az elöntött terület nagysága a 10%-ot is meghaladja. Az eddig tapasztalt maximális elöntés értéke 6 600 ha volt (1999-2000. években), ami a teljes terület arányában kiugróan magas, 28%-os érték.

A projekt célja, hogy a Szeghalmi belvízrendszerben a belvízi elöntések nagysága és ideje, valamint a védekezési költségek csökkenjenek, a károk mérséklődjenek és a főművek védképessége javuljon. Ennek érdekében a feliszapolódott csatornák kotrására és a leromlott állapotú műtárgyak rekonstrukciójára van szükség.

A fejlesztés eredményeként összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatornát vonunk rekonstrukció alá, mintegy 85 ezer m3 iszapot kotrunk ki a mederből. A csatornákon lévő 38 vízkormányzó és közlekedést biztosító műtárgy vízszállító képességét állítjuk helyre, műszaki állapotuk javításával egyidejűleg.

A Kernye I. és II. szivattyútelepeken építmény felújításra, gépészeti rekonstrukcióra kerül sor, továbbá a szivattyútelepek elé új gépi gerebes uszadékkiszedő műtárgy épül. A Macskási szivattyútelepen pedig az elektromos kapcsolószekrények cseréje történik meg.

 
A projektről bővebb információ a szeghalom2.ovf.hu oldalon található.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló - KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosító számú - pályázat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, mert az 56. számú Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek legkritikusabb pontjait érinti. A közel 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) konzorciuma 2016-2021 közötti időszakban valósítja meg a beruházást.

További programok »

FEL