Javaslatot lehet tenni a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetettjére

2021. május 11. 11:09 | behir.hu

Május végéig lehet elküldeni a polgármesteri hivatalhoz az ajánlásokat.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendeletében szabályozza a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását.

 

A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatón, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek vagy közösségnek adományozható.

 

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés ünnepélyes átadására idén tizenharmadik alkalommal szeptember vagy október hónapban – lehetőség szerint a Csabai Garabonciás Napok rendezvénysorozat keretében – kerül sor.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

-          a polgármester,

-          az alpolgármesterek,

-          az önkormányzati képviselők,

-          a jegyző,

-          a város területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok,

-          a Közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságának nem képviselő tagjai,

-          a városban működő köznevelési intézmények vezetői, fenntartói, munkahelyi kollektívái, nevelőtestületei, diákönkormányzatai, szülői munkaközösségei,

-          a diákpolgármester,

-          a Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező – bíróság által nyilvántartásba vett – civil szervezetek,

-          a Békéscsabán működő öntevékeny ifjúsági vagy kortárs segítő csoportok.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

-          Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait.

-          Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

Természetes személy esetén az adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 1. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatotAmennyiben a nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a javaslat nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Csabai élet / Ifjúság menüpontjában.

 

A kitüntetési javaslatokat 2021. május 31. (hétfő) 16.00 óráig papíralapon lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezúton tisztelettel kérem szíves közreműködésüket a békéscsabai lakosok tájékoztatásában!

További programok »

FEL