Folytatódik a vállalkozásokat segítő infrastruktúra fejlesztés Békéscsabán

2021. november 24. 16:00 | Kovács Andrea

A Modern Városok Program keretében az önkormányzat fontos célként határozta meg Békéscsaba gazdasági versenyképességének erősítése érdekében részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelő üzemek további fejlődéséhez szükséges, infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.

 

„A Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztéssekkel(Azonosító: GF/SZKF/339/2018) projekt megvalósítására a támogató okirat 2018. május 4-én került aláírásra. A támogatás bruttó összege: 2,77 milliárd Ft., mely 100%-ban a magyar költségvetésből kerül finanszírozásra. A teljes projekt célja olyan közterületi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a városi iparterületekhez kapcsolódva, melyek a helyi vállalkozások, az ott dolgozó munkavállalók és a város lakóinak érdekeit egyaránt szolgálják. A projekt 8 elemből tevődik össze.  

 

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

Közműhálózati fejlesztés a Csanádapácai úti iparterületek ellátásához: 53 millió Ft értékben elkészült 805 m ivóvíz nyomóvezeték és 800 m szennyvíz nyomóvezeték az Alföldvíz Zrt. kivitelezésében.

Északi iparterület csapadékvíz-elvezetése: A fejlesztés kapcsán megvalósult a Tevan utcai zárt csapadékcsatorna, valamint az Északi lecsapoló csatorna kotrása.

Az iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat felülvizsgálata:

A projekt keretében elkészült az iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai modellezése. A modellezés eredményei alapján bemutatásra kerültek a vízelvezetési, üzemeltetési lehetőségek javítását célzó beavatkozások, valamint fejlesztési javaslatok.

Békéscsaba, Berényi úti kerékpárút felújítási munkái: A Berényi úti kerékpárút felújítása a Széna utcától a Mezőmegyeri gyalogos- és kerékpáros aluljáróig 2 km hosszon történt meg. A kerékpárút a belterületi szakaszon 2 méter, a külterületi szakaszon 2,25 méter szélességűre került kibővítésre, illetve felújításra.

Dobozi út melletti kerékpárút I. ütemének felújítási munkái: Az I. ütemben 1,5 km kerékpárút felújítására került sor a Dobozi úti kerékpáros átvezetéstől a Gém utcáig, melynek keretében a kerékpárút 2,0 m szélességűre került kibővítésre illetve felújításra.

A Szarvasi úton autóbuszmegálló és gyalogátkelőhely létesítése: Az Autóduál előtt buszmegálló, a MOL körforgalomban gyalogosátkelőhely kivitelezése valósult meg.

 

 INDULÓ FEJLESZTÉSEK

Dobozi út melletti kerékpárút III. ütemének felújítási munkái:

Az III. ütemben közel 800 méter kerékpárút felújítására kerül sor a Gém utca és a Csabai út között, csatlakozva a Wenckheim kerékpárúthoz. A kerékpárút 2,25 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra a meglévő pályaszerkezet elbontását követően, kétoldali járdaszegéllyel. A Gém és Sikló utca között 379 m hosszon a kerékpárút nyomvonalának korrekciójára kerül sor. A Gerlai Holt-Körös hídon kerékpáros korláttal kiegészített vezetőkorlát kerül kiépítésre az átépítendő új kiemelt szegélyen.

A kivitelező részére a munkaterület 2021. november 18-án került átadásra. A konkrét kivitelezési munkák az időjárás függvényében 2022. év elején kezdődnek meg. A kivitelezési munkák várható befejezése 2022. novembere.

Kivitelező: Hódút Kft.
Vállalkozói díj: nettó 100,6 millió Ft.

 

Mokry utca – Szarvasi út között kerékpárút építése: (volt hadivágány nyomvonalán)
A kerékpárút közel 700 m hosszon épül meg a Mokry utcai közúti, gyalogos szintbeni vasúti keresztezés és a Szarvasi úti kerékpárút között 2 méter használati szélességgel, valamint a Mokry utcában 1.096 m hosszúságú szakaszon kerékpáros nyom kerül felfestésre. A kerékpárút megvilágítására közvilágítás kerül kiépítésre.

A kivitelező részére a munkaterület 2021. november 18-án került átadásra. A konkrét kivitelezési munkák az időjárás függvényében 2022 év elején kezdődnek meg. A kivitelezési munkák várható befejezése 2022. novembere.

Kivitelező: Hódút Kft.
Vállalkozói díj: nettó 123,2 millió Ft

 

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK

Dobozi út melletti kerékpárút II. ütemének felújítási munkái:
A kerékpárút felújítása a 44-es számú főút elkerülő úti körforgalomtól a Dobozi úti kerékpáros átvezetéssel 2114 m hosszúságban történne meg. Kedvező döntés esetén ezen projekt elem megvalósítására 2022-ben sor kerülhet.

Az M44 melletti új fejlesztés alatt álló Állami Iparterület kerékpáros elérhetőségének biztosítása Mezőmegyer és Békéscsaba irányából:  
Az iparterület kerékpáros megközelítése három irányból is megoldódik. A Mokry utca - ipari park, és a mezőmegyeri aluljáró – ipari park közötti kerékpárút építéséhez az építési engedélyek várhatóan 2022 év elején fognak rendelkezésre állni.

Ilosvai utcai átemelő és a Nádas lecsapoló csatorna kapacitásbővítése:
A létesítési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárás megkezdhető.

Parkoló építése a Berényi-Áchim L. András utca sarkán lévő ingatlanon:
Az építési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárás megkezdhető.

Parkoló építése a Kétegyházi úton:

ITM jóváhagyását követően kezdhető meg a tervezési munka.                                                                      

A projektről bővebb információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

Sztankó Ilona, projektmenedzser                                           
sztanko@bekescsaba.hu
+36 20 225 5055

További programok »

FEL