Földtulajdonosok figyelmébe

2016. február 29. 10:08 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálata felhívja Békéscsaba közigazgatási területén található külterületi termőföld tulajdonosainak, földhasználóinak, bérlőinek a figyelmét, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete szerint be kell jelenteniük a földtulajdonban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változást.

  1. Az a földtulajdonos, aki a tulajdonában lévő földterületet értékesítette vagy más személy használatába adta minden év március 31.-ig – az akkori állapotnak megfelelően – az új földtulajdonos vagy új földhasználó személyére vonatkozóan köteles bejelentést tenni a mezei őrszolgálat vezetőjének. A bejelentéshez mellékelni kell a föld átruházására vagy bármely jogcímen történő használatba adására vonatkozó okirat egy példányát.
  2. Az a földhasználó, aki a használatában lévő földterületet más használatába adta vagy a földtulajdonossal kötött földhasználati jogviszonya megszűnt, köteles az őrszolgálat vezetőjének bejelentést tenni és a használatba adásra vonatkozó okirat egy példányát mellékelni.

A mezei őrszolgálat a bejelentések alapján vezeti a mezőőri járulék kivetésének alapjául szolgáló nyilvántartását.

A fentiek értelmében, ha a földtulajdonos vagy a földhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a járulék fizetésére azt a személyt kell kötelezni, aki a mezei őrszolgálat által vezetett nyilvántartásban szerepel, vagyis aki elmulasztotta a változást bejelenteni.

A bejelentéseket a mezei őrszolgálat vezetőjénél lehet megtenni a Békéscsaba, Szent István tér 9. szám alatt található irodában személyesen vagy levélben illetőleg a 66-523-864-es fax számon.

Az üggyel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 66-523-834-es telefonszámon.

További programok »

FEL