Fókuszban a családok – családtámogatás, gyermeknevelés

Magyarországon az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban alkalmazott munkások részére járó családi pótlékot ((gyermeknevelési pótlékot) az 1938. évi XXXVI. törvénycikk vezette be.

 

  1. április 1-jét megelőzően hazánkban a családi pótlék biztosítási alapon arra a naptári hónapra járt, amelyben a biztosított huszonegy napot biztosításban töltött. Az ellátás a családi pótlékról szóló szabályozás 1990. évi hatályba lépésével – immár több mint 25 éve – alanyi jogon járó ellátásként igényelhető.

 

Az Alaptörvény szerint Magyarország támogatja a gyermekvállalást. A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza, mely szerint a családok támogatása a szociális rászorultság alapján működtetett ellátórendszertől elkülönül. Az állam elsősorban a gyermekek felelős felneveléséhez járul hozzá támogatások formájában. Az állam törekszik arra, hogy a kiskorú gyermeket nevelő családok számára az otthonteremtés és a lakhatás feltételeit biztosítsa.

A családok támogatásáról szóló törvény rendelkezik a családok anyagi biztonságának elősegítéséről, a gyermeknevelés támogatásáról és a magyar nemzet népesedéspolitikai céljainak megvalósítása érdekében meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit.

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a huszadik – sajátos nevelési igényű tanuló a huszonharmadik – életévét betölti.

 

A gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igényelhető. Három vagy több kiskorú gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig gyermeknevelési támogatás állapítható meg. A szülést követően az anyasági támogatás is nagy segítséget jelent a családoknak, ennek összege gyermekenként 64.125.-Ft, ikergyermekek esetén 85.500.-Ft.

 

Dávid Ferenc

főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

Megosztás:

Címke: , , , ,