A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásai

2018. október 31. 18:48 | behir.hu

Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyban álló és a  kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek vehetik igénybe.

A munkavállalók, állami tisztviselők, vállalkozók, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak és további biztosítottak mellett tehát például a nyugdíjasok, járadékosok, gyermekgondozási díjban részesülők, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők, kiskorúak, tanulók is jogosultak a társadalombiztosítás egészségügyi ellátásaira.

Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.  Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket.

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja, azonban vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe.

Fontos tudni, hogy a TAJ-kártyát, valamint a személyazonosságot igazoló okmányt az orvosi ellátás igénybe vételekor be kell mutatni. Az orvos az ellátást megelőzően ellenőrzi, hogy a beteg  szerepel-e a biztosítottakról, ellátásra jogosultakról vezetett nyilvántartásban.

Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld lámpa” vagy „sárga lámpa” jelzést mutat, erről az orvos tájékoztatást ad. Lényeges, hogy amennyiben a jogviszony-ellenőrzés "piros lámpát" mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással az ellátást nem utasíthatja vissza. Ugyanakkor a jogviszonyt, azaz a foglalkoztatott, ellátott bejelentését tisztázni kell, így annak érdekében a megyeszékhelyen működő járási hivatalt kell felkeresni, mely Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt található.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

További programok »

FEL