Felsőnyomáson található ingatlanját árverezteti el a békéscsabai önkormányzat

2021. szeptember 29. 06:37 | behir.hu

Az árverés október 21-én lesz, a kikiáltási ár 957 ezer forint.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A 47-es úttól nyugatra, Felsőnyomás részen található, Békéscsaba 0775/19 helyrajzi számon nyilvántartott szántó (1) művelési ágú külterületi ingatlan

Helyrajzi szám: 0775/19

Területe, aranykorona értéke, művelési ága: 2896 m2, 13,58 aranykorona értékű, szántó (1)

Az ingatlan saját infrastrukturális ellátottságokkal, elkerítéssel nem rendelkező beépítetlen telek. Az ingatlan szilárd burkolatú út közelében fekszik, azonban közvetlen közútkapcsolata nincs, a telek északi határa mentén egy mély meliorációs árok található, egyéb telekhatárain „idegen” mezőgazdasági ingatlanok övezik. Környezete és egyéb telki adottságai elsősorban mezőgazdasági tevékenység céljaira teszik alkalmassá. Megközelítően sík felszínű, szántó művelési ágú földrészlet.

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közműellátottság: Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Az értékesítés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben rögzített előírások figyelembevételével kerül lebonyolításra.

Az árverésen résztvevőknek a fenti törvényben meghatározott jogosultságokat igazoló iratokat az árverés megkezdése elött be kell mutatni.

Az ingatlan tehermentes, jelenleg nem áll hasznosítás alatt.

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 957.000,- Ft, azaz kilencszázötvenhétezer forint a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Az árverésen az vehet részt, aki az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe helyezi Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az árverés időpontja: 2021. október 21., de. 1000(csütörtök)

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu – Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok).

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870.

További programok »

Itthon

Sporteszközöket adott a BRSE a Napsugárovinak

Könnyített súlyú röplabdákat, valamint egy tollaslabda-hálót adományozott a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a Lencsési Óvodának. A sporteszközöket szerdán reggel adta át egyesület vezetése és játékosai a gyerekeknek.
2021. december 1. 13:57
FEL