Felhívás városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére Békéscsabán

2023. március 17. 11:27 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók


Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

Önkormányzati közlekedési, útépítési, forgalomtechnikai, csapadékvíz elvezetési beruházások, felújítások, karbantartási munkálatok (útpálya, járda, árok, padka, vízelvezető rendszerek) előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása. Közbeszerzések műszaki dokumentációinak elkészítése, döntés-előkészítő feladatok. Szerződések elkészítése, munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzés. Testületi, vezetői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, statisztikák elkészítése, költség-keretgazdálkodás. Lakossági és közületi bejelentések kezelése, helyszínelése, ügyintézése.


Pályázati feltételek:

- cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
- felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök (mélyépítő, közlekedés-építő mérnök) szakmacsoportokba tartozó végzettség, vagy
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy II. besorolási osztályban: műszaki középiskolai végzettség, vagy
- középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
- nyertes pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek. c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

út, járda és kerékpárút, és közműépítés terén szerzett beruházás lebonyolítói vagy kivitelezői, esetleg tervezői gyakorlat,
B kategóriás jogosítvány.

Benyújtandó iratok, igazolások:

a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, 
motivációs levél,
nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat városüzemeltetési ügyintéző munkakörre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 6.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

További programok »

FEL