Évzáró a megyei MATASZ-nál

2016. december 16. 07:52 | Mikóczy Erika

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Megyei Szervezete mozgalmas és eredményes évet zárhatott le azon a jó hangulatú találkozón, amit Békéscsabán, a Fegyveres Erők Klubjában tartottak. A vacsorával egybekötött évösszegzőre meghívták azoknak a szerveknek a képviselőit is, akik az év folyamán segítették a szervezet munkáját. Hosszú volt a meghívottak névsora, hiszen sokan érzik támogatásra méltónak a honvédelem ügyét segítő, a fiatalok figyelmét a haza védelmére, a katonai hivatás értékére felhívó tevékenységet folytató szervezetet.

Meghívást kapott: Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere, dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok Békés megyei rendőr-főkapitány, Kiss András tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Hafenscher Csaba Zoltán ezredes, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Kincses József őrnagy Békéscsaba helyőrség-parancsnok, Juhász László százados  a Magyar Honvédség 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda  irodavezetője.

Nagy Zoltán nyugállományú ezredes, a MATASZ Békés Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket, a vendégeket, a városi elnököket, az elnökség tagjait, a segítő barátokat és munkatársakat. Rövid elemzést adott a mozgalmas 2016 év eseményeiről, eredményesnek nevezve a munkát. Haditornák Békéscsabán és Orosházán, nyári honvédelmi ifjúsági táborok, vetélkedő a Békéscsabai Városvédő Egyesülettel, megemlékezések koszorúzással nevezetes ünnepeinken,  német tartalékos katonai delegáció fogadása és a IX. magyar-német szeminárium és konferencia lebonyolítása, a honvédség történetét bemutató vándorkiállítás – csak néhány kiragadott címszó az év történéseiből, amelyek nem jöhettek volna létre segítség nélkül. A felsorolt vendégeken kívül sokat köszönhet a megyei szervezet a Békéscsabai Szakképzési Centrumnak, a Fegyveres Erők Klubjának, a Csaba Honvéd Kulturális Egyesületnek, a Békés Megyei Kormányhivatalnak, a Kvasz András Repülő és Ejtőernyős Egyesületnek, Bora Imrének a Bora Kft. ügyvezetőjének, a fiatalságot mozgató elhivatott tanároknak, s a megyei szövetség tagságának, akik önzetlenül dolgoztak az év folyamán.

Nagy Zoltán a szervezet elnökségének nevében MATASZ Emlékplakettel köszönte meg Szarvas Péternek Békéscsaba polgármesterének és Bora Imrének a támogatást.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége idén ünnepelte a szervezet megalapításának 15. évfordulóját, ezért meghívást kaptak a korábbi elnökök is. Nagy örömmel köszöntötte a rendezvényen személyesen megjelent elődjei közül Éliás György ny. ezredest,  Nyitrai István ny. alezredest, tiszteletbeli elnököket. Természetesen az elismerés kijár dr. Borbíró Zoltán, Székely Béla tiszteletbeli elnököknek, és Mikulán Róbertnek, akik elnökként hozzájárultak a 15 év sikeréhez.

Az est tartalmi részét jó hangulatú vacsora és baráti beszélgetés zárta.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Megyei Szervezete elnöksége és tagsága békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag 2017-évet kíván Békés megye valamennyi polgárának!
  

FEL