Ellenőrzik a területalapú támogatásokat

2016. július 25. 13:23 | Fekete Kata

Megkezdődtek az egységes kérelem bizonyos jogcímeiben a helyszíni ellenőrzések, területi felmérések. Az alaptámogatás (SAPS), a zöldítési támogatás, a növényalapú termeléshez kötött támogatások, a természeti hátránnyal érintett területekre vonatkozó kompenzációs kifizetés (THÉT), a Natura 2000, az agrárkörnyezet-gazdálkodás (AKG) és az ökogazdálkodás (ÖKO) jogcímekben/intézkedésekben végzik a napokban az ellenőrzéseket az MVH megyei szakemberei. Az ellenőrzések megkezdéséről, a tudnivalókról kérdeztük Dr. Rákóczi Attilát, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirendeltségvezetőjét.

 

A helyszíni ellenőrzéseket a közösségi kötelezettségei miatt, központi kiválasztás alapján végzi az MVH. A területhez kötött támogatási összegek, és az ahhoz fűződő előlegek kifizetésének feltétele, hogy a hivatal adott mennyiségű kérelem adatát a helyszínen is megvizsgálja. A helyszíni bejárás során az ellenőr leegyezteti az igénylésben szereplő adatok valódiságtartalmát, szemrevételezéssel és egyszerű mérési módszerekkel meghatározza annak mennyiségi és minőségi jellemzőit. A végén jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításait.

Területalapú támogatás esetében a helyszíni ellenőrzéseket - a 2007. évi XVII. törvény 50.§ (1)-(4) bekezdések alapján - előzetes bejelentés nélkül hajtja végre az MVH. Az ellenőrzésre kiválasztott ügyfeleket azon jogcímek és intézkedések esetében értesíti a hivatal, amelyeknek ellenőrzése során dokumentumok, nyilvántartások vizsgálatára is szükség van. A zöldítés, termeléshez kötött támogatások, THÉT, Natura 2000, AKG/ÖKO esetében értesítést küldünk az ügyfeleink részére, hogy minél inkább fel tudjanak készülni a vizsgálatra, így időben össze tudják készíteni a gazdálkodási dokumentumaikat.

Dr. Rákóczi Attila az ellenőrzésekkel kapcsolatban a következőkre hívta fel a figyelmet: minden gazdálkodónak, aki egységes területalapú támogatást igényel, be kell tartania a rá vonatkozó követelményeket. A minimumkövetelményeken kívül a helyes mezőgazdasági környezeti állapot, valamint a kölcsönös megfeleltetés előírásait is figyelembe kell vennie az érintett gazdálkodónak. Az imént felvetett követelményrendszerek mellett lényeges számolni azon többletszabályozásokkal, amelyeket adott jogcímek/intézkedések írnak elő a gazdálkodóknak. Fel kell hívni a figyelmet, hogy az AKG és az ÖKO támogatások feltétele, hogy a területeket el kell különítenie a gazdálkodóknak a többi (szomszédos) területektől. Az elkülönítés egyik módja lehet, ha területjelölő karókat helyez ki a gazdálkodó, azonban az esetlegesen eltűnt karókat pótolni is szükséges.

A 2016-os gazdálkodási évben az ellenőrzésre kiválasztott és az abban érintett ügyfelek részére mérési eredményeket tartalmazó helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet küld majd ki az MVH. A dokumentumellenőrzéssel érintett gazdálkodók esetében a papíralapú jegyzőkönyvezést követően újabb jegyzőkönyv kerül kiküldésre. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyzőkönyvben tett megállapításokkal és azokra ügyfélészrevételt kíván tenni, akkor azt elektronikusan teheti meg, és erre nyolc nap áll a rendelkezésére. Amennyiben kérdése merülne fel az észrevétel benyújtását illetően, keresse fel a NAK falugazdászát vagy tanácsadóját.

Ki kell emelni, hogy a kifizetési kérelem benyújtása során bejelentett ökológiai/hagyományos/zöldtrágyázás céljára vetett másodvetés megvalósítását adatváltozás keretében kell bejelentetni a vetést követő 15 napon belül. Az adatváltozás keretében bejelentésre került, megvalósult másodvetésekkel kapcsolatban a másodvetés vetési idején kívül meg kell adni a másodvetés előtt lekerülő növény betakarítási idejét. Szintén meg kell adni a másodvetés beforgatásának/betakarításának tervezett időpontját a tevékenység tényleges időpontja előtt legalább öt nappal. Amennyiben a másodvetés betakarításra vagy talajba történő beforgatásra kerül, a betakarítás/beforgatás idejét egy következő adatváltozás bejelentése során kell megadni, a tényleges tevékenységet követő maximum tizenöt napon belül. Amennyiben az érintett ügyfeleinknek kérdése merülne fel az ellenőrzésekkel kapcsolatban, keresse az MVH megyei ügyfélszolgálatának munkatársait, akik készségesen állnak rendelkezésükre - tájékoztatott Dr. Rákóczi Attila kirendeltségvezető.

További programok »

Mezőgazdaság

Folytatódik a zümmögés – most a napraforgóról gyűjtenek a méhek

A napraforgómézhez gyűjtenek most a méhek Magyarországon. Békés vármegyében is sok a szotyolaföld, amit most ellepnek a beporzók. Habár a napraforgóméz nem tartozik a legnépszerűbbek közé, de mégis főzéshez, sütéshez és ízesítéshez is kiváló, de sokan magában is szeretik a kellemes íze miatt.
2024. július 13. 14:14
FEL