Elindult a 2017. évi egységes kérelmek előzetes ellenőrzése

2017. június 13. 10:04 | Busi Ottó

 

Az elmúlt másfél hónapban beérkeztek a kifizető ügynökséghez a 2017. évi egységes kérelmek. A korábbi éveknek megfelelően megyénkben közel 15 ezren adták be a kérelmüket a megművelt területük, a tartott állataik után, valamint egyéb kiegészítő és termeléshez kötött támogatásuk vonatkozásában. Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén is előzetes ellenőrzés alá vonja a kifizető ügynökség a benyújtott kérelmeket, hogy az esetleges eltéréseket ki tudják javítani a gazdálkodók.

Az idei évi tapasztalatokról, az előzetes ellenőrzés folyamatáról kérdeztük Dr. Rákóczi Attilát, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetőjét.

A 2017. évi kérelembenyújtási időszakban a megyében összesen 14.914 egységes kérelem érkezett be a hivatalba 438.707 ha területre. Az utóbbi évek tendenciája, hogy folyamatosan csökken az igénylők száma. Ennek legfőbb oka a birtokstruktúra átrendeződése, valamint a családi gazdaságok esetében az egy fős igénylés, a korábbi több fős igényléssel szemben. Hosszú évek után idén 15 ezer alá csökkent a megyében a kérelmek száma, 303 kérelemmel érkezett be kevesebb, mint 2016-ban, ugyanakkor az igényelt terület közel 2 ezer ha-ral növekedett. Az átlagos birtokméret a tavalyi 28,71 ha-ról, 29,41 ha-ra nőtt.

A napokban elindult az előzetes ellenőrzés a benyújtott kérelmeknél. Ennek lényege, hogy még a hivatalos tartalmi ellenőrzések előtt megvizsgálja a kifizető ügynökség a benyújtott kérelmek minőségét, hogy minél pontosabb kérelmek kerüljenek véglegesen a rendszerbe. Az előzetes ellenőrzés intézménye azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodók minél hamarabb juthassanak hozzá a támogatási előlegeikhez, és ezt minél nagyobb összegben fizethesse ki a hivatal.

Az előzetes ellenőrzés eredményéről végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők, ha a támogatásukkal érintett fizikai blokkban túligénylés jelentkezett, ha a berajzolt tábláik, és ún. EFA területeik átfedésben vannak, ha a táblarajzaik nem támogatható területre fednek rá, vagy valamely jogcím esetében a kötelezően csatoltandó dokumentumok lemaradtak a kérelemből. A lehetséges meg nem feleléseket a külön erre a célra létrehozott előzetes egyeztetési felületen lehet kijavítani a szankciós beadási határidő utáni 10. napig, azaz 2017. június 19-éig. A végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek, csak abban az esetben, ha az ügyfél a június 19-i napot követően reagál (csökkent területet) a kérelmében.

Az előzetes ellenőrzés kiterjed az állatalapú támogatásokra is, azonban ezen esetekben a hibás kérelmek javítása kizárólag úgy lehetséges, ha annak eredményeképp az ügyfél a kérelemben megjelölt állategyedek vonatkozásában az ENAR adatbázisán utólagos korrekciót nem végez. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak visszavonhatja a hibás állatait, egyéb korrekciót nem végezhet a kérelmében az állatokra vonatkozóan. Fontos, hogy a benyújtás során az ügyfelek ne a megszokottak alapján járjanak el, hanem gondosan tanulmányozzák a jelzett hibákat, problémákat.

Termeléshez kötött anyatehén és tejhasznú tehén támogatásoknál ellenőrzésre kerül a tenyészetkód, az állategyed azonosítója, az állat fajtája, neme, születésének dátuma, tejhasznú tehéntartás esetében a jogszabályban meghatározott dátum napján (03.31) a tartó személye. Az esetleges problémákat fülszám szerint jelezzük majd. Termeléshez kötött hízottbika kérelmek esetében azon egyedek jogosultak támogatásra, melyeket tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. között vágóhídon levágtak vagy exportáltak. Fontos, hogy az export állattartó, mesterséges termékenyítő állomás, rakodó állomás vagy gyűjtő állomás típusú tenyészetből kell megtörténjen. A potenciálisan támogatható egyedek listája a NÉBIH oldaláról elérhető, az EK felület is ezzel hasonlítja össze a kérelemadatokat.

Az előzetes ellenőrzésről szóló végzések kizárólag elektronikus úton lesznek megküldve az ügyfelek részére. Amely ügyfél saját maga adta be a kérelmét, fontos, hogy folyamatosan figyelje az ügyfélkapujára érkező dokumentumokat. Ha a kérelmezés során az ügyfél az Agrárkamara falugazdászának segítségét kérte, és a falugazdász nyújtotta azt be, akkor a falugazdász kapja meg az értesítést és ő jelzi majd az érintett számára a végzés tartalmát. Utóbbi esetben kérjük, hogy a mindenképpen keressék fel az ügyfelek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászait.

Az ügyfeleink az előzetes ellenőrzés során felmerült kérdéseik esetén bizalommal forduljanak a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, illetve látogassanak el a www.bekesijarasok.hu/kormanyhivatalihirek internetes oldalra - zárta tájékoztatóját Dr. Rákóczi Attila főosztályvezető.

FEL