Állatjóléti támogatások

2016. december 12. 10:02 | behir.hu

Fokozott figyelemmel kell eljárnia a gazdálkodóknak a sertés és a baromfi állatjóléti támogatások igénylésekor. A kérelembenyújtás szabályairól Dr. Rákóczi Attila, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Békés megyei Kirendeltségének vezetője nyújtott tájékoztatást.

A támogatási kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni az MVH által utoljára visszaigazolt – a nyilvántartásba vétel során az Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett – adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, fizetési számlaszám) haladéktalanul be kell jelenteni. A szükséges nyomtatványok a www.mvh.gov.hu weboldalról letölthetők. Akinek nincs érvényes fizetési számlaszáma bejelentve az MVH ügyfélnyilvántartásába, benyújtott kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A támogatási kérelmet Baromfi esetében az N0410, Sertés esetében az N0408 jelű, „Támogatási kérelem” nyomtatványon kérelmezőnként, támogatási évenként (Baromfi esetében baromfi megnevezés csoportonként) egy alkalommal, kizárólag postai úton december 7 – december 31. közötti időszakban az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. Mivel a benyújtási határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, ezért a támogatási kérelmet a következő munkanapon, 2017. január 2. napján még postára lehet adni. Amennyiben határidőn túl kerül benyújtásra a támogatási kérelem, vagy az ügyfél elmulasztja benyújtani támogatási kérelmét, a 2017. támogatási évre vonatkozóan nem vehető igénybe támogatás, tehát kifizetési kérelem benyújtására sem lesz jogosult az ügyfél. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani a támogatási kérelem határidőben történő, jogszabályi előírásoknak megfelelő benyújtására.

Baromfi állatjóléti támogatás esetén a hiánytalanul kitöltött, aláírt N0410 nyomtatványhoz kötelezően csatolandó a Baromfi Termék Tanács eredeti igazolása a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi létszámról darabszámban kifejezve; az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet eredeti igazolása arról, hogy az igénylő érvényes tagsággal rendelkezik; nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolása arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

Sertés állatjóléti támogatás esetén a hiánytalanul kitöltött, aláírt N0408 nyomtatványhoz kötelezően mellékelni kell az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) eredeti igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámról darabszámban kifejezve; nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolását arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

Minden dokumentumból eredeti példányt kell benyújtani.

Fontos, hogy a támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve tevékenységre, továbbá a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja. A támogatási kérelemben tartási hely azonosító(k)ra lebontva kell megtervezni – az EGÉSZ TÁMOGATÁSI ÉVRE (azaz a teljes 2017. évre) VONATKOZÓAN – azt a baromfi/sertés létszámot, amely után a gazdálkodó a negyedévenként benyújtott kifizetési kérelmekben majd támogatást fog igényelni.

Nagyon fontos szabály, emelte ki a kirendeltség-vezető, hogy Baromfi esetében az éves tervezett létszám nem haladhatja meg a Baromfi Termék Tanács igazolásán szereplő, az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi darabszámot. Az éves tervezett állategységet 4 tizedes jegy pontossággal kell megadni. Továbbá Sertés esetében a megyei kormányhivatal által kiadott igazoláson, az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámának 3-szorosát nem haladhatja meg a tervezett összesen létszám. A tervezett állategységet két tizedes jegy pontossággal.

A tavalyi év tapasztalatai alapján nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozóan a „Kezdő év” mezőbe a támogatási kérelem benyújtásának évét (2016), a „Befejező év” mezőbe pedig a Kezdő évet követő 5. évet kell feltüntetni (2021).

Kirendeltségvezető Úr arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt minden esetben érdemes megbizonyosodni arról, hogy minden az ügyfélre vonatkozó rovat kitöltésre, minden szükséges dokumentum csatolásra, továbbá a kérelem minden kötelezően előírt helyen aláírásra került (cégek esetében cégszerű aláírás szükséges). Az aláírás nélkül vagy nem eredeti aláírással ellátott, illetve másolatban benyújtott támogatási kérelem hiánypótlására nincs lehetőség, azokat az MVH érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítsa a vonatkozó jogszabályok alapján – tájékoztatta az olvasókat Dr. Rákóczi Attila kirendeltségvezető.

FEL