Dr. Bacsa Vendel: Jelentősen nő az ingatlanok értéke a burkolt utcákban

2021. május 22. 15:14 | D. Nagy Bence

Nagyléptékű, 7 milliárd forintos útfelújítási program vette kezdetét a megyeszékhelyen. A munkálatokhoz esetenként szükségessé váló telekleadások kapcsán dr. Bacsa Vendelt, Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjét kérdeztük.

 

Miért van szükség telekleadásokra?

A program keretösszegét a jelenleg szilárd útburkolattal nem rendelkező utcák burkolására, illetve kisebb mértékben a leromlott állapotú szilárd útburkolatok javítására fordítjuk. Az útépítés során figyelemmel kell lenni a jogszabályokban rögzített előírásokra. Így jogszabályi rendelkezés alapján biztosítani kell a telkek biztonságos megközelíthetőségét, az utcában összegyűlt csapadékvíz elvezetését, a gyalogos közlekedést, a közvilágítást és a lakosság közművekkel történő ellátását, amelyek szervesen kapcsolódnak az útépítéshez. A Helyi Építési Szabályzat határozza meg a belterületi mellékutcák szélességét, amely 14 méter. Ez az az utcaszélesség, ahol a kapcsolódó igények megfelelően teljesülhetnek és ennek az utcaszélességnek a biztosítása teszi szükségessé adott esetben a telekleadást. Az említett igények teljesítéséhez szükséges terület biztosítása akkor lehetséges, ha az ingatlantulajdonosok a közterületnek minősülő utca javára a szomszédos magántulajdonú telkekből területet adnak le.

 

Milyen problémák merülhetnek fel egy-egy leadással kapcsolatban?

Előfordulhat, hogy nagyértékű, masszív kerítéseket kell lebontani, áthelyezni, ez pedig jelentős többletköltséggel jár. Szintén nehezíti a leadás folyamatát, ha az érintett ingatlant pénzintézeti hitel miatt jelzálog terheli. A lakosság mindezek ellenére általában önként és ingyenesen adja le az utcaszélesség kialakításához szükséges területet. Szintén problémát jelent, ha valaki nem akarja leadni az adott területet. Ilyen esetekben a jogszabályok lehetőséget biztosítanak a kisajátításra, vagy az un. kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ugyanakkor nem ezt a gyakorlatot folytatta eddig sem és a jövőben is csak nagyon indokolt esetben kíván ezekkel a jogi eszközökkel élni. Hangsúlyozni szeretném, hogy az adott utca szilárd burkolattal történő ellátása az ott található ingatlanok megközelíthetőségét és így azok értékét is jelentősen javítja, illetve növeli.

 

A lakosság részéről milyen költségek merülhetnek fel?

Elsősorban a földmérő díja, a telekalakítási eljárás során felmerülő hatósági díjak, esetlegesen a kerítés- és közműóra áthelyezésének költségei jelentkeznek teherként az ingatlan tulajdonosánál. A költségek önkormányzat általi átvállalása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha azokat az útépítésre vonatkozó pályázat finanszírozza. Hangsúlyozni szükséges, hogy a program keretében a rendelkezésre álló véges források erejéig azon utcákban valósulhat meg az útépítés, ahol a tervek rendelkezésre állnak és amely utcák a jogszabályi, elsősorban a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelnek.

 

Útépítési munkák I. ütemében érintett utcák/szakaszok megnevezése:

 

Vadász utca

Corvin utca 23-25. sz. társasház kiszolgáló útja

Magvető utca a Gyöngy u. és Napsugár u. között

Körgát utca

Magvető utca a Wenckheim tér és Gát sor között

Németh Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között

Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között

Pulszky utca a Munkás u. és Dessewffy u. között

Babits Mihály utca

Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u. között

Nádas sor

Orgona utca a csatlakozó 71 számú Csendes utcával együtt

Gyöngy utca a Csabai út és Babits u. között

Körösi utca a Mokry u. és Szekerka u. között

Földműves utca

Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u. között

 

Móra Ferenc utca

Károlyi Mihály utca

Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u. között

Vihar utca

Erdélyi sor hiányzó szakaszai

Szendrey utca

Fészek utca

Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24. sorszám alatt)

Barackos köz

Mikes utca

Béri Balogh Ádám utca

Batsányi utca a Jósika u. és Bessenyei u. között

Répa köz

Rakéta utca

Almás sor

Darányi sor

Szilva köz

Monda utca a Veres Péter u. és Báthory u. között

Cseresznye köz

Liliom utca

Jácint sor

Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u. között

Paprika köz

Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között

Kadarka köz

Gólya utca

Csabagyöngye sor

Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között

Kiszely András utca

Fürj utca

 

További programok »

Fejlesztéspolitika

Helyszíni bejárás és tájékoztató a Nádas soron

A Modern Városok Program "Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” projekttel kapcsolatban tartott sajtónyilvános helyszíni bejárást a munkálatokat végző cég kedd délután a Nádas soron. A szakemberek a helyszínen többek között tájékoztattak arról, hogy hol tart jelenleg a kivitelezés valamint, hogy miért nem állhat le a fúrás.
2021. július 28. 11:22
FEL