Csütörtökön tartja idei első ülését Békéscsaba képviselő-testülete

2016. január 25. 13:58 | Mikóczy Erika

Békéscsaba képviselő-testülete január 28-án, csütörtökön 10 órától tartja soron következő ülését a városháza dísztermében.

 

Várható napirend

 

Zárt ülés:

 

                    1.         Fellebbezések, méltányossági ügyek

 

                    2.         Helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

 

                    3.         A Békéscsaba Díszpolgára cím, a Békéscsabáért kitüntetés és a Békéscsabai Életműdíj   kitüntetés adományozása

 

        4.         Javaslattétel a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra

 

 

Nyilvános ülés:

 

 

1.         A Kormány illegális migráció és betelepítési kvóta elleni lépéseinek támogatás

 

2.         A 2016. évi költségvetés első olvasata

 

3.         Oktatási területet érintő ügyek:

 

           1.         A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása

                                  2.         A Lencsési Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása

                       

                   4.         Vagyoni ügyek, pályázatok:

 

                               1.         Ingatlanhasznosítás (bérlet) a Kétegyházi út 28. szám alatti ingatlan egy részén

         2.         Hozzájárulás a 6266/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vezetékjog alapításához

         3.         Döntés a Békéscsaba, 18003/2 hrsz.-ú, (Gerlai kastély) ingatlanra vonatkozó visszavásárlási joggal kapcsolatban

          4.         Építési telkek értékesítése a Ciklámen és a Török Ignác utcában

          5.         ITP munkacsoporti tagok változásának jóváhagyása

          6.         Pályázat benyújtása a Szent István tér 7. szám alatti Városháza műemlék épület nyílászáró cseréjének és felújításának folytatására (II. ütem)

          7.         Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára

           8.         Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési szerződések felülvizsgálata

                       

 

                    5.         Szociális területet érintő ügyek:

 

        1.         A lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)

        2.         Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közfoglalkoztatási programjairól és döntés a 2016. évre tervezett közfoglalkoztatásról

        3.         Javaslat a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona emeltszintű férőhelyeinek fenntartására

                       

                       6.         Városüzemeltetési ügyek:

 

        1.         Békéscsaba Megyei Jogú Város területén végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása

         2.         A DAKK Zrt. által a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos 2015. gazdálkodási évre vonatkozó előzetes beszámoló

         3.         „A Fényes és környezetében élők helyzetének javításáért” című petícióban felvetett kommunális feladatok megvalósításának ütemezés

         4.         A Szent István téri behajtási övezet forgalmi rendjéről szóló 34/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

 

              7.         Az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozatban meghatározott fejlesztési célú támogatás

           

              8.         Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok műszaki ellenőrzése Békéscsaba közigazgatási területén

           

              9.         A helyi Tourinform iroda bérleti díjának támogatása

           

            10.       A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

                        

                        11.       A mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

           

             12.       A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

           

                         13.       Polgármester részére járó cafetéria juttatás keretösszegének megállapítása

           

                         14.       A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata

           

             15.       Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

          

            16.       A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

          

            17.       Településrendezési Eszközök módosítása

           

                        18.       „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” projekt zárójelentéséhez nyilatkozat

           

                        19.       Bejelentések

 

Az előterjesztéseket ide kattintva tekinthetik meg.

FEL