Csiaki Tamás: Fontos, hogy a közművek problémái az útmunkák előtt kiderüljenek

2021. június 5. 07:20 | D. Nagy Bence

A Békéscsabán zajló 7 milliárd forintos útfelújítási program az utcák, közterek közműveit is érinti. A lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekről Csiaki Tamást, a városüzemeltetési osztály osztályvezetőjét kérdeztük.

– Kapcsolódnak-e a közműveket érintő munkálatok a megyeszékhelyen elindult korszerűsítési programhoz?

– Békéscsabán jelenleg útfelújítási és útépítési program zajlik. Mind a felújítás, mind az építés esetében jeleztük a beruházást végrehajtó Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft-nek, hogy amennyiben az adott közművek felújításra szorulnak, vagy esetleg hiányoznak, célszerű a hozzájuk kapcsolódó munkálatokat az útfelújítás, útépítés előtt elvégezni. Ezt nemcsak az önkormányzat jelzi, hanem azok a szolgáltatók is, amelyeknek közműveik vannak az adott utcában, közterületen, legyen szó akár villamosenergia-, távközlési vagy gázhálózatról.

 

– A munkálatok során a lakóknak kell-e számolniuk szolgáltatás kieséssel, érinti-e őket bármilyen költség a közművekkel kapcsolatban?

– Kellemetlen eshetőséget jelent, ha például elkészül egy adott utca burkolása, majd 2-3 év múlva aktuálissá válik valamely közmű felújítása, hiszen ez bontási munkálatokkal jár. Ezért is fontos, hogy minden ilyen problémára lehetőleg még az útmunkák előtt fény derüljön. Ha egy meglévő közmű van az adott utcában, és a szolgáltató jelzi, hogy szükséges az átépítés, abban az esetben rövid ideig előfordulhatnak szolgáltatás kiesések. Ezek ütemezését a szakcégek úgy végzik, hogy ne nehezítse a lakók életét napokig vagy hetekig, ezt egy vonatkozó jogszabály is szavatolja. A lakókat természetesen semmilyen költség nem terheli a közművekkel kapcsolatban.

 

– Hogyan érinti a beruházás azokat az utcákat, ahol árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetését?

– A műszaki tervek olyan megoldást is tartalmaznak, amely szerint nem nyílt, hanem zárt csapadékvíz elvezető árkokat építenek ki, így oldva meg mind az út, mind a közterület vízelvezetését. Az utcákon jellemzően vagy vízelvezető árok vagy szikkasztóárok már ki van alakítva, így az útmunkák során csak pótlólagos beruházásokra lesz szükség. A munkálatoknak csak kisebb részét teszi ki a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása. Fontos kiemelni, hogy a program keretében a rendelkezésre álló véges források erejéig azon utcákban valósulhat meg az útépítés, ahol a tervek rendelkezésre állnak, és amely utcák a jogszabályi, elsősorban a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelnek.

További programok »

FEL