Békéscsaba önkormányzata nyilvános árverésen értékesít tíz építési telket

2016. február 7. 16:17 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait:

Békéscsaba, Török Ignác utcában és a Ciklámen utcában található 10 db építési telkét

 

Általános feltételek:

 

Beépíthetőség: A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportjánál tájékozódni lehet. A megépíteni kívánt lakóházak mélyalapozására szükség lehet.

Közművesítettség: A közművezetékekre csatlakozási lehetőségek a szomszédos közterületeken megtalálhatóak, rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. A csatlakozási pontoktól a bekötővezetékek megépítése a vevők feladata és költsége, az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás költségei a vevőt terhelik. A telkek vételára a burkolt út és járda építésének költségét nem tartalmazza, azt lakossági összefogással kell megvalósítani.

Egyéb feltételek:  Egy természetes személy csak egy telek tulajdonjogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

 

                               A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank megkeresése alapján adja ki.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik olyan értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, ahol az induló ár 10%-t eléri a befizetett összeg, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Az ingatlanok adatai:

 

1. Helyrajzi szám20552/85 hrsz.

Területe: 1029 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 5 080 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 8.15 óra.

 

2. Helyrajzi szám20552/71 hrsz.

Területe: 776 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3.937.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 8.30 óra.

 

 

3. Helyrajzi szám20552/82 hrsz.

Területe: 646 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 302 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 9.00 óra.

 

4. Helyrajzi szám20552/83 hrsz.

Területe: 647 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 302 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 9.30 óra.

 

5. Helyrajzi szám20552/84 hrsz.

Területe: 646 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 302 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 10.00 óra.

 

6. Helyrajzi szám20552/68 hrsz.

Területe: 633 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 302 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 10.30 óra.

 

7. Helyrajzi szám20552/72 hrsz.

Területe: 632 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 175 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 11.00 óra.

 

8. Helyrajzi szám20552/73 hrsz.

Területe: 626 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 175 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 11.30 óra.

 

9. Helyrajzi szám20552/74 hrsz.

Területe: 619 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 175 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 12.00 óra.

 

10. Helyrajzi szám20552/75 hrsz.

Területe: 612 m2

Az ingatlan induló ára:  Bruttó 3 175 000 Ft.

Az árverés időpontja: 2016. február 16-án 12.30 óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/452-252/3863.

További programok »

FEL