Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése

„Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel”

TOP- 6.1.5-16-BC1-2017-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg, amelynek során „Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel” történik meg.

A projekt elszámolható összköltsége 770.000.000,- Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30.

A kiviteli munkálatok megkezdésének tervezett legkésőbbi időpontja: 2019.04.01.

Projekt célja: a Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területeinek könnyebb megközelíthetősége, ezáltal az ott található munkahelyek gyorsabb elérhetősége, valamint a városközpontot elkerülő útvonalon történő megközelítése/elérése.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

  Útépítés:

  • A tervezett út kezdő pontja jelenleg is a meglévő Kétegyházi út és Építők útja csomópont. Az Építők útja a Kétegyházi út (44153 – Békéscsaba bekötő út 0+728 km szelvény) bal oldalához csatlakozik. Az Építők útja jelenleg 320 m hosszban van burkolattal ellátva. Az út tervezése során a meglévő burkolat megerősítése, felújítása és részbeni szélesítése szükséges. Ezzel együtt az összekötő út teljes hossza 1834 m.
  • A tervezett új szakasz a volt hulladéklerakó egykori bejáratától a Kereki sikátorig a jelenlegi járda nyomvonalán épül ki, figyelembe véve a meglévő elektromos nagyfeszültségű oszlopok helyeit.
  • Az út további szakasza Kereki sikátor és a Csányi utca között a meglévő Nádaslecsapoló csatorna helyén a hulladéklerakó és az árvízvédelmi körtöltés között kerül kiépítésre. A Nádaslecsapoló csatorna érintett szakaszán zárt csatorna kerül kialakításra.
  • A Csányi utca és a Lencsési út között a Nádaslecsapoló csatorna déli oldalán a szabályozási tervben foglalt 22,0 m szélességű újonnan kialakítandó területen kerül megépítésre az út. A Nádaslecsapoló csatorna üzemi vízszintjét figyelembe véve a jelenlegi terephez viszonyítva kb. 60 cm töltés építés szükséges az útépítési rétegrendek alsó síkjáig.
  • A Lencsési úthoz történő csatlakozás kialakítása során a Lencsési úton jelzőlámpa nélküli balra kanyarodó sáv kialakításával egyidejűleg az autóbusz megállóhely átépítése is sorra kerül. A csatlakozásának kialakítása során rendezésre kerül a Lencsési úti gyalogjárda, a kerékpárút és a meglévő útcsatlakozás is.

  Kerékpárforgalmi létesítmény: a megépülő út teljes szakaszán kerékpárforgalmi létesítmény is megvalósul.

  Csapadékvíz elvezetés: a Nádaslecsapoló csatornának a Kereki sikátor és a Csányi utca közötti (272 m) és a Lencsési út előtti (20 m) szakasza zárt csatornává fog átépülni.

  Egyéb közművek: a Kétegyházi úthoz csatlakozó szakasz átépítésével és a Lencsési úti csatlakozás kialakításával érintett meglévő közművek védelembe helyezése és/vagy áthelyezése szükséges.

 

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: 06 +36/66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

Megosztás:

Címke: , , ,