Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése

2018. július 27. 14:22 | behir

„Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel”

TOP- 6.1.5-16-BC1-2017-00001

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsabán az Építők útja útépítését, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését a kapcsolódó közműépítésekkel  770 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg.

Az intézmény múlt évben 770 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-16) tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelme alapján.

A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.08.31.

A kiviteli munkálatok megkezdésének tervezett időpontja: 2019.06.01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

Útépítés: A tervezett út kezdő pontja a Kétegyházi út és Építők útja csomópont. Az Építők útja jelenleg 320 m hosszban van burkolattal ellátva. A megvalósítás során a meglévő burkolat megerősítése, felújítása és részbeni szélesítése fog megtörténni. Ezzel együtt az összekötő út új szakasza a volt hulladéklerakó egykori bejáratától a Kereki sikátorig a jelenlegi járda nyomvonalán épül ki, figyelembe véve a meglévő elektromos nagyfeszültségű oszlopok helyeit.

Az út további szakasza Kereki sikátor és a Csányi utca között a meglévő Nádaslecsapoló csatorna helyén a hulladéklerakó és az árvízvédelmi körtöltés között kerül kiépítésre. A Nádaslecsapoló csatorna érintett szakaszán zárt csatorna kerül kialakításra.

A Csányi utca és a Lencsési út között a Nádaslecsapoló csatorna déli oldalán a szabályozási tervben foglalt 22,0 m szélességű újonnan kialakítandó területen kerül megépítésre az út.

A Lencsési úthoz történő csatlakozás kialakítása során a Lencsési úton jelzőlámpa nélküli balra kanyarodó sáv kialakításával egyidejűleg az autóbusz megállóhely átépítése is sorra kerül. A csatlakozásának kialakítása során rendezésre kerül a Lencsési úti gyalogjárda, a kerékpárút és a meglévő útcsatlakozás is.

A megépítendő új összekötő út hossza 1834 méter.

Kerékpárforgalmi létesítmény: az összekötő út teljes szakaszán kerékpárforgalmi létesítmény is megvalósításra kerül.

Csapadékvíz elvezetés: a Nádaslecsapoló csatornának a Kereki sikátor és a Csányi utca közötti (272 m) és a Lencsési út előtti (20 m) szakasza zárt csatornává fog átépülni.

A fejlesztés megvalósulásával a Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati - területeinek könnyebb megközelíthetősége, az ott található munkahelyek gyorsabb elérhetősége jelentősen javulni fog.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

06 +36-66/241-791; bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

 

 

További programok »

Önkormányzati hírek

Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái 2020 augusztus hónapban megkezdődtek, majd több ütemben további szakaszokkal bővültek.
2022. december 2. 14:48
FEL