Békéscsaba anno: 145 éves a városháza

2018. szeptember 16. 15:22 | behir

Békéscsaba korszakos jubileumi eseménye az újkori újratelepítésének 300. évfordulója, de emellett is több esemény késztethet emlékezésre bennünket. Idén van ugyanis Békéscsaba várossá alakulásának centenáriuma, és az új városháza átadásának 145. évfordulója is – e történetben ez utóbbit idézzük fel.

 

A csabai közgyűléseken egykoron sok évig volt napirenden az új városháza építésének szükségessége. 1871-ben Petrovszky Pál bírósága alatt döntöttek arról, hogy fel is építik a városházát. Sztraka Ernő mérnök elkészítette az építési tervet és a költségvetést: 74 046 forint és 6 krajcárban számolta ki a beruházás költségeit.

Országos lapokban tették közzé az építési pályázatot, amelyet 1872. március 5-én értékeltek. A kőműves munkát Berndt Ferenc nyerte el, a szakipari munkákat pedig csabai mesterek kapták meg. Az épület alapkövét 1872. április 14-én mozsárlövések, zeneszó és lelkes felköszöntések kíséretében tették le az épület déli sarkának alapjába. Az építkezés alig másfél év alatt befejeződött, költsége végül 74 770 forint és 8 krajcár lett.

A romantikus stílusú városháza homlokzatát Ybl Miklós építész tervezte, Sztraka Ernő városi mérnökkel együtt egy esztétikus épületegyüttest alkottak meg.

Az új városházát 1873. szeptember 15-én díszközgyűlésen avatták. Beszédet mondott Haan Lajos evangélikus lelkész, Urszinyi Andor és Áchim János bíró. A főszónok, Szemián Sámuel főjegyző megemlékezett Csaba újratelepítéséről, az úrbéli válság nehéz időszakáról és a sok nehézség közepette zajló építkezésről is.

„Legyen a ház mindenkor szabad polgároknak szabad gyülekezési közhelye, ahol az értelem a jóakarattal, a korszerű haladás a higgadt fontolással, az áldozatkészség a józan számítással mindenkor karöltve és párosulva járjon. A részrehajlás, önzés, haszonlesés e házból örökre száműzve maradjon. A legfőbb hazai közügyektől kezdve a helyi különféle osztályok érdekeinek méltó figyelembe tartása mellett, az egyes ember egyszerű ügyéig, minden törvényes ügy itt mindenkor gyors és kedvező megoldásra találjon” – mondta Szemián, azt kérve, hogy az épület századokon álljon itt, mint a jóakaratú ősök szerény emléke, még akkor is, amikor nagyobb és díszesebb házak fogják körülvenni. „A mindenható kegyelme, mely e község jó szelleme felett folyvást őrködjön, lebegjen mindenkor e ház, lebegjen Csaba városa, lebegjen annak minden egyes lakosa felett” – tette hozzá.

A beszéd mély hatást tett a nagyszámú hallgatóságra. Közkívánatra magyar és szlovák nyelven ki is nyomtatta az első csabai Dobay-fióknyomda még 1873-ban.

 

Gécs Béla

 

További programok »

Kultúra

Ez egy nem normális szakácskönyv: Megjelent Péter Erika legújabb kötete

Ez egy nem normális szakácskönyv címmel megjelent Péter Erika legújabb verses-recept kötete. Az író a Békés Megyei Könyvtárban megrendezett könyvbemutatón elmondta, hogy a kötet összeállításában a szakácskönyvek iránti fokozott érdeklődés inspirálta. Az író verses receptjeivel szeretné motiválni azokat, akik nem szeretik a verseket, illetve kevésbé járatosak a konyhában.
2020. szeptember 18. 17:32
FEL