Békéscsaba 2014-2019: Fejlesztésekkel teli öt év volt

2019. október 10. 17:20 | behir

Véget ért a 2014-2019-es választási ciklus. Galériánkban képekkel illusztrálva adunk ízelítőt abból, mennyi minden történt az elmúlt öt évben. Az értékelésre Szarvas Péter polgármestert, Herceg Tamás országgyűlési képviselőt és Hanó Miklós alpolgármestert kértük fel.

 

Békéscsaba képviselő-testülete a 2014-2019-es ciklusban

 

Herczeg Tamás, Hanó Miklós: Komoly eredményeket mutathat fel a város, de még bőven van teendő

 

Herczeg Tamás ebben a választási ciklusban három éven át a 8. számú választókerület képviselőjeként és szociális tanácsnokként, majd országgyűlési képviselőként segítette a város fejlődését. Hanó Miklós önkormányzati képviselőként és a gazdasági ügyekért feleős alpolgármesterként tevékenykedett azon, hogy Békéscsaba élhetőbb legyen, és egyre többen itthon találják meg a számításukat. A ciklus zárásaként lapunk az elmúlt öt év értékelésére kérte a politikusokat, akik hangsúlyozták: komoly eredményeket mutathat fel a város az elmúlt öt évben, de bőven van még teendő.

– Hangsúlyoznunk kell, hogy a rendszerváltás utáni időszak két részre osztható Békéscsabán. Az első időszak, a 16 év baloldali városvezetés sajnos a lemaradás, a térvesztés korszakaként kerül majd be a helytörténetbe. A második periódusban, - mely 2006 óta tart - azonban Fideszes többségű önkormányzat és jobboldali polgármesterek irányítják a települést. Az elmúlt 13 esztendőre egyértelműen a fejlődés, a felzárkózás korszakaként fog emlékezni az utókor – kezdte az értékelést Hanó Miklós.

 

Herczeg Tamás és Hanó Miklós

 

Herczeg Tamás kiemelte, hogy Békéscsaba 2014 óta is sokat fejlődött. Ez jól látható nekünk, itt élőknek, de talán még szembetűnőbb azoknak, akik ritkábban járnak nálunk.

– A kerékpárút-hálózat bővítése, a belváros megújítása, a vasútállomás átépítése, az Orosházi úti felüljáró és a Szerdahelyi úti aluljáró vagy a piac fejlesztése a hétköznapjainkban is érzékelhető változást eredményezett. Az intézmények energetikai felújításának köszönhetően korszerűbb körülmények között tölthetik napjaikat az óvodások, iskolások, az idősek klubjaiba járók. Ezáltal csökkent a széndioxid kibocsátás, és nem utolsósorban kevesebb lett az energiaköltség. Számos nagyberuházás kötődik ehhez az öt évhez, de nemcsak az önkormányzat részéről, hiszen a békéscsabai cégek, vállalatok is fontos fejlesztéseket hajtottak végre – fogalmazott Herczeg Tamás, hozzátéve, hogy bár még nem érinti közvetlenül Békéscsabát, de a most átadott M44-es gyorsforgalmi út is olyan régóta várt beruházás, amely nagyban befolyásolhatja az életünket, akár a gazdasági mutatókban is komoly javulást hozhat. Az Európai Uniós forrásnak, a nemzeti költségvetésnek és a vállalkozók beruházásainak köszönhető tehát a fejlődés, és persze mindehhez kellett a csabai polgárok munkája, tenni akarása is.

 

Október 2-án adták át az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszát

 

Az országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy jelenleg más kérdésekkel kell szembenéznünk, mint korábban. Míg pár éve még több mint ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, mára Békéscsabán is számos területen küzdenek munkaerőhiánnyal. A klímaváltozás miatt roppant fontosak a Modern Városok Program keretei között tervezett energetikai beruházások. Lényeges, hogy a szakképzés és a felsőoktatás igazodjon a piaci igényekhez, hiszen így az iskolák, az onnan kikerülő diákok és a cégek is jól járnak, ráadásul csökkenthető a térségből való elvándorlás.

 

A Széchenyi ligeti játszótér nemcsak a gyerekeket ragadja magával

 

Mindezek mellet, tette hozzá Herczeg Tamás, illik szót ejtenünk olyan programokról is, melyek nem sorolhatóak a beruházások közé, azonban a békéscsabaiak életét segítik. Ezek közül érdemes kiemelni a „Csaba Baba” életkezdési támogatást, melynek keretében a békéscsabai családok gyermekük születésekor 42 500 forintos egyszeri juttatást kapnak. A pályakezdők itthoni elhelyezkedését segíti a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és életkezdési támogatás. Fontos továbbá kiemelni két feladatot: az egyik a téli tűzifa vásárláshoz kapcsolódó szociális támogatás, a másik pedig a 12 éves lányoknak járó HPV-védőoltás, amit a legelső önkormányzatok között vezetett be a békési megyeszékhely. A civil szervezeteket, a kulturális, szociális és ifjúsági területen működő közösségeket, illetve a mikro- és kisvállalkozásokat is segítik városi pályázatok, persze minden igényt messze nem tudnak kielégíteni ezek a lehetőségek.

 

Utak, járdák, kerékpárutak épültek

 

Hanó Miklós alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a korábbi, széles körű lakossági fórumsorozaton bebizonyosodott: Békéscsabán a legnagyobb igény utakra és járdákra van. Komoly lobbi tevékenység eredményeként kétmilliárd forintot kapott az önkormányzat a Modern Városok Program keretében a az útfelújítási program megvalósítására, ennek köszönhetően a ciklus első felében több, mint hetven utca útfelújítása valósult meg Békéscsabán. Az összegből mintegy 200 millió forintot további útépítések tervezésére fordítottak, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy további 70 utcára – amelyekre a kiviteli tervek is elkészültek – forrást tudjanak szerezni.

 

A CsabaPark fejlesztése több ütemben valósul meg

 

– Ez a ciklus főként a fejlesztésekről szólt. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. kiemelkedő munkát végzett, országos szinten is a legeredményesebbek között vagyunk a Települési Operatív Program (TOP) fejlesztések megvalósításában. Örvendetes, hogy a közbeszerzési eljárásokban több helyi vállalkozó pályázott, így a kivitelező is gyakran a helyiek közül került ki. Az elmúlt öt évben oktatási intézmények energetikai fejlesztése valósult meg, kerékpárutak épültek, Jaminában megújult az egészségház, szintén TOP-keretből megújult a piac, amit a későbbiekben a Modern Városok Programban szeretnénk továbbfejleszteni. Mintegy 5 milliárd forintból egy mindent igényt kielégítő, a turistákat is vonzó térségi piac kialakítását tervezzük parkolóházzal.  Látványos a CsabaPark több ütemű fejlesztése is, ahol szintén sokat léptünk előre az elmúlt időszakban. A játszótérrel, fitneszparkkal és a különböző attrakciókkal együtt ez a csabaiaknak pihenőparkként szolgál, vonzó célpont lehet a turistáknak, de rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas – fogalmazott Hanó Miklós.

 

Térségi piac kialakítását tervezik

 

Az alpolgármester hozzátette, hogy a tizenegy fős Fidesz-frakció a polgármesterrel közösen minden esztendőben megszavazta a város költségvetését, ezzel biztosítva Békéscsaba működését a ciklusban. Hangsúlyozta, mindig arra törekedtek, hogy a város működjön, ellássa a kötelező feladatait, tehát az intézményeket megfelelően működtesse. Békéscsaba emellett erején felül teljesített az önként vállalt feladatokban is, hogy segítse egyebek mellett a sportot és a kultúrát.

Hanó Miklós leszögezte: Békéscsaba működik, a fejlődése látványos, de ez nem azt jelenti, hogy hátra lehetne dőlni, hiszen rengeteg feladat van még.

 

Szarvas Péter: Rengeteg kemény munka áll mögöttünk, jelentős eredményekkel

 

 

Szarvas Péter

Szarvas Péter polgármester szerint a sok-sok kemény munka eredményeként a most lezárult ciklust (2014-2019) a fejlesztések jellemezték. A polgármester röviden így értékelt:

„Az elmúlt 5 évben rengeteget fejlődött és jelenleg is folyamatosan épül és szépül Békéscsaba, ami rengeteg munka eredménye. Dinamikus és látványos fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban Békéscsabán. Ezek nem jöhettek volna létre Magyarország Kormányának és az Európai Uniónak a támogatása nélkül.

A legnagyobb volumenű és a városhatáron is túlmutató fejlesztések Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetők. Ezek elsősorban a Modern Városok Programja (MVP) keretében valósultak illetve valósulnak meg, és közép-, valamint hosszú távú fejlesztéseket foglalnak magukban. Meghatározó nap volt a békéscsabaiak életében Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatása. Városunk az MVP-megállapodással olyan fejlesztéseket vihet véghez, amelyek példa nélküliek.

Kiemelt fontosságú volt nekünk, békéscsabaiaknak a 120-as vasúti fővonal fejlesztése. Nemcsak a lakosság igénye volt, de a teherfuvarozás minőségi fejlesztését is jelentette. Ehhez kapcsolódott a békéscsabai vasútállomás épületének impozáns felújítása, az új, kétszer kétsávos jaminai híd megépítése is.

 

Kiemelt fontosságú volt a vasútfejlesztés

 

Ennél is nagyobb horderejű, társadalmi és gazdasági igényt is szolgál az M44-es gyorsforgalmi út megépítése. Hosszú évtizedes várakozásokat követően ma már eredményekről tudunk beszámolni. 2019. október 2-án egy jelentős, mintegy 62 kilométer hosszú szakaszt helyezte forgalomba Tiszakürt és Kondoros között. Az M44-es gyorsforgalmi út megépítésével megvalósul a békéscsabai régió bekötése a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Az érintett településeken csökken az átmenő forgalom, egyben javul a régió versenyképessége, vonzóbb befektetési területté válhat az M44-es út környezete. A beruházás ezzel még nem ért véget, a tervek szerint 2021 tavaszáig átadják a Kondorost és Békéscsabát összekötő 18 km-es szakaszt is.

Emellett folyamatban van a Fürjesi összekötő út építésének előkészítése és a Debrecen felé vezető gyorsforgalmi útkapcsolat tervezése is.

Békés megye bekapcsolása a nemzetközi közlekedési hálózatokba a legfontosabb és legalapvetőbb igény.

Összegezve az elmúlt önkormányzati ciklust, elmondhatom, rengeteg kemény munka áll mögöttünk, jelentős eredményekkel.”

 

Galéria

További programok »

Itthon

FEL