Beiktatták hivatalába Kondor Péter püspököt

2018. június 30. 20:24 | Zsíros András

Ünnepélyes istentiszteleten iktatták hivatalába a Déli Evangélikus Egyházkerület megválasztott új püspökét, a korábban a Kelet-Békési Egyházmegye esperesi tisztségét betöltő békéscsabai lelkészt, Kondor Pétert. Az eseménynek az egyházi vezető életében fontos szerepet betöltő gyülekezet és istentiszteleti helye, a szarvasi Ótemplom adott otthont.

 

 

Zsúfolásig megtelt szombaton délelőtt a szarvasi evangélikus Ótemplom, ahol a nagyszámú gyülekezet mellett több mint százötven lelkész és egyházi vezető kíséretében lépett az oltár elé Kondor Péter. A Déli Evangélikus Egyházkerület szolgálatba álló püspökét az egyház elnök-püspöki tisztét betöltő Fabiny Tamás iktatta be hivatalába. Igehirdetésében Pál apostolt idézve („Egymás terhét hordozzátok” – Galata levél 6,2) arra biztatta új szolgatársát, nem lesz egyedül a rá nehezedő terhek alatt, a lelkészi, tisztségviselői kar, valamint a családtagok szeretete erőt ad majd a feladatokhoz.

A beiktatott új püspök szószékről tartott igehirdetésének középpontjában a krisztusi szeretet állt. Kondor Péter az Efezusi levél alapján arról beszélt, Jézus érdemek nélkül fogadja magához az övéit, ez pedig szerinte útmutatás lehet a ma embere számára is.

Az eskütétel a püspöktársak – Fabiny Tamás az Északi, Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Adorjáni Dezső erdélyi püspökök, valamint Gáncs Péter leköszönő püspök – körében zajlott, amely után a társegyházak, külföldi egyházak püspökei, valamint a hazai evangélikus esperesek egy-egy bibliai idézettel kértek áldást Kondor Péter szolgálatára. Ezt követően a jelen lévő lelkészek együtt énekelték áldásként az ősi megerősítő zsoltárt, a Confirma-t.

Az istentiszteleten Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével a békéscsabai Calandrella Kamarakórus (kiegészülve a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar tagjaival), valamint az Alföld Quartet, illetve Finta Gergely orgonaművész működött közre.

A folytatásként következő ünnepi közgyűlésen az új püspököt többek között Adorjáni Dezső erdélyi püspök, Fekete Károly, a Tisztántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint levélben Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az állam részéről pedig Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte, aki egyúttal Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését is tolmácsolta.

Az istentiszteletről készült felvételt a Duna TV  július 1-jén, vasárnap 10.30-kor műsorra tűzi.

 

További programok »

FEL