BEFEJEZŐDÖTT A JAMINAI VÁROSRÉSZ ORVOSI RENDELŐJÉNEK FELÚJÍTÁSA

2018. augusztus 28. 11:35 | Bugyi Diána

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben benyújtott támogatási kérelme alapján 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Ennek a támogatásnak köszönhetően válhatott valóra a jaminaiak orvosi, egészségügyi ellátását szolgáló rendelő épületének bővítése, teljes felújítása, amelyhez a város is biztosított önerőként forrást. A létesítményben korábban is dolgozó háziorvosok, fogorvosok és védőnők jelenleg már a megszépült, tágas rendelőkben tudják az egészségügyi ellátást magas színvonalon nyújtani a városrész lakosainak, a kibővített épület teljes területét birtokba vették, használják.

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztéssel Békéscsaba-Erzsébethely központjában a városrész sok ezer lakosa számára végre megfelelő színvonalú létesítményben vált elérhetővé az egészségügyi alapellátás szolgáltatása.

A rendelőintézetben továbbra is hat felnőtt háziorvos, egy házi gyermekorvos és három fogorvos látja el pácienseit, betegeit, valamint három területi védőnői körzet ellátása történik erről a bázisról. A megvalósult beruházásnak köszönhetően olyan egészségügyi komplexum jött létre, amely lényegesen kényelmesebb, tágasabb, és a mai egészségügyi követelményeket kielégítő körülményeket képes biztosítani mind az orvosok, védőnők számára, mind Jamina városrész felnőtt és gyermek lakossága számára.

 

A kivitelezési munka az előző év negyedik negyed évében kezdődött azt követően, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fajsúlyos döntést hozva a beruházás eredményes megvalósítása érdekében az uniós támogatáshoz további, bruttó 58.284.715,- Ft összegű önerőt biztosított.

A kivitelező nem volt könnyű helyzetben, az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt csak a téli időszak küszöbén kezdhette el a munkát. A rendelők többségében a felújítási munkák idején is folyamatos volt a rendelés, átmeneti, egy-egy napos költözés, átállás miatti kivétellel. Valamennyi érintett részéről türelemre volt szükség az építési munkák okozta nehézségek kezeléséhez. Ez igaz a kivitelezőkre is, számos speciális feladatot kellett megoldaniuk az ingatlan lakott állapotban történt felújítása miatt.

 

A projekt terv szerinti kivitelezésével a rendelő épülete kibővült a mellette álló lakóépülettel és a megfelelő belső átalakításokkal a kívánt alaprajzi elrendezés az egészségügyi alapellátás funkciónak megfelelően megvalósulhatott. A beruházás során az épület energetikai korszerűsítésére is sor került, ez megfelelő hőszigetelés kialakítását, korszerű homlokzati nyílászárók beépítését, elektromos és fűtésrendszer korszerűsítését jelentette. Természetesen valamennyi belső és külső felület megújult, továbbá a létesítményben biztosítva van az akadálymentes közlekedés, az emeletes bővítményben felvonó készült. A felújítás érintette az udvart is, az épület közvetlen környezete is megszépült.

 

A projekt keretében több új eszköz beszerzésére került sor. Ezek az eszközök hozzájárulnak a létesítmény kulturált üzemeléséhez, valamint speciális szűrővizsgálatokat tesznek lehetővé a védőnői szolgáltatáshoz tartozóan, ezek is egy-egy elemét alkotják az egészségmegőrzés feltélének.

 

A kivitelező 2018. július közepén fejezte be a munkát és adta át a teljes épületet az egészségügyi szolgáltatók részére. Mára már mindenki elfoglalta a végleges helyét a megújult környezetben és a felújított rendelő ellátva feladatát működik zökkenő mentesen, szolgálja Jamina városrész lakóit.

 

További információ kérhető:      bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

FEL