Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

 

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat.

 

A ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható. A kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít. Az orvosi ellátást (melynek szükségességéről az ottani kezelőorvos dönt) csak az államilag finanszírozott intézményekben lehet igénybe venni, a tagállamokban eltérő mértékű önrész megfizetésével, amit az ottani állampolgárok maguk is megfizetnek.

Ugyanakkor például Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Fontos tudni azt is, hogy egy másik tagállamban jogosultság nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeit a szolgáltatás igénybe vevője viseli.

A kártyát a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve 2017. január 1-jétől a kijelölt járási hivatal adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. Békéscsabán Luther u. 3. sz. alatt történik az ügyintézés. A kártya kiállítását az ügyfél, kiskorú esetén a törvényes képviselő, vagy érvényes meghatalmazással az ügyfél által meghatalmazott személy kezdeményezheti. A kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják.

A kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. A nyári utazások közeledtével időszerű a kártya érvényességét ellenőrizni. Egyes államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, ezért mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.

 

Dávid Ferenc, Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, főosztályvezető-helyettes

 

Megosztás:

Címke: , , , ,