Biztonságos utazás Európában

2019. június 20. 07:52 | behir

Újra itt a nyár,  ezért az úti okmányok mellett fontos ellenőrizni az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességét is.

Az EU Kártya ingyenesen váltható ki, kivéve, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. A Kártyával az Európai Unió bármely tagállamában, valamint Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe vehető az orvosi szempontból szükséges állami egészségügyi ellátás. A szolgáltatás az adott ország állampolgáraival, illetve biztosítottaival azonos feltételekkel, azonos költségek megfizetésével, egyes tagállamokban például ingyenesen, más esetekben pedig  önrész megfizetésével jár. Néhány országban, például Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő köteles megelőlegezni.

Az orvosi ellátás szükségességéről az adott ország kezelőorvosa dönt. Fontos tudni, hogy a Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba. A biztonság érdekében célszerű megfontolni utasbiztosítás megkötését is. Az EU Kártya ugyanis nem helyettesíti az utazásbiztosítást, nem jogosít magán egészségügyi ellátás igénybevételére, és az utazás során bekövetkezett káreseményeket, egyéb költségeket sem fedezi.

Az EU Kártyát,  mely legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes, Békés megyében a megyei illetékességgel rendelkező járási hivatal adja ki kérelemre. Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt történik az ügyintézés. A kártya személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, és ügyfélkapun keresztül is igényelhető: http://www.bekesijarasok.hu/europai-egeszsegbiztositasi-kartya-kiallitasa

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL