Az áldozatok segítése a középpontban

2016. május 17. 16:04 | behir.hu

Az utóbbi években már nem a bűnelkövetők, hanem a sértettek azok, akik egy-egy ügy felderítésekor a középpontba kerülnek. Erről szólt az az igazságügyi konferencia, amelyet a Békés Megyei Kormányhivatalban rendeztek meg. Az eszmecserére igazságügyi és rendőrségi szakembereket hívtak meg.

Európában évente 75 millióra, hazánkban pedig mintegy 180 ezerre tehető azoknak a száma, akik valamilyen bűncselekmény áldozatai lettek. A büntetőpolitika és a büntetőjog hagyományosan az elkövetőt helyezte az előtérbe, azonban az utóbbi évek jogalkotása a sértettek jogait is kiemelten figyelembe veszi.

- Magyarországon is egyre inkább az áldozattá válás- áldozatsegítés problémáját helyezik az előtérbe és ezt igyekeznek jogszabályi változásokkal segíteni. Egyrészt akik áldozattá válnak, azoknak a környezetét is figyelembe veszik, igyekeznek minden olyan segítséget, kárenyhítést megtenni, amely elviselhetővé teszi ezeket a traumákat – fogalmazott Petróczki Zoltán Gábor, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója.

A Békés Megyei Kormányhivatal első emeleti Tomcsányi termét igazságügyi és rendőrségi szakemberek töltötték meg. A 2005-ös áldozatvédelmi törvény után az elmúlt 10 év tapasztalatait beépítve tavaly újabb változás történt. Az úgynevezett különleges bánásmódot igénylő személyek védelme került a középpontba.

- Különleges bánásmódot igénylő személyek lesznek most már a 18 éven aluli személyek, amelyek életkoruknál fogva kapják meg ezt az úgymond pozitív megkülönböztetést. Emellett a fogyatékkal élők vagy gyógyászati kezelés alatt álló személyek, akiket igyekszünk majd a büntetőeljárásban a minimális igénybevételnek kitenni, ezáltal mentesülve a másodlagos áldozattá válás lehetőségétől – emelte ki Telekné Furák Mónika r. alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője.

A bűncselekményt követően leggyakrabban a rendőrök kerülnek közvetlen kapcsolatba a sértettel, így ők adhatnak tájékoztatást a krízishelyzetek mielőbbi orvoslásáról. A segítségnyújtásról, valamint az egyes eljárási határidőről az áldozatsegítő szolgálat éjjel-nappal hívható központi számán is érdeklődhetnek az érintettek.

FEL