Árverésen értékesítenek egy békéscsabai, Urszinyi utcai ingatlant

2023. január 10. 14:59 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Urszinyi Dezsőné utca 28. szám alatti társasházban található üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlan településen belüli fekvése, környezete:

Az ingatlan a város középső részén, frekventált övezetben található. Környezetében elsősorban a településrészre jellemző, hasonló korú- és jellegű, ’polgári ház’ jellegű családi házak/társasházak, közintézmények, üzletek, illetve általános iskola található.

Az ingatlan közelében található a város felújított főtere, illetve a városközpont. Napi élelmiszert árusító üzlet, illetve minden alapellátást biztosító intézmény az ingatlan 500 méteres körzetében megtalálható.

 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai, megközelíthetősége:

A társasházhoz tartozó telek szabálytalan sokszög alakú, sík, sarki terület, amely az Urszinyi és a Bajza utcák sarkán helyezkedik el. A telek mindkét utcafrontjára került elhelyezésre az „L” alakú főépület, amelyhez két különálló udvari épület is tartozik. Az udvar közös használatú, az értékesítendő ingatlanhoz nem tartozik kizárólagos használatú udvarrész, és a Bajza utca felől közelíthető meg.

 

Beépíthetőség:

A társasházi ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése az árverési vevő feladata és költsége.

 

Közművesítettség:

Az ingatlan az elektromos hálózatra-, a település ivóvízhálózatára saját mérőórán keresztül csatlakoztatva van. A szennyvíz elvezetése városi csatornahálózatba történik. Gáz közmű az ingatlanra nincs bevezetve. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetnie.

 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, megközelíthetősége:

A társasházhoz tartozó telek szabálytalan sokszög alakú, sík, sarki terület, amely az Urszinyi és a Bajza utcák sarkán helyezkedik el. A telek mindkét utcafrontjára került elhelyezésre az „L” alakú főépület, amelyhez két különálló udvari épület is tartozik. Az udvar közös használatú, az értékesítendő ingatlanhoz nem tartozik kizárólagos használatú udvarrész, és a Bajza utca felől közelíthető meg.

  

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.

Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

 

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik.

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. A Hivatal pénztára minden héten csütörtökön 900 -1200 óráig tart nyitva. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezésének igazolásával lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult licitárat a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetnie.

Amennyiben az árverés nyertese az adásvételi szerződést 30 napon belül ki nem menthető okból nem köti meg, illetve az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül nem fizeti ki, a befizetett árverési letétet elveszíti. 

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége.

Az ingatlan helyrajzi száma: 180/A/8 hrsz.

Területe: az ingatlan-nyilvántartásban 99 m2, a természetben 84 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 4.500.000 Ft + 1.215.000 Ft áfa, bruttó 5.715.000 Ft, azaz ötmillió-hétszáztizenötezer forint.

Az árverés időpontja: 2023. január 26. 1000 óra.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) Munkácsy Mihály tárgyaló, földszint.

Az árverésről Békéscsaba város weblapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket a www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó üzlethelyiség az Urszinyi Dezsőné utca 28. szám alatt – elérési útvonalon.

Az ingatlan megtekinthető a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel (tel.: 66/445-542) előre egyeztetett időpontban.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. Telefonszám: 66/886-511

További programok »

FEL