Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. október végén

2023. október 29. 16:20 | Ugrai Gábor

Eljött a műtanrendőr és lezárták azt a bizonyos kutat. Újabb bankjegyek és újabb vádak bukkantak fel. Az emberek Mindszentekre és a halottak napjára készültek 100 évvel ezelőtt is. Ezekről is beszámolt a BÉKÉS száz évvel ezelőtt.

Vármegyei hír – Jön a műtanrendőr

 

Dobozi hír – Egy kútból jött

 

Országos hír – Újak jönnek

 

Gyulai hír – Emlékeztek

 

Vármegyei hír – Vádak a díszpolgár ellen

1920. március 6-án a Szózatban Pfeifer Sándor gépészmérnök nyílt levelet tett közzé, amelyben Hazai- Sternschuss János volt főtörzsorvost, aki akkoriban a békéscsabai kerület kisgazdapárti jelöltjeként lépett fel, destruktívnak nevezte. A nyílt levélben a gépészmérnök programújául tűzte ki, hogy a volt főtörzsorvost »kifejtse a kék mandliból«. Elmondotta, hogy milyen destruktiv magatartást tanúsított a főorvos a bábom alatt, megválasztatta magát a békéscsabai nemzeti és katonatanács elnökévé.

A nyilt levél írója azt ajánlotta, hogy forditsák meg a patkót a kisgazdajelölt csizmáján, Prága felé, úgyis a galíciai honfoglalás hajtotta ezt az arat Magyarországba. Hazai- Sternschass János sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége címen pert indított a gépészmérnök ellen. Ma tárgyalta az ügyet a büntetőtörvényszék Seszták-tanácsa. A valódiság bizonyítása során kiderült, hogy a volt főtörzsorvos nagy népszerűségnek örvendett Békésmegyében, ahol tizenhét község választotta meg díszpolgárává. A tanuk sorában kihallgatták Zilahi Kiss Jenő alpolgármestert, aki akkoriban Békésmegye kormánybiztosa volt. Zilahi Kiss elmondotta, hogy Hazai-Sternschuss eldicsekedett előtte, milyen humánus volt a háború idején, mert mindazokat, akik hat hónapot a harctéren töltöttek, iparkodott idehaza tartani, mert tagadta, hogy nagyobb hasznára vannak az országnak, ha idehaza maradnak s családot alapítanak. Zilahi Kiss nagyon meg- botránkozott ezen a kijelentésen és azon is, hogy a nemzeti tanács és a katonatanács elnöke volt. — Ez egy szociálista agitátornak dicsőségére vált volna, mondottam én a főtörzsorvosnak, — úgymond Zilahi Kiss — de a király kardját viselő egyénnek szégyen. Köztudomású volt a tisztek között, hogy a közlegényeket állandóan szabadítja, a tiszteket pedig kidobálja a harctérre. Vitéz Henyei Endre ezredes a legjobb viszonyban volt a főtörzsorvossal, — így kezdi vallomását. — A szó legszorosabb értelmében destruktívnak tartotta Hazait, aki annyira megfeledkezett magáról, hogy közlegények jelenlétében ócsárolta a tiszteket. Idehaza a tisztek — mondta a főtörzsorvos — haboskávén élnek, a nép meg éhezik. A békéscsabai kórházban a tisztek helyzete lealázó volt, mert a közlegények és altisztek voltak a főtörzsorvos kedvencei és a kórház tótumfaktamjai. Hazai-Sternschuss volt egyike azoknak, akiknek az összeomlás és az októberi forradalom köszönhető. Humánus szempontból szép dolgokat cselekedett, de ezt is csak azért, hogy a népszerűséget hajszolja. Zsilinszky Endre nemzetgyűlési képviselő hasonló értelmű vallomása után még több tanút hallgatott ki a bíróság, mire felállott Hazai Sternschuss János képviselője és bejelentette, hogy visszavonja a vádat a nyilt levél írója ellen, mire a pert beszüntették.

 

Gyulai hír – Virágok

 

Gyulai hír – Ennyi az annyi

Forrás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=267&layout=s

 

 Kép forrása

Készítette: Royal Hungarian State Bank / Hungarian Ministry of Finances, Budapest - scan of an obsolete banknote, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=991201

 

További programok »

FEL