Anno 1924 - Békés vármegye és a világ 1924. január elején

2024. január 6. 14:14 | Ugrai Gábor

Elkezdődött az új év, a szerkesztőség egy hosszabb cikkben írta le gondolatait ezzel kapcsolatban. Hideg volt és szilveszter. Tragédia a szomszédban, de visszakaptunk 3 települést. Csaba építkezik és keresik a nyúlbőrt.

Évkezdet – Boldog új évet!

Boldogító reménységek kapuján lépünk át minden uj esztendőnek az első napján. Az az uj évszám mintha valami különös, reményeket ébresztő, bizodalmát gerjesztő varázsvesszővel bírna. Felfrissíti elhatározásainkat, megacélozza energiánkat, fokozza kitartásunkat, az elmult esztendő sötét csalódásai mögé a gyors feledés sürü ködét vonja és a rózsaszínű reménységek napfényes égboltozatának rejtelmes végtelenségét varázsolja elénk.

Nincs olyan kétségbeesett helyzet, amely ne hinné jobbrafordulását, nincs olyan merész reménykedés, mely ne várná beteljesülését az uj esztendőtől. A magyar nemzetnek nincsenek, nem lehetnek vérmes reménységei, amelyeket egy esztendő teljesíteni képes volna. Mi mindössze azt várhatjuk ettől az uj esztendőtől, hogy legalább egy lépéssel vigyen bennünket előbbre a gazdasági és politikai konszolidáció utján, A mi uj évi kívánságainkban az óhajtott boldogságnak csak annyi lehet a tartalma, hogy ez a megcsonkított ország és ez a jobb sorsra hivatott nemzet az uj esztendőben ne csússzék vissza egy szemernyit sem azon a meredek utón, amelyen a szörnyű mélységből való kikapaszkodását már megkezdette. Aki boldog uj esztendőt akar kívánni a magyarnak, annak azt kell kívánnia elsősorban, hogy ismerje fel a nemzet azt a mélységesen lesújtó helyzetet, amelybe jutott, ismerje fel a valódi és végső okokat, amelyek ezt a helyzetet olyan végzetesen reménytelenné tették és végül lássa be, hogy csak önerejével, elhatalmasodott bűneinek elhagyásával és félredobott erényeinek feltámasztásával segíthet magán. A legelső pedig, amit ebben az irányban tenni kell, a békesség, az egyetértés helyreállítása. A békesség az egyén lelkében, a családi körben és minden olyan közületben, amely a köz, a haza javáért van hivatva dolgozni. Kezdje ezt a munkát mindenki önmagán, vesse ki magából az elkeseredés, a bosszuállás érzetét és csak jegyet tartson szem előtt: mi módon lehet a békés egyetértést megőrizni. Ne várjunk e részben is felülről példát vagy útmutatást, ne várjuk elébb azt, hogy az országos pártok hagyjanak fel gyűlölködő harcaikkal, hanem alulról adjunk felfelé példát. Legyen békés egyetértés a falvakban, a városokban és akkor békés egyetértés lesz az országban. Kezdje ezt meg mindenki a maga falujában, a maga városában. Nincsen olyan két ellentétes nézet vagy felfogás, amelyet a közjó érdekében nem kellene és amelyet a tiszta közérdek egyedüli szemmeltartásával nem lehetne összhangba hozni, kiegyenlíteni. Csak két dolog kell ehhez. Ne legyenek egyéni érdekeink irányadók a közügyek intézésénél és ne higyjük elbizakodottan, hogy a magunkén kívül minden más nézet téves, káros, más utón a hazát megmenteni nem lehet, csak amelyet mi tartunk jónak. Ha ezt a kettőt jól megtanulják és soha szem elól nem tévesztik sem azok, akik a múltban irányították a közügyeket, sem azok, akik a jövőben fognak irányitó és intéző szerephez jutni, akkor az uj esztendőben megtehetjük az első lépést a kívánt és óhajtott boldogsághoz: békét és egyetértést teremthetünk legalább abban a kis közületben, ahol mindennapi életünket leéljük. Csak egy ilyen példa is azután buzdító és irányadó lehet és az ország egyetértése a nagy nemzeti társadalom békéje születhetik meg a jó példaadás nyomán. Ezt kell kívánnia mindenkinek uj esztendő boldogsága gyanánt azzal a meggyőződéssel, hogy ennél jobbat és hasznosabbat nem kívánhat.

 

Az év utolsó napja – BÚÉK

 

Időjárás – Hideg volt

 

Pénzügyek – Ez a legkisebb

 

Csongrádi hír – Tragédia a bálon

 

Vármegyei hír – Jobbulást!

 

Országos hír – Öröm

 

Csabai hír – Épül és szépül

 

Hirdetés – Kell a bőre

 

Forrás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1924/?pg=7&layout=s

Kép forrása

Készítette: Royal Hungarian State Bank / Hungarian Ministry of Finances, Budapest - scan of an obsolete banknote 2006, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=987301

További programok »

Itthon

Olimpiatörténeti kiállítás nyílt a Belvárban

"Idén is lesz olimpia - hangolódás a 2024. évi ötkarikás játékokra" címmel olimpiatörténeti kiállítás nyílt a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban kedden. A megnyitó díszvendégei Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő és Bökfi János olimpiai 4. helyezett súlyemelő voltak, akik több relikviát is adományoztak a kiállítás anyagába.
18:50
FEL