Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. június legvégén

2023. június 30. 11:53 | Ugrai Gábor

A korabeli BÉKÉS oldalain összefoglalót olvashattunk a belföldi és a külföldi eseményekről is. Elkezdődtek az iskolai beíratások, drágább lett az útlevél. Kiderült, hogy Kétegyházán bővítik a pályaudvart és megjelent egy fényképes hirdetés is.

Országos hír – Mi történt itthon?

„A nemzetgyűlés a költségvetési felhatalmazási javaslatot tárgyalja és ilyenkor nem igen szoktak nevezetesebb politikai események történni A legkülönfélébb tárgyú nemzetgyűlési beszédeket és a majdnem mindennapos viharokát — hogy ne mondjunk botrányokat — igazán nem lehet politikai eseményeknek számítani.

Két kérdés foglalkoztatja mégis komolyan a politikusokat. Az egyik a tisztviselők megélhetésének kérdése, a másik a földreform novella ügye. Az állam tisztviselőinek megélhetése — mindenki érzi — igen komoly kérdés. Nem csak a szorosabb értelemben vett tisztviselőkről van szó, hanem mindazokról, akik az állam szolgálatában állanak és akiknek biztos, nyugodt ekzisztenciájától, elégedettségétől és hozzáférhetetlenségétől az egész mai állami rend biztossága és tartóssága függ. Az állam, vagy, helyesebben mondva, a kormány nem tudja tisztviselőinek azt az anyagi ellátást biztosítani, amely szükséges ahhoz, hogy a közalkalmazottak tábora valóban az állami rend biztosítéka és önzetlen, részrehajlatlan védelmezője lehessen Segítségül a probléma megoldására most ismét az a felfogás kerekedett felül, hogy a tisztviselőknek, helyesebben az állam alkalmazottainak létszámát csökkenteni kell. Ez azonban csak a kisebbik része az igazságnak. A létszámcsökkentés nem lehet olyan nagymérvű, mely a megmaradó közalkalmazottaknak a békebeli megélhetési feltételekéi biztosíthassa. Nem lehet, mert az állam teendői ma sokkalta sokszorosabbak, mint a békében voltak és mert az elbocsátandókról is valamiképen csak az államnak kellene — legalább egy ideig — gondoskodnia. Számbavehető tehercsökkenést tehát a tisztviselők létszámcsökkentése alig jelentene Gyökeres javulást csak az állam jövedelmeinek fokozása, helyesebben ezeknek a békebeli arányokra emelése jelenthetne. Ez viszont más osztályok érdékeibe ütközik, ezek az osztályok pedig ma hatalmasabbak a tisztviselőknél és hatalmasabbak az államhatalomnál is. Viszont az is igaz, hogy számbavehető létszámcsökkentés csak egészen más eszmék és elvek alapján való állami berendezkedés alapján volna elérhető, amelyek viszont az államhatalomnak, helyesebben a kormánynak nincsenek egyelőre a programmjában. Ezekben van a problémának a lényege. Alkalmazkodni kellene az állam megszükült kereteihez és a magyar állam megfogyatkozott céljaihoz, ami olyan lemondásokat követelne, amelyekre az államhatalom ma még nem kapható. A régi keretek és régi célok fentartása viszont olyan áldozatokat követel, amelyeket a mai magyar állam már nem bir meg. Ez az ellentét pedig előbb-utóbb megoldást követel, avagy katasztrófák utján oldódik meg. A földreformnovella javaslata még a nemzetgyűlés elé sincs terjesztve, máris harcokat idézett elő. az igazi közvélemény még nem is ismeri a javaslat céljait és rendelkezéseit, tehát még állást sem foglalhatott, a harc máris megindult a benfentesek között. Olyan ez, mint mikor a színpad függönyei mögött hall a néző- közönség vitatkozásokat, párbeszédeket és azt sem tudja, miről van szó. Csak sejti, hogy bajokra, összeütközésekre van kilátás, amelyekben neki kell lennie a bírónak. Úgy látszik azonban, hogy az ellenzéknek vagy igaza van, vagy erősnek érzi magát, mert a javaslattal még mindig nem mertek annak szerzői az ország közvéleménye elé áilani. Addig pedig Ítéletet mondanunk nem lehet.”

 

Nemzetközi hír – Mi történt külföldön?

„Az európai helyzet legélesebb kérdése, hogy mi lesz a német jóvátétel kérdésében az antant-hatalmak állásfoglalása, még ma is megoldatlan. Az angol és a francia-belga felfogás közötti ellentét még ma is változatlanul fenáll és sem a közeledéshez, sem a végleges szakítás hoz nem történt egy lépés sem.

A megszállott Ruhr-vidék pedig ezalatt tovább szenvedi a háború minden borzalmát. A Balkán államokban bajok és zavarok vannak. Napról-napra világosabb, hogy a Balkánprobléma ma megoldatlanabb, mint volt a háború előtt. A különböző fajú és egymást ádázul gyűlölő népek között nem tudott békét teremteni a „békeszerződés“. Az albánok is, a horvátok is mozgolódnak és elégedetlenek a szerb uralommal. A jugoszláv miniszterelnök, a nagyhirü Pasics ellen a héten merényletet követtek el, amelyet ugyan magánbosszu müvének mondanak, de több mint bizonyos, hogy politikai okai vannak. Lehet-e majd most és ki fog tudni a Balkánon rendet csinálni, az igen nagy kérdés, amelyre feleletet nagyon nehéz volna adni.”

 

Tanügy – Most ért véget, de már be kell iratkozni

Vármegyei hír – Vigyázzunk az újszülöttekre!

Országos hír – Megint drágább lett valami

Vármegyei hír – Még szálloda is lesz

Helyi hír – Mennyi az annyi?

Gyulai hír – Fényképes reklám

Gyulai hír – Halló, van ott valaki?

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=159&layout=s

Kép forrása

Kétegyháza vasútállomás makettje a szarvasi Mini Magyarország gyűjteményében

Készítette: Solymári - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93137674

További programok »

Itthon

Szemléletformálás – játékosan oktatnak környezetvédelemre Békéscsabán

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a Föld napja alkalmából egy saját készítésű társasjátékon keresztül mutatta meg a gyerekeknek a környezetvédelem rejtelmeit április 22-én. A Körösök Völgye Látogatóközpontban a diákok sokat beszélhettek tapasztalataikról, miközben játékosan új tudást is szereztek.
13:03
FEL