Alföldvíz Zrt.: Nem fogadták el a mérlegbeszámolót, nincs alaptőke leszállítás

2020. szeptember 28. 14:03 | behir

Soron kívüli közgyűlést tartott az Alföldvíz Zrt., amelyen a tulajdonosok két napirendről tárgyaltak: az egyik a szolgáltató mérlegbeszámolójának elfogadása, a másik a társaság alaptőkéjének leszállítása volt. Mivel előbbit nem fogadták el, utóbbi sem jöhet létre.

Az Alföldvíz Zrt. szeptember 25-én, Békéscsabán soron kívüli közgyűlést tartott, melyen a cég tulajdonosai – a Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok és a magyar állam képviselői – vettek részt.

A közgyűlés többek között két fontos napirendi pontot tárgyalt. Az egyik a víziközmű-szolgáltató mérlegbeszámolójának elfogadása, a másik a társaság alaptőkéjének leszállítása volt. Az alaptőke leszállításának alapja és feltétele a mérlegbeszámoló elfogadása – olvasható a társaság közleményében.

A közgyűlésen a tulajdonosok többsége a beszámolójának elfogadásakor tartózkodtak, vagyis a szavazás érvényes, de eredménytelen volt. A jelenlévő tulajdonosok kifejezték szándékukat aziránt, hogy további tárgyalásokat kívánnak folytatni az Alföldvíz Zrt. további működéséről.

A járványügyi helyzet miatt a beszámoló elfogadásának határideje május 31-ről szeptember 30-ra módosult, azonban ezt a társaság erre irányuló hivatalbóli felhívásra a kitűzött határidőn belül pótolhatja.

Az Alföldvíz Zrt. vezetősége bízik benne, hogy döntés születik a póthatáridő lejárata előtt és a tulajdonosok figyelembe veszik, hogy a cég a jelenlegi, felkészült szakembergárdájával értéket képvisel, mely értéket jelen állapotában kell megőrizni, így maradjon a jövőben is a magyar víziközmű-szektor meghatározó szereplője. Továbbá hangsúlyozza, hogy az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés és tisztítás a legnagyobb biztonságban, zavartalanul zajlik, így a felhasználókat nem érinti hátrányosan a késedelem – zárul a közlemény.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) azt írja: Az előterjesztéshez csatolt mérlegbeszámoló-tervezet szerint az üzemi tevékenység eredménye 2019-ben 647,8 millió forint veszteség; az adózott eredmény mínusz 2,7 milliárd forint. A cég jegyzett tőkéje 3,8 milliárd, saját tőkéje 1,7 milliárd, azaz a saját tőke a veszteség miatt az alaptőke kétharmadára csökkent, ami az alapszabályba és a polgári törvénykönyv előírásaiba is ütközik.

Az előterjesztés szerint a cég forrásbevonás hiányában nem zárja ki a gazdasági ellehetetlenülését.

Az Alföldvíz Zrt. januárban 1,713 milliárd forintos alaptőke-emelési kéréssel fordult a tulajdonos önkormányzatokhoz a működéshez szükséges forrás megteremtése érdekében, ám a kérést forrás hiányában a fészvényesek elutasították.

A társaságnál 2017 nyarán arra számítottak, hogy többségi állami tulajdonba kerülnek, ám az akkori, június végi közgyűlésen az állam részéről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. visszavonta 1 milliárd 700 millió forintos tőkeemelési szándékát, így nem változott a tulajdonosi szerkezet.

Az Alföldvíz Zrt. 131 településen lát el víziközmű szolgáltatási feladatokat, 541 ezer ember ellátását biztosítva. Legnagyobb tulajdonnal, 32,8 százalékkal Békéscsaba rendelkezik; az állami tulajdonrész 28 százalékos.

További programok »

FEL