A nyugdíj igénylése

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátás az öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátásként pedig özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, illetve özvegyi járadék állapítható meg. Magyarországon 2017. júniusában 2 021 570 fő részesült öregségi nyugdíjban, míg a hozzátartozói nyugellátásban részesülők száma 143 428 fő volt.

A nyugellátás megállapítása iránti igényt kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg közölni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a TAJ számot, valamint csatolni kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (pl. biztosítási jogviszonyról kiállított igazolás, munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv, szakmunkás-tanulói bizonyítvány).

Az ellátást igénylők számára kedvező, hogy a társadalombiztosítási nyugellátási igények érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

A nyugellátás a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt beszerezhető, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a  Magyar Államkincstár honlapján.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

Megosztás:

Címke: , ,