A nap sztorija – Ez történt 1969. március 20-án, Békés megyében

2019. március 20. 14:06 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. március 20-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő emberek világába. Ma egy, a közlekedésbiztonsági ülésről szóló beszámoló, egy tragédiába torkolló, családi bűncselekményről szóló tudósítás és néhány rövidhír kerül reflektorfénybe. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2019-es kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

A laza közúti fegyelem következménye: egy év alatt 26 százalékkal növekedett a balesetek száma

Harmincan meghaltak - A motorkerékpárosok okozták a legtöbb bajt

"A Békés megyei Közúti Balesetelhárítási Tanács legutóbbi ülésén értékelték a tavalyi tapasztalatokat és jóváhagyták a tanács idei munkatervét. Kazamér Károly, a tanács titkára elmondta, hogy a múlt évben a KRESZ-előadásokon és filmvetítéseken a megyében mintegy 42 ezren vettek részt. Népszerűek voltak a közlekedési szabad- egyetemi előadások is, az iskolákban pedig tovább gyarapodott a közlekedési úttörőőrsök száma. Sajnálattal állapította meg azonban, hogy tavaly sem sikerült létrehozni Békéscsabán a közlekedési parkot, pedig erre rendkívül szükség lenne. Éppen ezért végre valahára el kellene jutni ahhoz, hogy a szép elképzelésből valóság legyen.

 

Nagyságrendekkel kevesebb jármű békéscsabai útjain (forrás: FORTEPAN/VÁTI)

 

Ezután Molnár Imre rendőralezredes ismertette a múlt évi baleseti statisztikát és tapasztalatokat. Mindenekelőtt elmondta, hogy a közúti fegyelem tavaly sem fejlődött kielégítően. Ugyanis az új gépjárművek száma csak 7 százalékkal, a balesetek száma viszont csaknem 26 százalékkal növekedett. A legtöbb oka a KRESZ szabályainak megsértésére vezethető vissza. Szomorú és egyúttal elgondolkoztató, hogy emiatt 36-an vesztették életüket. A legtöbb balesetet, szám szerint 396-ot, a motorkerékpárosok okozták. Közülük is igen sok volt a fiatal, aki meggondolatlanságból, a száguldás mámorában, nemegyszer ittasan az életét is kockára tette.

A közúti fegyelem lazaságára utal az is, hogy sokan megfeledkeztek a szükséges óvatosságról, semmibe vették a közlekedés biztonságát, s elmulasztották a közutakon is nélkülözhetetlen udvariasságot. Márpedig az erőszakos, a közlekedési szabályokat megszegő, a mások testi épségét veszélyeztető gépjárművezetők, a szabálytalankodó kerékpárosok, lovaskocsi-hajtók és gyalogosok tavalyi példája arra figyelmeztet, hogy nagyobb felelősségre van szükség közútjainkon.

Ezt igyekeznek az idén is felkelteni és elmélyíteni a közúti közlekedés hivatásos és társadalmi munkásai."

 

Mai kommentár: 50 év távlatából érdekes olvasmány a rendőrségi beszámoló. A közúti fegyelem és az udvariasságot kiemelő szakemberek 2019-ben igencsak kapkodnák a fejüket megyénk útjain, hiszen mára ezek a kifejezések eltűntek a közlekedők szótárából. Békés megye rendőrségének 2018. évi tevékenységét a múlt héten, március 11-én, értékelték a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan elmondták, hogy Békés megyében a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma a 2017. évi 565-ről 2018-ban 592-re emelkedett. A halálos balesetek száma ugyan az előző évi 17-ről 15-re csökkent, de így is 17 halálos áldozata volt a közúti szerencsétlenségeknek. Emellett kis mértékben nőtt a súlyos és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is. Az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 18,7 százalékkal, 75-ről 61-re csökkent. 1969 óta a gépjárművek száma nagyságrendekkel növekedett, a balesetek száma szerencsére nem követte a tendenciát.

 

 

A tárgyalóteremből:

Agyonszúrta fiát

"A múlt év novemberében általános megdöbbentést keltett Békéscsabán az a hír, hogy a sokak által ismert, idős vasutas, Bagoly Imre szíven szúrta Tibor fiát. Azonnal elindult a találgatás és a legkülönbözőbb feltételezések jártak szájról szájra arról, mi indította a szörnyű tettre ezt a csendes, barátságos természetű embert.

A teljesen megtört, remegő kezű és hangú B. Imre semmit sem tagadott a napokban lezajlott bírósági tárgyaláson. Szavaiból a bűn háttereként kirajzolódott az 50 éves férfi kései szerelme, s az a fenyegető elutasítás, mellyel hozzátartozói, ismerősei fogadták „az öreg megbolondulását”.

Több évtizedes házasság és négy gyerek után, 1965-ben elvált a feleségétől B. Imre. Vallomása szerint főleg azért romlott meg közöttük a viszony, mert az asszony 11 évvel idősebb volt nála és az utóbbi időben állandóan féltékenykedett.

Bűnüldözés (forrás: FORTEPAN/Magyar Rendőr)

Még ebben az évben ismét megnősült Elvette Tibor fia anyósát, Makorecz Mártát. Tulajdonképpen semmi kivetnivaló nem volt ebben a kapcsolatban, hiszen, nem vérrokonok. De az a tény, hogy a szokásostól némiképpen eltérő házasság jött létre, pletykát gúnyolódást szült. Bagoly Tibortól például számtalanszor megkérdezték a szomszédok, ismerősök: „Igaz, hogy a te apád egyben az apósod is?”

A munkatársak vallomása szerint Tibor hirtelen haragú, lobbanékony fiatalember. A gúnyos megjegyzések csak fokozták benne az apjával szemben táplált dühöt, akire egyébként is haragudott, hiszen idős fejjel otthagyta édesanyját, s ráadásul még odaköltözött az egyébként is zsúfolt Makovecz-otthonba. Itt lakott ugyanis ekkor már rajta, feleségén és 5 éves kisgyerekén kívül anyósának a másik fia, Makovecz István is a feleségével együtt. Egymás szobáin keresztül kellett átjárniuk a fiataloknak és az újdonsült idős házasoknak. Emiatt napirenden voltak közöttük a veszekedések.

Bagoly Tibor szüntelenül unszolta, majd később fenyegette az apját, hogy költözzön vissza első feleségéhez. Sikerült elhitetnie vele még azt is, hogy a második asszony a kórházi kezelése alatt megcsalta. Végül az apa kénytelen-kelletlen hajlott a szóra és visszatért első feleségéhez. De nem sokáig bírták ki együtt, az asszony ott folytatta, ahol annak idején abbahagyta, a féltékenykedést, veszekedést.

Hosszú gondolkodás, hányattatás után - időközben albérletben lakott és egy harmadik asszonnyal is megismerkedett - Bagoly Imre a múlt év novemberében úgy határozott, hogy végleg odaköltözik második, azaz törvényes feleségéhez Békéscsabára, a Gyöngyösi utcába. Pedig nagyon félt Tibortól, mert az másnak is, neki is szüntelenül hangoztatta: ha még egyszer beteszi a lábát a Makovecz-portára, agyonüti. Az idős férfi rettegését bizonyítja, hogy költözése előtt elmondta aggodalmát munkahelyén, majd később a rendőrségen is. A rendőrségtől azt a választ kapta, hogy ha Tibor valóban fenyegetően közeledik, akkor telefonáljon vagy üzenjen, és azonnal közbelépnek.

November 7-én költözött össze ismét feleségével Bagoly Imre, és november 9-én hazaérkezett vidékről Tibor. Amikor megtudta, mi történt távollétében, dühöngeni kezdett, az öregek szobájához rohant és követelte, hogy engedjék be. Miután Bagoly Imre ezt megtagadta, fejszével szétverte az ajtót és „most megdöglesz vén kopasz!” - kiáltással - fegyvertelen kézzel! - apjának esett. Miközben dulakodtak, az asszony kimenekült az ablakon, s ezt tette Bagoly Imre 15 éves lánya is azzal a céllal, hogy segítséget hív. Tibor - nem derült ki, milyen céllal - utánuk ugrott, ugyancsak az ablakon keresztül.

A család többi tagja eddig tétlenül, közömbösen szemlélte az eseményeket, s Makovecz István csak akkor lépett be a szobába, amikor Bagoly Imre egyedül maradt. Lefogta, leteperte a felesége és fia után igyekvő embert. A földön hempergő Bagoly Imrének ekkor kezébe akadt az asztalról odahullott kés. A hosszú pengéjű szerszámot egyébként néhány nappal korábban azért hozta haza munkahelyéről Bagoly Imre, hogy ha megtámadják, tudjon mivel védekezni. Most itt volt az alkalom: négyszer csekély erővel hátba szúrta Makovecz Istvánt. A szúrások 8 napon belül gyógyultak, de az ijedt fiatalember akkor még ezt kiáltozta: „Megöltek! Gyilkos!”

Bagoly Imre megszabadulva támadójától, erősen felindult állapotban kiugrott az ablakon. És ott szembe találta magát Tiborral, aki azonnal felé ütött. Válaszul meglendült a kés, és a nagy erejű szúrás keresztüljárta a 25 éves fiú szívét.

Bagoly Imrét a Megyei Bíróság erős felindulásban elkövetett emberölés és súlyos testi sértés kísérlete miatt 6 évi és 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte. További 5 évre eltiltotta a közügyektől. Az ítélet jogerős."

Békés Dezső

 

Mai kommentár: A Békés Megyei Népújság bűnügyi rovata 1969. március 20-án egy végtelenül szomorú történetről számol be a békéscsabai Gyöngyösi utcából. Apa és fia nézeteltérése tragédiába torkollt. A beszámoló szomorú képet fest a kor lakásügyi helyzetéről is, hiszen generációk együttélése mindig komoly konfliktusforrás. Ebben az esetben három különálló család élt egy fedél felett, ami magában hordozta a folyamatos konfrontációt, mely egy ember halálához vezetett. Az elmúlt 50 évben a magyar társadalom annyit változott, hogy ma az 50 éveseket nem szokták öregnek szólítani. Az, hogy valaki ebben a korban kezd új életet, ma már teljesen elfogadott.

 

 

Rövid hírek

"- BŐVÜL A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG ENDRÖDÖN. A község több irányú szolgáltató igényét elégíti ki az Endrőd és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 6-os számú telephelye, amely szobafestő, mázoló, lakatos, asztalos részlegekkel bővül.

- A HAZAFIAS NÉPFRONT mezőkovácsházi járási elnöksége ma délelőtt elnökségi ülést tart a járás székhelyén. Az ülésen a járási pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetője az új gazdaságirányítási rendszer tapasztalatairól beszél.

- FÁKLYÁKKAL VONULNAK FEL. A Gyomai Iparitanuló Iskola KISZ-szervezete a Tanácsköztársaság kikiáltásának előestéjén fáklyás felvonulást rendez.

Honvédelmi gyakorlat (forrás: FORTEPAN/MHSZ)

- MEZŐHEGYESEN az idén összesen 260 ezer forintot fordítanak felújításokra. Ebből a pénzből a Béke téri, a 28-as, a 73-as és a 81-es majori iskolák épületét hozzák rendbe.

- EMLÉKÜNNEPSÉG SZARVASON. Ma délután emlékeznek meg a Tanácsköztársaság jubileumi évfordulójáról a Szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum tanárai és hallgatói. Az ünnepségen dr. Kovács Gábor igazgató adja át a nyerteseknek az KISZ-szervezet Tanácsköztársasági Emlékpályázatának díjait. Jutalomban részesülnek a KISZ és a társadalmi munkában kiemelkedően dolgozó diákok is.

- ÚJ KOMMUNISTA HETILAP. Áprilistól kezdve a Ruhr-vidéki Essenben megjelenik a nyugatnémet kommunisták új hetilapja: Unsere Zeit címmel.

- MEGTÉRÜLT A KÁR. A múlt hónapban 244 ezer forintot fizetett kárrendezés címen a békési járásban az Állami Biztosító.

- SZALAGAVATÓ BALT tartanak ma este a Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium tanulói a Megyei Művelődési Házban. A bált az Erkel Diákünnepeken szereplő táncospárok nyitják meg.

- TÜNTETÉS A FEHÉR HÁZ ELŐTT. A washingtoni Fehér Ház előtt tüntetés zajlott le, amelynek résztvevői tiltakoztak az ellen, hogy a San Franciscó-i katonai bíróság eljárást folytat 27 amerikai katona ellen, akik megtagadták a szolgálatot Vietnamban.

- A DEBRECENI Agrártudományi Főiskola arany, gyémánt, illetve vasoklevelet adományozhat azok részére, akik a volt Debreceni Gazdasági Akadémián 50, 60, illetve 65 éve szereztek oklevelet, szakterületükön kiválóan működtek és közmegbecsülésre méltó magatartást tanúsítottak. Kéri mindazokat, akik az oklevélre igényt tartanak, közöljék címüket a főiskola tanulmányi osztályával, Debreceni II., Böszörményi u. 104. sz. alá.

- BEFEJEZŐDÖTT SZEGHALMON a háziasszonyok tanfolyama, amelyen szép számmal vettek részt és hasznos ismereteket nyújtott a hallgatóknak. Egy másik csoport a szabás-varrást tanulja, s az itt elsajátított ismeretek alapján a bedolgozók sorába szeretne lépni.

- MEGOLDÓDIK. A Mezökovácsházi Járási Tanács 40 ezer forintot irányzott elő Almáskamarás község részére az idénybölcsőde vízellátási terv kivitelezésére.

- HONVÉDELMI VETÉLKEDŐ. A sarkadi 1-es számú általános iskola Ságvári Endre úttörőcsapat március 22-én, délután 3-kor a községi művelődési otthonban műsoros honvédelmi vetélkedőt tart."

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve örömteli a fejlődésről szóló híreket olvasni, illetve megmosolyogni a szeghalmi háziasszonyok tanfolyamáról vagy a sarkadi Ságvári Endre úttörőcsapat honvédelmi vetélkedőjéről készült mínuszos jelentéseket. A megyei pártlap annyira készült a Tanácsköztársaság kikiáltásának közeledő 50. évfordulójára, hogy a lap első öt oldalának jelentős részét az ehhez kapcsolódó hírek tették ki, de a vörös színű romantikából jutott a hátoldalra is.

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. március 20-ai Békés Megyei Népújság címoldalán jelent meg Ünnepi kirakat címmel. A felvétel képaláírást is kapott: A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára készítette ezt a szép kirakatot az UNIVERZÁL Kiskereskedelmi Vállalat dekorációs részlege. A Tanácsköztársaság útján levő méteráruüzlet üvegablaka mögött a forradalmat idéző plakátok, képek mellett, látható annak a híres páncélvonatnak a makettje is, amely Békés megyében teljesített szolgálatot.

 

 

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

FEL