A nap sztorija – Ez történt 1968. december 17-én, Békés megyében

2018. december 17. 13:14 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. december 17-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, az orosházi újonc határőrök eskütételéről szóló beszámolóra, egy, a szarvasi Vas-Fémipari Ktsz. fővárosi kiállítását bemutató hírre és a békéscsabai párfunkcionáriusok szeánszát részletező anyagra esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2018-as kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

Aki esküjét megszegi, az bűnt követ el hazája, családja és önmaga ellen

Újonc határőrök tettek esküt Orosházán

"Vasárnap, december 15-én, Orosházán, a Kossuth téren, nyilvánosság előtt tették le a katonai esküt az ősszel bevonult ifjú határőrök. Az ünnepségen megjelent dr. Fekete Antal elvtárs, az MSZMP Békés megyei Bizottságának osztályvezetője, Bárány Imre ezredes elvtárs, a Határőrség Országos Parancsnokságának képviselője, Hidas Mihály ezredes elvtárs, a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Kerekes Szilveszter ezredes elvtárs, a Központi Tiszthelyettes Iskola parancsnoka, dr. Faragó Elek elvtárs, a Megyei Munkásőrség parancsnoka, valamint az orosházi járás és város párt- és társadalmi vezetői.

 

A nép hívta be őket (forrás: forum.index.hu)

 

A felsorakozott egységek előtt Hegyi László alezredes elvtárs mondott beszédet. Többek között ezeket mondotta:

– A határőr elvtársak a néptől kapták a behívó parancsot. Önöket a nép rendelte ide, azért, hogy hatalmát fegyverrel szolgálják. Önök népünk fiai, akik őrködnek az ország biztonsága felett.

Majd így folytatta: – A dolgozók hazaszeretete abban nyilvánul meg, hogy többet, minőségileg jobbat termelnek. A mi hazaszeretetünket az jelzi, ha állandóan növeljük határőrizeti, katonai, politikai ismereteinket, harc- készültségünket. Ebben az évben a szocialista versenymozgalomban három alegység ért el „Kiváló”, egy pedig „Élenjáró” alegységeimet. Határőreink közül többen lettek „Kiváló határőr” jelvénnyel kitüntetve.

A szülőkhöz szólva ezeket mondotta az alezredes:

– Tudjuk, hogy szoronganak, aggódnak gyermekeik miatt. Minden szülő ezt teszi, amikor elérkezik a felnevelt gyermek a katonai szolgálat letöltéséhez. Megnyugtatásként mondom, hogy fiaikról az államunk jól gondoskodik. A parancsnokok és vezetők is szülők. Éppen ezért szeretettel és hozzáértéssel nevelik a fiatal katonákat. Arra kérem a szülőket, hogy segítsenek bennünket, hogy fiaik becsületesen helytálljanak.

Az együttes eskü letétele után Bárány Imre ezredes elvtárs szólt a most már katonává vált ifjakhoz: A Határőrség Országos Parancsnoksága nevében üdvözölte a határőröket, majd többek között ezeket mondotta:

– A katonai eskü a Magyar Népköztársaság Alkotmányában meghatározott honvédelmi kötelezettségen alapszik. Megfogalmazza azokat az alapvető követelményeket, melyet népünk állít minden katonával szemben. Esküjük a dolgozó magyar nép, a haza és a szocialista rend iránti hűségük kifejezője.

Beszélt a szocialista rend egységéről, szólt a szülőkhöz, majd így fejezte be: – Soha ne feledjék, egy pillanatra sem, hogy a letett eskü szent és sérthetetlen, aki megszegi, az bűnt követ el hazája, népe, családja és saját maga ellen.

Ezután Mihalik György a KISZ Megyei Bizottságának első titkára szólt a fiatalokhoz, majd az egységek díszmenetével ért véget a katonai eskütétel.

V. T.

 

Mai kommentár: Szegény újonc határőröknek a decemberi hidegben kellett végighallgatniuk a végeérhetetlen propagandaszöveget a szocialista rend egységéről, a haza és a szocialista rend iránti hűségről. Az kész csoda, hogy nem kapott röhögőgörcsöt a teljes laktanya a szülőkkel együtt, amikor Hegyi László alezredes elvtárs arról értekezett, hogy az esküt tevők a néptől kapták a behívó parancsot, hogy őket a nép rendelte ide. Hiszen ők voltak a nép, ha már nemzet nem lehettek. Az aggódó szülők pedig minden bizonnyal megnyugodtak az alezredes azon kijelentésétől mely szerint: a parancsnokok és vezetők is szülők. Éppen ezért szeretettel és hozzáértéssel nevelik a fiatal katonákat.

 

 

Szarvasiak kiállítása Budapesten a Technika Házában

"A Szarvasi Vas, Fém Ktsz-ben új termék, az ipari gőzvasaló gyártását kezdték el Még mielőtt piacra került volna a hazánkban eddig nem gyártott cikk, máris nagy érdeklődés mutatkozott különböző szakmák részéről.

 

A szövetkezet székháza az 1960-as években (forrás: szarvasikronika.szarvasnet.hu)

 

A ktsz vezetősége december 13-tól 18-ig Budapesten, a Technika Házában szakemberek részére bemutatja az ipari gőzvasalót. A kiállítással egybekötve közvélemény-kutatást tartanak a szükségletek felmérésére, s egyúttal az új termékre a helyszínen megrendeléseket is felvesznek.

A belföldi érdeklődés mellett máris jelentkeznek exportigények a szocialista országok részéről.

 

Mai kommentár: A szarvasi Vas-Fémipari Ktsz.-ben 1952. március 2-án kezdte meg a munkát 18 alapító tag, akik között volt bádogos, villanyszerelő, lakatos, géplakatos, no meg egy könyvelő. Az első időszakban kerítést, disznóetető vályúkat csináltak, villanyt szereltek, kerékpárokat javítottak. A Ktsz. szépen fejlődött, 1954-ben vasöntöde és új lakatosműhely létesült, elkészült a csempézett tűzhely prototípusa, amelynek elkezdték a sorozatgyártását, mellette folyt a vasáruk tömeges gyártása, újabb és újabb árucikkek jelentek meg. A dolgozók létszáma és a cég telephelyeinek száma is évről évre gyarapodott. A fénykorban közel 1500 embernek adott munkát a szövetkezet, és mint a hírből is látjuk, Budapestet és az egész országot megelőzve kezdtek el gőzvasalót gyártani. A szövetkezet 1998-ban Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-vé alakult és köszöni szépen, ma is jól van.

 

 

A párttagság eszmei, politikai és cselekvési egységéről tárgyaltak a békéscsabai párttitkárok munkaértekezletén

"A Békéscsabai BARNEVÁL kultúrtermében a város 117 alapszervezeti, csúcsvezetőségi és üzemi pártbizottságok titkárai egész napos munkaértekezleten vettek részt.

Elvtársak ha értekeznek (forrás: FORTEPAN/MHSZ)

Pál Zoltán megnyitója után Vrbovszki György tartott tájékoztatót. Hangoztatta, hogy a párttagok százalékos aránya helyesen alakul a lakosság között. Az iparban 13 százalék, a mezőgazdaságban 11 százalék, a hivatalokban és intézményekben pedig a dolgozók 17 százaléka párttag. A kommunistáknak több mint 66 százaléka közvetlenül vesz részt a termelésben.

A taggyűléseken és más politikai, gazdasági rendezvényeken tapasztalható, hogy egyre jobban erősödik a kritikai hang a határozatok végrehajtását akadályozó jelenségekkel szemben. Elmondotta még Vrbovszki elvtárs, hogy az egység erősödése mellett van olyan tapasztalat is, hogy egyes vezető beosztású emberek pártrendezvényen ritkán vesznek részt és nemigen vállalnak társadalmi megbízatásokat.

Határozottan aláhúzta az előadó: több helyen a párttagság kifogásolta, hogy a párt központi és helyi határozatai a gyakorlatban nem mindig valósulnak meg az elképzelések szerint. Az ilyen és ehhez hasonló jelenségeket a jövőben következetesebb, határozottabb politikai munkával kívánják alakítani.

Ezután Such János, a városi pártbizottság első titkára tartott érdekes előadást a vallásos ideológia elleni harcról. Külön hangsúlyozta, hogy az újonnan megkötött egyezmény alapján az egyházakkal tárgyalunk, a hívőkkel a mindennapi életben együttdolgozunk, a vallás ellen pedig eszmei harcot folytatunk.

Délután Szilágyi Mihályné. a pártgazdasági ügyekről. Majd Bankó Mihály, a városi pártbizottság titkára az új gazdaság-irányítási rendszer városi tapasztalatairól és az ezzel kapcsolatos további politikai tennivalókról tartott előadást."

 

Mai kommentár: A békéscsabai pártfunkcionáriusok 1968 decemberében összeültek a BARNEVÁL kultúrtermébe, hogy jól szembedicsérjék egymást. Az akol melegében megeszegették a pogácsát és elszürcsölték a repikávét. Vrbovszki György elvtárs tájékoztatójában elhangzott a lényeg: Az iparban 13 százalék, a mezőgazdaságban 11 százalék, a hivatalokban és intézményekben pedig a dolgozók 17 százaléka párttag. Nos, igen. A maradék 87, 89 és 83 százalék pedig ezalatt az idő alatt is dolgozott, de nem az elvtársakért, hanem a családjáért. A vallás elleni harcról szóló előadás bizonyára érdekes lehetett hiszen a jelenlévők a Biblia helyett párthatározatokat forgattak. De vélhetően azt sem értették.

 

 

Egy fotó

 

Mai fotónk az 1968. december 17-ei Békés Megyei Népújság címoldalán jelent meg cím nélkül, de a következő képaláírással: EZÜSTVASÁRNAP.

 

 

 

 

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

FEL