A közgyűlés kitüntetéssel ismerte el Rázga Józsefné és az Aut-Pont munkáját

2020. szeptember 24. 10:29 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetést vehetett át a csütörtöki közgyűlés előtt a városháza dísztermében Rázga Józsefné és az Aut-Pont Alapítvány kollektívája.

 

Rázga Józsefné sokakkal megszerettette a zenét 

 

Rázga Józsefné 1976-ban költözött Békéscsabára férjével, Rázga Józseffel, akit a Bartók Béla Zeneiskola igazgatói feladatai szólították városunkba. Elsődleges céljuk volt, hogy Debrecen és Szeged közötti térségben zeneművészeti szakközépiskolát létesítsenek. Az előkészülethez 5 évre volt szükségük, így 1981-ben megalakult a Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Zeneiskola.

Ági néni zongorát és szolfézst kezdett el tanítani, matematika és ének-zene diplomával. A csabai életük azonnal két kórus indításával kezdődött. A mai is sikeresen működő Bartók Béla Vegyeskar, majd a Bartók Leánykar próbáit együtt vezették – szívvel-lélekkel. Versenyek előtt felkészítő táborokat rendeztek nyár végeken az iskola épületében, vagy Szabadkígyóson a Kastélyban.

A folyamatos fejlődés, önképzés fontosságát szem előtt tartva, 1983-ban felvételt nyert a Szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora szakára, ahol 1987-ben zongoratanár diplomát szerezni. A szolfézs és a kórusok mellett zongoristáival is sok örömben volt része. Országos versenyeken is részt vettek, szép eredményeket értek el. Szolfézsból szintén országos versenyzői voltak. 

Kollégái, akik nyomon követhették azt az alapos, évekre előre megtervezett munkát, ami a felkészítéssel járt, sokat tanulhattak tőle. Egy-egy dallam- vagy ritmuselem megtanítására minden nap új ötletek születtek meg benne, amit kollégáival szeretettel megosztott. A tanítás iránti lelkesedése a tanulói és kollégái felé egyaránt inspirálóan hatottak.

2000-ben a zeneiskolában fiatal kollégáival megalapították a Falala Gyermekkart. Hét évig tanította a kis csapatot. Ezzel a művészeti közösséggel is jó eredményeket értek el. A szakiskolában felvételire készítette minden évben a „B” tagozatos növendékeket.

2003-ban férje – a betegsége miatt – átadta számára a Bartók Béla Vegyeskart. Vezetésével 2004-ben „Cum Laude Hangversenykórus„ minősítést nyertek el. 2006-ban Rázga Józsefné felkérte Perlaki Attilát a Bartók Vegyeskar további vezetésére. Ugyanebben az esztendőben a Magyar-Lengyel Baráti Társasággal karöltve megalakították a Chopin kórust, melyet tizenegy esztendeig vezetett. Igyekezett idősebb gimnazista tanítványait bevonni és sikerrel is járt, hiszen többen közülük szólamvezetők lettek.

2007-ben vonult nyugdíja, majd óraadással folytatta a tanítást tíz évig Szeghalmon, közben a Savio Szent Domonkos Általános Iskolában is tanított 3 évig. 2010 óta vezeti a Páduai Szent Antal templomi kórust, és 2017-től Békésen zongorát tanít.

Rázga Józsefné évtizedekig tanította Békéscsaba város gyermekeit, megalapozta a zenét szerető, értő csabai közönséget, és nem utolsó sorban nagyon sok zenésszé vált szakembert indított el a pályán, akik városunk jó hírnevét vitték magukkal. Példaértékű munkássága alapján kapta a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének elismerése kitüntetést.

 

Az AutPont kollektívája

 

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány folyamatosan segíti az érintetteket

 

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 1999-ben alapított, békéscsabai székhelyű közhasznú jogállású szervezet. Szántó Tamás elnök irányításával az alapítvány arra törekszik, hogy programokkal, kapcsolatokkal, naprakész információkkal, szolgáltatásokkal e sajátos helyzetben nevelkedő gyermekek, fiatalok, illetve családjuk életét könnyítse. Céljuk a térségben élő autista gyermekek és családjuk életvitelének közelítése egy természetes életformához.

Az alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban 256 környékbeli érintett család vette igénybe. Székhelye a Békéscsabán, a Kereki sikátor 11. számú ingatlanban található AUT-KÖZ-PONT, ahol 24 autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, felügyeletre szoruló személy szociális és mentális támogatását tudják biztosítani. Jelenleg az AUT-KÖZ-PONT-ban 9 autizmussal élő, 16. életévét betöltött fiatal szociális foglalkoztatásban vesz részt.

Az intézmény küldetése az autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, önkiszolgálásra részben képes személyek szociális és mentális támogatása, az egyéni képességek fejlettségi szintje mellett elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése, az addig megszerzett képességeik szinten tartása, önellátásuk mértékének növelése és foglalkoztatási rehabilitációjuk

Az alapítvány 12 főállású alkalmazottja fontos szerepet vállal a programok szervezésében, lebonyolításában. Az autizmusbarát környezetben, autizmus-specifikus módszerek alkalmazásával segítik a szolgáltatások igénybevevőit a mindennapi feladataik sikeres teljesítésében.

Az autizmussal élő ellátottak számára minden napra a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabott napirendet készítenek, minden esetben vizuális támogatással segítve.

A nappali intézményben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, a vizuális segédeszközök teszik lehetővé az ellátottak számára a munkafolyamatok, a munkarend, a kötelezettségek megértését a számos területen támogatást igénylő önállósági szintjük és kommunikációs nehézségeik mellett is. A speciálisan képzett munkatársak folyamatos segítsége, a térben és időben megtervezett tevékenységek, a vizuálisan támogató környezet más munkahelyen nem áll rendelkezésükre.

A TÁM-PONT Támogató Szolgálat további 20 autizmussal élő személy számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezet minden évben megrendezi az autizmus napját, amelynek legfőbb célja a többségi társadalom és az autizmussal élők közötti távolság szűkítése, egymás megismerése. Az Autizmus Világnapján minden évben megrendezik a nagy közös gitározást amikor 80 amatőr (és profi) gitáros zenél együtt a Békéscsaba belvárosában egy kékre világított középület előtt (idén a járvány miatt tavasszal elmaradt, éppen ma este pótolják majd.)

Az autizmussal élő személyek támogatása, élethelyzetük javítása érdekében végzett magas színvonalú, elkötelezett munkájáért kapta az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány a Békéscsaba Megyei jogú Város Közgyűlésének Elismerése kitüntetést.

További programok »

FEL