A gyermekvállalás támogatása – a GYED szabályai 2019-ben

2019. március 15. 06:38 | behir

A GYED a gyermekvállalás támogatására nyújtott egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, mely biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján állapítható meg.

  

Gyermekgondozási díjra a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő akkor szerezhet jogot, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 nap beszámítható biztosítási időt igazol. A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

 

A  GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikergyermekek után további egy évvel meghosszabbodik. 

 

Az ellátás összege főszabály szerint az átlagjövedelem 70 százaléka, de legfeljebb havonta bruttó 208.600 forint. Nagyon kedvező szabály az, ha a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult CSED-re és GYED-re, akkor az ellátások egyidejűleg is folyósíthatóak. A „diplomás gyed” havi összege idén 104.300 forint, a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén pedig 136.500 forint. Az ellátást havonta egyszer, utólag kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon.

 

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban a foglalkoztatónál kell benyújtani. Az egyéni vállalkozó, az őstermelő a járási hivatalnál, elektronikus úton terjesztheti elő kérelmét.

 

Fontos tudni, hogy a szülő a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, a „diplomás gyed”-ben részesülők pedig az ellátás folyósításának 169. napjától dolgozhatnak.

                                                                                                                     

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL