A diplomás GYED

2018. február 23. 07:45 | behir

A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az úgynevezett „diplomás GYED”-re lehetnek jogosultak.

Diplomás GYED-re az az édesanya jogosult, aki valamennyi vonatkozó jogszabályi feltételnek megfelel. Lényeges, hogy a szülő nő a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A diplomás GYED 2018. január 1. napjától már a gyermek 2 éves koráig jár. Azonban a jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a diplomás gyed, ha az ellátásra jogosult a gyermek születését követő 169. napot megelőzően bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat. Az ellátásra, meghatározott feltételek fennállása esetén, a vér szerinti apa is jogosultságot szerezhet.

A diplomás GYED havi összege a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér, a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka, azaz 96.600.-Ft, illetve 126.350.-Ft.

Az igénylő kérelmét az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján - közzétett „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL